Megcsapottak rovat

A Természet iróniája?

matematika, fizika, ok-okozat

Egy híres XX. századi regény statisztikai fizikus főszereplője így elmélkedik:

„…az marad, amit laikusként mindegyikünk az átlagnak nevez. A nagy számoknak e törvényét megpróbálták logikailag és formailag magyarázni, mintha magától értetődő lenne; ellenkezőleg pedig azt állították, hogy az egymással okságilag össze nem függő jelenségek ilyetén szabályszerűsége a gondolkodás megszokott módjain egyáltalán nem magyarázható … Azt az állítást is megkockáztatták, hogy itt nemcsak egyedi eseményekről van szó, hanem az összesség ismeretlen törvényeiről is. A közösség meg nem értett törvényei rejlenek-e a dolgok mögött, avagy egyszerűen csak a természet iróniája által abból ered-e a rendkívüliség, hogy nem történik semmi rendkívüli, és a legmagasabb rendű értelem olyasvalaminek bizonyul, amelyhez a legfeneketlenebb értelmetlenség átlagán keresztül vezet az út.”