XXVI. évfolyam (2022)  |  XXVII. évfolyam (2023) 1. szám  |  XXVIII. évfolyam (2024)

dr. Józsa László
Finn népi orvosi emlékek a Kalevalában

népi orvoslás, Kalevala

A Kalevala a finnek gyönyörű népi eposza valószínűleg a X. század táján keletkezett. A XV. században Mikael Agricola már ismeri a Kalevalát. Végleges formáját valószínűleg a XVII. század végén nyeri el, majd Lönnrot mai formájában, 50 énekben, 22 795 verssorban 1849-ben adja ki.


Diligenter frequentáltam / Iskoláim egykoron

tudomány, nyelv

A latin a középkorban egyházi nyelv volt. A reneszánsz idején világiak is tanulhattak, megtanulták a latint is, ami nemzetközi tudományos, jogi és irodalmi nyelvvé vált. Sok tudományos szakszó, szakkifejezés latin (vagy görög) eredetű. A kettős nevezéktan is eredetileg latin nyelvű volt.

A nemzeti eszmék terjedésével egyre több helyen az anyanyelvet hozták előtérbe, a latin pedig egyre inkább háttérbe szorult. Nemzetközi nyelvként helyét a francia vette át a francia forradalom után.

dr. Tóth András
Rabelaesus medicus

orvos, orvoslás, Rabelais

A világirodalom klasszikusai között olyan magas számmal és színvonallal képviseli magát az orvosi társadalom, hogy indokoltan vívhatja ki a legintellektuálisabb szakmák irigységét. Csehov, Schiller, Maugham, Elias Lönnrot, Conan Doyle, Zane Grey, Axel Munthe, Toldy Ferenc, Illés Endre, Németh László a műfajok színes skálájában a nehézveretű igényességtől a krimin át a cowboy regényig mind tömegsikert, hírnevet szereztek, nevüket fogalommá formálta az olvasók ragaszkodása, a kritika és az irodalomtörténet. Sokan azt sem tudják róluk, hogy orvosok. Vagy orvosok voltak, mielőtt írókká lettek. Rabelais mindenesetre az maradt.

Turgenyev betegsége és halála

orvos, orvoslás, Turgenyev

Turgenyev betegsége és halála sok szóbeszédre adott alkalmat. Péterváron ellentmondó és zavaros hírek terjedtek el: hogy a beteg írót Párizsban sorsára hagyták, hogy lelkiismeretlenül gyógyították, hogy szinte szándékosan megmérgezték.

XXVI. évfolyam (2022)  |  XXVII. évfolyam (2023) 2. szám  |  XXVIII. évfolyam (2024)

Kányádi Sándor
Dél keresztje alatt

csillagászat, északi félteke, déli félteke, göncölszekér, dél keresztje

Adelbert von Chamisso
A Pitagorasz-tételről

matematika, geometria, pitagorasz-tétel

Nemes Nagy Ágnes
A Föld emlékei

geológia, földtörténet, biológia, bioszféra, flóra

Christian Morgenstern
Der Würfel · A dobókocka

matematika, geometria, téridom, kocka