Ponticulus Hungaricus

Hidacska a humaniórák és reáliák között

A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság Közoktatási Szakosztályának webfolyóirata
The John von Neumann Computer Society Education Department’s Web Journal

XXVII. évfolyam (2023) 1. szám

dr. Józsa László
Finn népi orvosi emlékek a Kalevalában

népi orvoslás, Kalevala

A Kalevala a finnek gyönyörű népi eposza valószínűleg a X. század táján keletkezett. A XV. században Mikael Agricola már ismeri a Kalevalát. Végleges formáját valószínűleg a XVII. század végén nyeri el, majd Lönnrot mai formájában, 50 énekben, 22 795 verssorban 1849-ben adja ki.


Diligenter frequentáltam / Iskoláim egykoron

tudomány, nyelv

A latin a középkorban egyházi nyelv volt. A reneszánsz idején világiak is tanulhattak, megtanulták a latint is, ami nemzetközi tudományos, jogi és irodalmi nyelvvé vált. Sok tudományos szakszó, szakkifejezés latin (vagy görög) eredetű. A kettős nevezéktan is eredetileg latin nyelvű volt.

A nemzeti eszmék terjedésével egyre több helyen az anyanyelvet hozták előtérbe, a latin pedig egyre inkább háttérbe szorult. Nemzetközi nyelvként helyét a francia vette át a francia forradalom után.

dr. Tóth András
Rabelaesus medicus

orvos, orvoslás, Rabelais

A világirodalom klasszikusai között olyan magas számmal és színvonallal képviseli magát az orvosi társadalom, hogy indokoltan vívhatja ki a legintellektuálisabb szakmák irigységét. Csehov, Schiller, Maugham, Elias Lönnrot, Conan Doyle, Zane Grey, Axel Munthe, Toldy Ferenc, Illés Endre, Németh László a műfajok színes skálájában a nehézveretű igényességtől a krimin át a cowboy regényig mind tömegsikert, hírnevet szereztek, nevüket fogalommá formálta az olvasók ragaszkodása, a kritika és az irodalomtörténet. Sokan azt sem tudják róluk, hogy orvosok. Vagy orvosok voltak, mielőtt írókká lettek. Rabelais mindenesetre az maradt.

Turgenyev betegsége és halála

orvos, orvoslás, Turgenyev

Turgenyev betegsége és halála sok szóbeszédre adott alkalmat. Péterváron ellentmondó és zavaros hírek terjedtek el: hogy a beteg írót Párizsban sorsára hagyták, hogy lelkiismeretlenül gyógyították, hogy szinte szándékosan megmérgezték.

XXVI. évfolyam (2022) 6. szám

dr. Józsa László
Száz éve halt meg Elias Lönnrot

orvos, Elias Lönnrot, Kalevala

1884. március 19-én halt meg Elias Lönnrot, az orvos, a tudós irodalmár, néprajzkutató, nyelvész. Halálával nemcsak legnagyobb fiát, hanem utolsó polihisztorát is elvesztette a finn nép.

dr. Szállási Árpád
Maugham doktor szépirodalmi világképe

orvos, Somerset Maugham

Az öt kontinensre kiterjedt angol nyelvterület egyik legolvasottabb és legnézettebb színpadi szerzője William Somerset Maugham eredeti foglalkozását tekintve orvos. Hosszú élete folyamán csak rövid ideig művelte hivatását, a külföldi orvos írók közül Csehov után mégis ő él leginkább a köztudatban.

Conan Doyle, az orvos és író
Megemlékezés születésnek 100. évfordulójáról

orvos, Conan Doyle

A detektívtörténeteket általában egy kalap alá veszik az ún. „piff-puff” regényekkel. Ez az eljárás azonban helytelen a detektívtörténetek klasszikus megalapítójának, Conan Doyle műveivel kapcsolatban.

dr. Leel-Őssy Lóránt
A. Conan Doyle tézisei a tabes dorsalisról

orvoslás, orvos, Conan Doyle, tabes dorsalis, gerincvelő sorvadás

Conan Doyle nemcsak a világhíres regényeket írta Sherlock Holmes fiktív alakjáról és kalandjairól, hanem fiatalabb korában, amikor orvosi gyakorlatot folytatott, tudományos közleményei is voltak. A cikk részletesen tájékoztat az orvosi pályafutásáról, tudományos munkásságáról, amiből az is kiderül, hogy nem a köszvényről írta téziseit, mint azt még az újabb közlések is írták, hanem a tabesről 1885-ben.


„Az az ember, akinek az igazság kell: tudós; aki szubjektivitásának szabad játékát kívánja biztosítani: író; mit tegyen viszont az az ember, aki e két lehetőség között akar valamit?” (Robert Musil)
Ponticulus Orphan Components archívum & oldaltérkép