Megcsapottak rovat

Húsvét napjától…

Fazekas Mihály
fizika, csillagászat, húsvétszámítás

Minthogy a versekbe foglalt előadások könnyebben megmaradnak emlékezetben, az egyházi számlálások kidolgozásának egész mes­terségét, az itt következő 7 bokorvers megtaníthatja.

„Húsvét napjától kell függni sok innepi napnak,
Azt meg az esztendők száma jelenti meg, így:
Eggyel megtoldván ha 19-cel elosztjuk,
Hóldkor aranyszámát adja ki a maradék.
5 Hogyha 9-cel elébb pótolva, elosztja 28,
Úgy meg az esztendő napkora száma marad.
Most vegyük egy hijján az aranyszámot 11-szer
Ekkor a hóldjárás kúltsa kezünkbe kerül.
E, D, C, B, A, G, F-et hogyha leírunk
10 5-ször, s egy-egy jelt minden ötéhez adunk;
S két elsőt párnak vévén, 7 sorra lerakjuk,
S pár, s egyes felibe számokat osztogatunk:
Már hahogy e napkort tudjuk, megleljük alatta
Irva, vasárnapnak hogy mi betűje legyen.

Ezek segedelmével húsvét kikeresése

15 30-ból ha kiment eggyel pótolva a hóldkúlcs
Hóld ujságának napja találva vagyon,
És 15 nap után hóldtölte, ha március első
20 napját (mely még télbe való) haladá;
Mert ha nem, egy hijján ápril napjára vetődik.
20 E’ meglévén A-t G-ig elémbe rakom.
És a már kitalált hóldtölt’ napjáig egésszen
Eltölt esztendő napjait öszveszedem.
7-tel elosztván azt, megjegyzem hogy mi maradt fenn,
És amennyi maradt, olvasok annyi betűt,
25 És odaírom a holdtöltének hónapi napját;
S tudva vasárnapnak hogy mi betűje legyen
Addig folytatom a napszámok feljegyezését,
Az nap lesz húsvét ami nap arra esik.

Korábban kiadatlan. S. Szabó J. említi. A kéziratból közöljük, ahol cím nélkül fordul elő. Változata nincs.

Javítások a kéziraton:

10 egy-egy jelt minden [ik 5-höz] ötéhez

14–15 között, az alcím alatt:

[{Egy tóldással} a hóldkulcs egy hijján ha {} 30ból kivevődvén]

21 hóldtölt’ napjáig [hetenként] egésszen

Bizonyára a Debreceni Magyar Kalendárium számára írta Fazekas. Mivel azonban nem jelent meg arra következtetünk, hogy 1827 végén vagy 1828 legelején készült, s kiadása Fazekas halála miatt maradt el. Alátámasztja ezt az is, hogy a vers kézirata a kéziratban Fazekas öregkori írástípusát mutatja, sőt írása minden más Fazekas kéziraténál reszketegebb.”

Forrás

Fazekas Mihály összes művei II. Sajtó alá rendezte Julov Viktor és Kéry László. Kritikai kiadás. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1955. 87, 237. p.