Az alábbi felsorolás felöleli az összes hozzáférhető nyomtatásban megjelent munkát, bele értve a rövid közleményeket és a könyvismertetéseket/kritikákat is. Az évkönyvekben, sorozat kiadványokban, folyóiratokban közölt írások a megjelenés helye, azon belül pedig időrend szerint vannak csoportosítva, lehetőség szerint teljes adat felsorolással. A napi sajtóban megjelent cikkek felsorolása azonban megközelítőleg sem tekinthető teljesnek.

A közölt bibliográfia igen változatos szintű és színvonalú írásokat tartalmaz: publicisztikát, ismeretterjesztő műveket, könyv kritikákat, észlelési adatok közlését, illetve történeti dokumentumok ismertetését, szakcikkeket, nagyobb tanulmányokat stb. A közelebbi tájékoztatás érdekében a különböző jellegű írásokat részben a megjelenés helye szerinti csoportosítással, részben a címek betűinek színének, fokozatának és/vagy stílusának megváltoztatásával, illetve a címek elé helyezett jelölésekkel különböztettem meg:

 • „normál” cím: általános (tájékoztató, ismeretterjesztő) írásmű
 • „dőlt” cím: beszámoló, megfigyelés, új adatok közlése
 • normál, kék hátterű” cím: önálló, illetve saját kutatómunka felhasználásával készült, vagy átfogó szakismertetés
 • dőlt, kék hátterű cím: saját kutatáson (is) alapuló írás
 • „félkövér” cím: önálló tudományos közlemény, illetve feldolgozás

 • További rövidítések:
 • © (a cím előtt) = társszerzővel/szerzőkkel írt cikk,
 • ® (a cím előtt) = könyvkritika vagy -ismertetés,
 • * (a cím előtt) = rövid hír, újdonság,
 • ( ) (a cím zárójelben) = név/szignó nélküli írás.

 • A sajtóközlemények – és a folyóirat cikkek egy része is – névjellel (szignóval) jelent meg. 1951–2001. között az alábbi szignók voltak használatban: -ala-, B. l., b. l., i.b.l. B. Q., -th-

1. Könyvek, publikációk, monográfiák, tanulmánygyűjtemények

Gyakorlati csillagászat. Szerk.: Róka Gedeon és Sinka József. TTIT kiad. 144 p. Budapest, 1955.

 • Ritkán feltűnő csillagászati és légköri jelenségek megfigyelése. 31–52. p. 7 ábra.
 • © Változócsillagok. (Hack Frigyessel.) 93–123. p. 11 ábra.

Kulin György és Zerinváry Szilárd (szerk.): A Távcső Világa. II. átdolgozott kiad. Budapest, 1957.

 • A csillagok forgása és mágneses tere. 286–288. p.
 • A változófényű csillagok. 290–296. p.
 • Kettős és többszörös csillagok. 300–302. p.
 • A kettős és többszörös csillagok, halmazok, ködök felkeresése. 447–482. p.
 • Változócsillagok, a Nap, a Hold és a bolygók megfigyelése. 482–504. p.

Séta a csillagos égen. (Búvár könyvek, 3. sz.) 182 p. Számos ábra, Móra kiadó, Budapest, 1960.


Csillagászati alapismeretek. Szerk.: Svékus Olivér. TIT Szakosztályi füzetek: Fizika, csillagászat. 148. p. Budapest, 1966. – A Naprendszer fizikája.


Útmutatás az időszakos holdjelenségek (LTP) megfigyeléséhez. 10. p. é. n. [1971.] Szolnok – Budapest. (Sokszorosítvány.)


Kulin György és Róka Gedeon (szerk.): A Távcső Világa. III. átdolgozott kiadás. Budapest, 1975.

 • A Naprendszer fizikája.
 • Tájékozódás az égen.
 • Mit, hogyan figyeljünk meg?
 • (A könyvben közölt 44 táblázat összeállítása.)

Kulin Gy. – Róka G. (szerk.) A Távcső Világa. A III. kiad. bővített változata. 953 p., Budapest, 1980.

