A Ponticulus Hungaricus
a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság
Közoktatási Szakosztályának

elektronikus folyóirata

Alapítva
1997 decemberében

Célja a humaniórák és reáliák összefonódásainak és kölcsönhatásainak
bemutatása a szórakoztatva tanítás
(edutainment: education–entertainment, illetve hard fun)
hagyományait követve

Ötletgazda, alapító szerkesztő, szerkesztő
Visontay György

Akik a szerkesztéshez a legtöbb segítséget adták
Bartha Lajos · Horváth József · Laczik Bálint

Megjelenik havonta

Levélcím
ponticulus@iif.hu

Japán híd
Claude Monet (1840–1926) francia impresszionista festő

Tanulmányaim


Munkahelyeim


Főbb szakmai területeim


Hobbim

Visontay György szerkesztő

Hidacska és patak
He Jidu (1939–) kínai festő és kalligráfus · vízfestmény

1

A diák különösebb lelkesedés nélkül várta a matematikaórát. Humán érdeklődésű osztályba járt, holmi képletekkel való bűvészkedés nem hozta ki a sodrából. Különben is, tanáruk megbetegedett, helyettesítés lesz. Az öregúr, akit addig csak a folyosóról ismertek, a társaságra ügyet sem vetve egyenesen a táblához ment, és belekezdett egy levezetésbe. Az első sor után jelentőségteljesen egymásra néztek: csakis őrülttel lehet dolguk, hiszen normális ember tudná, egy kukkot sem értenek a felírtakból. A második sornál bomlani kezdett a fegyelem, a harmadik sortól többen levegő után kapkodtak. Az idős tanár nem zavartatta magát, befejezte a levezetést, majd az osztállyal szembefordulva csak ennyit mondott: – Ugye, milyen szép? A diák meghökkent. A kuszának tűnő képletek egyes emberekben ugyanolyan hatást váltanak ki, mint benne egy remekbe szabott verssor?

Érettségi után antikvárius lett a diákból. Az élmény azonban még jó húsz év elteltével is élénken él emlékezetében.

(1970 körül megtörtént)

2

A diák csendesen bóbiskolt a filozófiatanár magyarázatát hallgatva Arisztotelészről, valami Porphürioszról és más régi gondolkodókról. Ő már az informatikaórára gyűjtötte erejét, legújabb programjának módosítására készült. Ekkor váratlan esemény zökkentette ki nyugalmából. A tanár úr ugyanis megjegyezte: tudomása szerint a modern számítógép-programozás egyik alapelve szoros rokonságot mutat az arbor porphyriana, azaz a porphürioszi fa konstruálásának elvével. Nocsak, már csaknem kétezer évvel ezelőtt is? – hökkent meg a diák. Elhatározta, hogy alkalomadtán tisztázza a dolgot informatikatanárával.

(kitalált történet)

A híd I.
Lyonel Feininger · 1913 · George Washington University Gallery of Art, St. Louis, MO

© A szerzői és egyéb jogok kizárólag a közölt írás jogtulajdonosát illetik.


Védett anyag esetén megkísérlem felvenni a kapcsolatot a jogtulajdonossal. A megkeresés azonban nem mindig egyszerű feladat, hiszen gyakran – például az 1948-at megelőző időszakban megjelent kiadványok esetében – alapvető információk hiányoznak. Ilyenkor mérlegelnem kell, amit nemegyszer megkönnyít az a körülmény, hogy egy-egy nagyobb lélegzetű írás egy-két kisebb – témába vágó – részletét kívánom közzétenni, persze annak tudatában, hogy a részletek közlése is gyakran korlátozva van. Eddigi tapasztalataim szerint, a jogtulajdonosok megértően és szinte mindig örömmel vették a közlés szándékát, sőt volt több olyan szerző, aki az engedélyen kívül konkrét segítséget is nyújtott (pl. javított az anyagán). Ugyanakkor, szeretném leszögezni, hogy a leközölt nem saját írásokkal kapcsolatban szerzői jogokkal nem rendelkezem, máshol való közlésüket tilthatom nem meg, de nem is engedélyezhetem.

A jogtulajdonosoktól kapott közlési engedélyek kizárólag a Ponticulus Hungaricus ingyenes internetes megjelenésére vonatkoznak.

