Megcsapottak rovat

Cycloid Pudding

matematika, ciklois, csigavonal

Az eredeti szöveg

We had two Courses, of three Dishes each. In the first Course, there was a Shoulder of Mutton, cut into an Aequilateral Triangle; a Piece of Beef into a Rhomboides; and a Pudding into a Cycloid. The second Course was two Ducks, trussed up into the Form of Fiddles; Sausages and Puddings resembling Flutes and Hautboys, and a Breast of Veal in the Shape of a Harp. The Servants cut our Bread into Cones, Cylinders, Parallelograms, and several other Mathematical Figures.

Karinthy Frigyes (Karinthy Mici) fordítása

Két fogást hordtak fel, három-három tálon. Az egyik fogás ürücomb volt, de szabályos lapú piramisba vágva, háromszögekből, aztán egy romboid-alak, marhahúsból, végre gömbalakú pudding. A második fogás kacsa volt, két darab, úgy kötve össze, mint egy hegedű, a körítékben fuvola- és furulyaalakú burgonyák úszkáltak, aztán egy hárfaalakú borjúmell. A szolgák kocka, henger, paralelogramm és más mértani alakú kenyereket szeltek le nekünk.

Wildner Ödön fordítása

Az ebéd két fogásból állott, s mindegyikből három-három tállal szolgáltak föl. Az első fogásban szerepelt: ürücomb, egyenközű háromszögalakba vágva, egy darab marhasült rhomboid-formában, s egy cyklois-alakú pudding. A másik fogás két sült kacsa volt, hegedűformába szorítva, fuvola- és oboa-alakú kolbász és pudding, s hárfamódra szelt borjúdió. A személyzet kenyerünket kúpokra, hengerekre, parallelogrammákra s egyéb geometriai alakokra vágta.

Pálóczi Horváth György fordítása

Az ebéd két fogását három-három tálon hozták be. Az első fogás ürülapocka volt, de szabályos háromszögekből piramisalakúra vágva, romboidalakú rostélyos és gömbalakú pudding. A második fogás hegedűalakba összeállított két kacsából, furulya- és flótaalakú kolbászfélékből és puddingokból állott, és végül felszolgáltak egy hárfaalakú borjúmell darabot. A cselédek kenyerünket kockákba, hengerekbe és parallelogrammákba és más mértani alakzatokba vágták.

Szentkuthy Miklós fordítása

Két szakaszból állt a vacsora: egy-egy szakasz három fogásból állt. Elsőnek birkalapockát kaptunk, szigorúan egyenlő szárú háromszögekbe vágva; utána bifszteket romboid módra; végül pudingot csigavonalakban. Másodjára két kacsa került az asztalra, különböző drótokkal úgy megspékelve, hogy hegedű alakja legyen a pecsenyének; a virslik és pudingok fuvolákhoz és oboákhoz hasonlítottak; a borjúszegy pedig tökéletesen felvette a hárfa formáját. Az inasok a kenyeret kúpokba, hengerekbe, paralelogrammákba szelték; később egyéb klasszikus geometriai idomok is sorra kerültek.


Szeretném megköszönni özv. Karinthy Ferencnének, hogy a Karinthy- és a Pálóczi Horváth-féle szövegváltozatokat rendelkezésemre bocsátotta.


A közismert mű mintegy fél tucat magyar fordításban ismert. Az egyes – filológiailag kissé pontatlan – fordításváltozatokat érdemes összevetni az eredeti nyelvű szöveggel is.