 • A Naprendszer fizikája. 204–263. p.
 • Tájékozódás az égen. 759–789. p.
 • Mit, hogyan figyeljünk meg? 804–884. p.
 • (A könyvben közölt 44 táblázat összeállítása.)

Pasquich János, a tudós és pedagógus – a csillagász és geodéta. A TIT Budapesti Szervezete, Csillagászati és Űrkutatási szakosztály. Szakosztályi füzetek, B sorozat, 1. sz. 1–33., 37–43. p. Budapest, 1979. (A 34–37. p. Dr. Szénássy Barna könyvéből átvett szöveg.)


A „Parvus Atlas Hungariae”-ről – On the „Parvus Atlas Hungariae” – Térképtudományi Tanulmányok – Studia Cartologica. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Térképtudományi tanszékének Évkönyve, 8. köt. 15 p., 40 facsimile térképlap. Budapest, 1983.


© Rudimenta cosmographica. Johannes Honterus Coroniensis. (Dr. Klinghammer Istvánnal és dr. Stegena Lajossal.) Térképtudományi Tanulmányok – Studia Cartologica, 10. köt. ELTE Térképtudományi Tanszék, 46 p. szöveg + 44 facsimile. Budapest, 1987.


A magyar földmérés és térképészet története. Főszerk.: Joó István és Raum Frigyes. Budapest, 1992. Első B. kötet, 1. és 2. fejezet.

 • 2.6. § Államigazgatási térképek. – A térképészet reformkora. 247–257. p.
 • 2.662. § Az oktatást segítő térképek. 258–263. p.

Hadobás Sándor: Hell Miksa és Sajnovics János bibliográfiája. Rudabánya, 1993.

 • Bartha Lajos: Hell Miksa és Sajnovics János: két barokk tudós portréja. (Bevezető tanulmány.) 3–15. p.

Konkoly Thege Miklós emlékezete – In memoriam Miklós Konkoly Thege. Magyar Csillagászati Egyesület, Csillagászattörténeti Adatgyűjtő Csoport közleményei, No. 3. (1991.) 32 p. + 8 p. angol kivonat, 12 ábra. Budapest, 1992.


Fényi Gyula emlékezete (1845–1927). MCSE Csillagászattörténeti szakcsoportjának közleményei, No. 4. 40 p. 25 ábra Budapest, 1995.


Hordozható napórák. Válogatás magyarországi gyűjteményekből – Portable Sundials. Selected from Hungarian Collections. (Az Iparművészeti Múzeum, a Magyar Csillagászati Egyesület és az Orsz. Műszaki Múzeum kiadása.) 68 p., 4 színes, 20 ff. ábra. (A bevezetést írta: Buka Adrienne.) Budapest, 1995.


Kulin György munkássága és a magyarországi amatőrcsillagász mozgalom. Magyar Csillagászati Egyesület kiad. 92 p. 40 ábra. A bibliográfiát összeállította K. Sragner Márta. Budapest, 1996.


© A magyarországi csillagászok életrajzi lexikonja. A Magyar Amatőrcsillagászok Baráti Köre, a Nógrád-megyei Csillagászati Alapítvány és az OTKA támogatásával. 108 p. Salgótarján, 2000.(Könnyű József és P. Könnyű Edina közreműködésével.)


Amatőrcsillagászok kézikönyve. (Szerk. Mizser Attila.) MCSE kiad. I. kiad. Budapest, 1999.

 • Legközelebbi szomszédunk: a Hold. 169–204. p., 23 ábra. II. javított kiadás, Budapest, 2002. A Hold. 204–243. p., 23 ábra.

Dalos Endre: Az én világom. Draco különkiadás, Paks.

1.) A Naprendszer. Paks, 2001. 159 p., számos ábra.

 • Bartha Lajos: Vulkánusz – a sosem volt bolygó. 12–15. p. + 3 ábra.

2.) A Tejútrendszer, Paks, 2002. 160. p., számos ábra.

 • Az asztrofizika pároscsillaga: Herzsprung és Russel. 47–49. p. + 3 ábra.
 • A változócsillagászat úttörője: J. Goodricke. 60–61. p.
 • Nóvák, szupernóvák, hipernóvák. 70–77. p.
 • Asszociációk. 96–97. p.

3.) Az extragalaxisok. Paks, 2003.