A közlési engedélyekért köszönet illeti az alábbiakat:

Abonyi Iván · Ádám András · Ambrus Attiláné Dr. Kéri Katalin · Andor Csaba · Andrási Gábor · Andrassew Iván · Babarczy Eszter · Balassa Iván · Bárdos József · Bartha Lajos · Békefi Antal Attila · Békés Vera · Borda Lajos · Borzsák István · Böszörményi István · Alexander Brody · Csányi Vilmos · Csizmadia Ákos · Dárdai Zsuzsa · Darvas György · Dobossy László jogutódai · Dobrovits Mihály · Erdély Dániel · Érdi Péter · Erő Zoltán · Esterházy Péter · F. Almási Éva · Fábri Péter · Falus András · Farkas F. Tamás · Fehér Márta · Fitz Péter · Gábli Cecília · Gazda István · Gráf László · Gyulai József · Hargittai István · Hegedüs Gyöngyi · Hetényi Zsuzsa · dr. Hegedűs István · Horváth József · Iváncsics Bernát · Jánoska Antal · Jéki László · Kakasy Éva · Kampis György · Kardos Julianna · Kiss Dezső · Georg Klein · Dr. Kollár János · Kolozsvári Papp László jogutódai · Kónya Katalin · Kornis Mihály · Könyves Tóth Pál · Kőszegi Lajos · Kúnos László · Laczik Bálint · Lengyel András · Lovász László · Magyar László András · Márkus Mihály · Maróti Egon · Maróti Tamás · Márton A. András · Marx György · Mezei Judit · Morcsány Géza · Muraközy Gyula jogutódai · Nádasdy Ádám · Nádor Zsófia · Dr. Németh István · Dr. Németh János István · Németh László jogutódai · Oláh Anna · Pach János · Palugyai István · Peter Patchen · Pavlov Anna · Perneczky Géza · Petneki Áron · Pócs Éva · Ponori Thewrewk Aurél · Zdenek Ryjácek · Saly Noémi · Saxon Szász János · Schiller Róbert · Somlyó György · Steiger Kornél · Stirling János · Surányi Dezső · Szabó Réka · Szamosi Géza · Szántó Borisz · Szávai János · Székely J. Gábor · Székely Péter · Szénássy Barnáné Ludányi Valéria · Szőke Annamária · Tandori Dezső · Tarjányi Eszter · Téglás János · Tomschey Ottó · Torda István · Tőkei Ferenc · Tóth Imre · Tuska Ágnes · Tverdota György · Vámos Tibor · Vassy Zoltán · Vekerdi László · Veress Zoltán · Vészits Andrea · Angela Vierling-Claassen · Paul Vitanyi · Voigt Vilmos · Vörös Imre · Wiedemann László · Zsoldos Endre

CERN (Meyrin) · Enciklopédia Kiadó (Budapest) · Fővárosi Pedagógiai Intézet · Helio·Biblos Kht. (Budapest) · Literatura Medica Kiadó (Budapest) · Magvető Könyvkiadó (Budapest) · Tericum Kiadó (Budapest) · TypoTex Elektronikus Kiadó (Budapest)

2000 · AEtas · Fizikai Szemle · HetedHÉTHATÁR · Holmi · Korunk (Kolozsvár) · Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok · LAM (Lege Artis Medicinae) · Magyar Tudomány · Meteor · Orvostörténeti Közlemények · Természet Világa

Kérem azokat a jogtulajdonosokat, akik úgy gondolják, hogy valamely közléssel szerzői jogaik sérültek, a visontay@iif.hu címen vegyék fel velem a kapcsolatot.

Visontay György szerkesztő

Az alábbi névsort a Ponticulus indulásának idején állítottam össze, és azóta a tipográfián kívül nem is változtattam rajta. Az itt szereplők egy részének munkássága mintát adott a folyóirat szellemiségéhez, míg mások kisebb-nagyobb mértékben segítették a munka megkezdését.

Talán nem mindenki emlékszik rá, de 1997-ben tárhely hiány, kiskapacitású vonal, tárcsázós modem nehezítette a netes tevékenységet. Mindehhez járultak hozzá a kiforratlan szabványok, a sok tekintetben kezdetleges szoftverek és az igencsak drága számítógép-alkatrészek, továbbá a háló akkori tartalmának igencsak szegényes volta. Ebben a közegben még a nagyon csekélynek tűnő segítség is fontos szerepet kapott. Az azóta eltelt húsz évben sok minden megváltozott, és a munkám segítőinek nevei kizárólag azokhoz a cikkekhez kerültek és kerülnek, amelyhez a segítségüket nyújtották (szerzőként, fordítóként, szaktanácsadóként stb.).

