Megcsapottak rovat

„Szarvai Lunának körré négyszer kerekültek”

fizika, csillagászati óra

Az idő múlását rendhagyó módon jelzik az alábbi versidézetek:

1.

„Szarvai Lunának körré négyszer kerekültek”

2.

„Már a kilencedik új körré kerekült ki a hold-szarv”

3.

„összehajolt szarvval négyszer vált újra kerekké
Luna, körét ismét négyszer fejtette sovánnyá”

4.

„Már hatodízben nőtt két szarva az égen a Holdnak”*

  • * A versrészletek jelentése: hold-hónap. Az ókori népek (és a mohamedánok ma is) „újhold”-nak nevezik amikor a nagyon vékony holdsarló napnyugta után feltűnik a nyugati égen. (Ma újholdnak nevezzük, amikor a Föld, a Hold és a Nap egy síkba kerül, és gyakorlatilag ilyenkor a Hold nem látszik.) A csillagászati újholdtól megkülönböztetésül ma a keskeny sarló első feltűnését új fény-nek nevezik. Az 1. és 2. azt jelenti, hogy négyszer, illetve kilencszer nőtt keskeny sarlóból kerek teliholddá, vagyis 4, illetve 9 holdhónap telt el. A 3. egy érdekes optikai csalódást is megörökít: a vékony újhold-sarló néha azt a benyomást kelti, mint ha a két keskenyedő „szerv” túlnyúlna a félkör-íven, de egyébként ez is azt jelenti, hogy négyszer nőtt a sarló kerek teliholddá, majd holdtölte után ismét fokozatosan keskeny sarlóvá fogyott (vagyis egy teljes holdciklus zajlott le). A 4. jelentése: hatszor jelent meg az újhold (új fény) sarló az égen. A holdhónap időtartama 29,5 nap, ezt általában 30 napra kerekítve használják, vagyis négyszer, kilencszer, illetve hatszor 29,5 vagy kereken 30 nap telt el. – Bartha Lajos jegyzete.