 • A Lokális Halmaz.

2. Évkönyvek, emlékkönyvek, konferencia anyagok

ABSTRACTS of the Conference on the History of Measurement, Budapest, 1976.

 • Maximilian Hell and the development of the precise Determination of Geographical Locations in the 18th Century. 3. p. Budapest, 1976.

ABSTRACT, CURRICULA VITAE of the 16th International Conference on History of Cartography, Vienna/Austria, 1995.

 • Halley, Marsigli and the first Isogon line across the Carpathian-Basin (1701). 26 p. Wien, 1995.

ABSTRACTS of the XIV. Scientific Instrument Symposium, 1995. Prague.

 • Designs of instruments by Regiomontanus, anWeissd the astronomical workshops of central Europe. 10. p. Praha, 1995.

ABSTRACT SERIES 15. ASTRONOMISCHE GESELLSCHAFT, Göttingen, 1999.

 • A Renaissance celestial globe as an analogue computer for determination of the coordinates on the heaven. (K5.) 81. p. 1999.

ACTA HISTORICA ASTRONOMIAE, Vol. 9. (Ed. R. Dick, J. Hamel.) „The Role of Visual Representation in Astronomy”, (Göttingen, 1999.)

 • A Renaissance celestial globe as an analogue computer. 44–52. p., 4 ábra. Frankfurt a. M. 2000.

BOOK of ABSTRACTS, XXth International Congress of History of Sciences, Liége 1997.

 • © Instrument makers in Hungary between 1730 and 1850. (Dr. Holló Szilvia Andreával.) 464 p. Liége, 1997.

CSILLAGÁSZAT BARÁTI KÖRE XII. ORSZÁGOS TALÁLKOZÓJA, KAPOSVÁR. Szerk. n., h. n., é. n. [1982]. (Program füzet, Kaposvár, 1982. 42. p.)

 • A tudománytörténeti adatgyűjtés céljai és lehetőségei. (A csillagászat és rokon tudományok történetének hazai kutatásáért.) 30–32. p.

CSILLAGÁSZATI ÉVKÖNYV. Budapest. (TTIT, illetve TIT. kiadása.)

 • A magyar csillagászat történetéből. 1958. 100–114. p., 9 ábra. Budapest, 1958.
 • © Az 1957/58-as erős naptevékenység. (Dr. Berkes Zoltánnal, Nyitrai Tiborral és Örményi Imrével.) 1959. 122–128. p., 2 ábra. Budapest, 1959.
 • A magyar csillagászat történetéből, II. 1959. 129–142. p., 9 ábra. Budapest, 1959.
 • © Az 1958–59-es naptevékenység. (Dr. Berkes Z., Nyitrai T. és Örményi I. társszerzők.) 107–117. p., 6 ábra. 1960. Budapest, 1960.
 • A magyar csillagászat történetéből, III. Uo. 146–163. p., 10 ábra
 • Viták az Alphonsus-kráter vulkánkitöréséről. Uo. 139–243. p., 1 ábra.
 • © A Mars holdjainak problémája. (Bender Leventénével.) 1963. 199–203. p. Budapest, 1963.
 • © A Föld és a bolygók belső szerkezete. (Aczél Etelkával.) Uo. 212–237. p., 9 ábra.
 • A Holdtól a Marsig. 1967. 173–200. p., 18 ábra. Budapest, 1966.
 • Hell Miksa expedíciója és a csillagászati egység kérdése. 1969. 146–167. p., 10 ábra. 1968.
 • A Hold és a bolygószondák eredményeiből. (Egy új tudományág, a planetológia.) 1972. 167–194. p., 11 ábra. Budapest, 1971.

METEOR CSILLAGÁSZATI ÉVKÖNYV. Budapest. (Magyar Csillagászati Egyesület kiad.)

 • A Mars – a (még mindig) időszerű bolygó. 1993. 144–167. p., 5 ábra Budapest, 1992.
 • Vissza a Holdra! MCSÉ 1994. 189–199. p., 14 ábra. Budapest, 1993.
 • A távcsővilág dinoszauruszai: az óriástávcsövek. 1998. 222–251. p., 14. ábra. Budapest, 1997.
 • © „Magyar” napfogyatkozások. (Ponori Thewrewk A.) 1999. 211–224. p. Budapest, 1998.
 • Antik égbolt megfigyelések szerepe a mai csillagászatban. 2000. 215–244. p., 15 ábra. Budapest, 1999.