2018. március.

A szerk.

Függőhíd
forrás: ?

Köszönet illeti mindazokat, akik akár szándékosan, akár tudtukon kívül segítették munkámat:

Abonyi Iván, fizikus · Bartha Lajos, csillagászattörténész · Carl B. Boyer (1906–1976), matematikus · Miguel de Cervantes Saavedra (1547–1616), író · Dante Alighieri (1265–1321), költő, politikus · Gustave Flaubert (1821–1880), író · George Gamow (1904–1968), fizikus · Gazda István, tudománytörténész · Jeremy Gray, matematikatörténész · Hegedüs Gyöngyi, nyelvész, filozófus · Linda Dalrymple Henderson, művészettörténész · Hermann Hesse (1877–1962), író, költő · Horváth Iván, irodalomtörténész · John Fauvel, matematikatörténész · Juhász-Nagy Pál (1935–1993), biológus · Kádár Zoltán, művelődéstörténész · Kepes György (1906–2001), képzőművész, művészetelméleti szakember · Laczik Bálint, mérnök · Benoît B. Mandelbrot (1924–2010), matematikus · Magyar László András, orvostörténész · Thomas Mann (1875–1955), író · Maróti Lajos (1930–1982), fizikus, költő, író · Marx György (1927–2003), fizikus · Robert Musil (1880–1942), mérnök, író · Németh László (1901–1975), orvos, próza- és drámaíró · Otto Neugebauer (1899–1990), tudománytörténész · Perneczky Géza, művészettörténész, képzőművész, író · Ponori Threwrewk Aurél, csillagász · Puder Sándor (1899–1955), orvos · François Rabelais (1494–1553), orvos, író · Rényi Alfréd (1921–1970), matematikus · Sain Márton (1915–1997), matematikus, tanár · Saly Noémi, irodalomtörténész · George Sarton (1884–1956), tudománytörténész · Schiller Róbert, fizikai kémikus · Schultheisz Emil, orvos, orvostörténész · Simonyi Károly (1916–2001), mérnök, fizikus · Somlyó György (1920–2006), költő, műfordító · Szaádja Gáon (X. század), filozófus, teológus · Szabó Árpád (1913–2001), nyelvész, tudománytörténész · Szállási Árpád, orvos, orvostörténész · Tóth Imre (1921–2010), filozófus · Edward R. Tufte, matematikus · Vámos Tibor, mérnök · Vekerdi László (1924–2009), orvos, irodalomtörténész · Bartel Leendert Van der Waerden (1903–1996), matematikus

valamint

Alföldi István, informatikus · Bajza János, mérnök · Berhidi Gyula, informatika tanár · Breyer Jenő, könyvtáros · Debreczeni László, informatikus · Demel Anna, könyvtár–informatikus · Almási Éva, szerkesztő · Füredi Mihály, nyelvész · Havas Katalin, könyvtáros · Hetényi Zsuzsa, irodalomtörténész · Horváth József, nyelvész · Iváncsics Bernát, egyetemi hallgató · Kaszta Mónika, designer, grafikus, arkas design · Krámli András, matematikus · Kroó Katalin, irodalomtörténész · Lovrics László, közgazdász, matematikus · Nagy Eszter, könyvtáros · Pap Gáborné, informatikus · Pethes Gizella, könyvtár–informatikus · Rátz Miklós (1931–2000), nyomdász-technológus · Róka Sándor, matematikus · Simon Lajos (?–?), antikvárius · Springer Ferenc, matematikus · Tormáné Győrfy Éva, informatika tanár · Tóth Beatrix, matematikus · Tringer Lászlóné, könyvtáros · Tusnai Tamás, mérnök · Tuza Tamás, antikvárius · Varga Sándor, informatikus · Vargyas Kálmánné, könyvtáros · Visontay Péter, informatikus · Votisky Zsuzsa, tanár

végül azokat, akik bár nem tudták vagy nem akarták segíteni munkámat, a munkakedvemet sem próbálták meg elvenni.

Visontay György szerkesztő

A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság
számítástechnikai eszközökkel támogatja a munkát

Acélhíd a Brattleboro folyón, Vermont
forrás: ?

Smallipop

MeyerWeb Reset CSS

StellaNav

Needle Worker

Responsive Tables

Responsive Gallery

Font Equity

Google Fonts

Szerkesztő: Visontay György

Felelős kiadó: Visontay György

Kiadás helye: Budapest

E-mail: ponticulus@iif.hu