FÖLDRAJZI MÚZEUMI TANULMÁNYOK (Magyar Földrajzi Múzeum, Érd.)

 • A magyarországi első földrajzi-hosszúság meghatározások és bázismeridiánok. 1. sz. 27–30. p. 1985.
 • ® D. Howse: Greenwich Time and the Zero Meridian. 2. sz. 80–81. p. 1986.
 • Nagy Károly, egy reformkori tudós az Újvilágban – Károly Nagy traveller and geographer in the New World. 8. sz. 27–32. p., 3 ábra. 1990.
 • Feldolgozás alatt az első magyar sarkköri expedíció naplója. 8. sz. 61. p. 1990.
 • Fokmérés Magyarországon. Földünk méreteinek meghatározása. 8. sz. 65–66. p.
 • A tengertan történetének kutatásáért. 9. sz. 46–47. p. 1991.
 • Megkerült Sajnovics János arcképe? 9. sz. 61. p., 1 ábra. 1991.
 • ® Göcsei I.: Az ismeretlen vándorai. 9. sz. 76–77. p. 1991.
 • Haynald Lajos emlékezete. 10. sz. 74. p. 1991.
 • Weinek László, a csillagász és utazó (1848–1913). – László Weinek, the astronomer and traveller (1848–1913). 10. sz. 35–40. p., 4 ábra. 1991.

DER GLOBUSFREUND. Wissenschaftliche Zeitschrift für Globen- und Instrumentenkunde.

 • Ein Renaissance Himmelsglobus als Astronomisches Instrument: der Dorn-Bylica Globus aus dem Jahr 1480.A Reanaissance Celestial Globe as an Astronomic Instrument. Nr. 38/39. 37–44. p., 4 ábra. Wien, 1990.
 • The first Educational Globes in Hungarian Language, 1800–1850.Die erste Schulgloben in Ungarisches Sprache, 1800–1850. Nr. 43/44. 237–256. p., 2 ábra. Wien, 1995.

HAYNALD BÍBOROS EMLÉKEZETE. Halálának centenáriuma alkalmából Kalocsán elhangzott előadások. 81 p. Kiadja a kalocsai Érsekség. Kalocsa, 1991.

 • A kalocsai Haynald-obszervatórium és csillagászainak jelentősége a tudománytörténetben. 17–38. p., 2 ábra.

HONTERUS-EMLÉKKÖNYV–HONTERUS-FESTSCHRIFT. Emlékülés és kiállítás Johannes Honterus halálának 450. évfordulója alkalmából, az Országos Széchényi Könyvtárban. (OSZK–Osiris Kiadó, Budapest 2001.)

 • Johannes Honterus égboltképe. – The Celestial Map of Johannes Honterus. 101–118. p. 3 tábla.

KARSZT ÉS BARLANG. A Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat kiadványa (félévi).

 • Másfél évszázados híradás egy időszakos forrás kitöréséről. 1971/II. 69–70. p.

KATOLIKUS SZÓ NAPTÁRA. Katolikus Szó szerkesztőbizottsága, Budapest.

 • Laboratóriumok a világűrben. KSzN 1961 évre. 68–71. p. Budapest, 1960.

„KÖNYVES KÖNYVEK” 5. sz. „Pro Homine alapítvány”, Budapest–Újpest Könyves Kálmán Gimnázium kiadása. Budapest, 2001.

 • © „Fénycsóva lobban”, dr. Kulin György írásaiból. Összeállította dr. Kulin Eszter és Bartha Lajos.
 • In memoriam dr. Kulin György. (Válogatott bibliográfiával.) 7–12, 220–227. p.

A MAGYAR TÉRKÉPÉSZET NAGYJAI. – DIE GROSSEN DER UNGARISCHEN KARTOGRAPHIE. (Országos Széchényi Könyvtár – Osiris Kiadó, Budapest, 2001.)

 • Bogdanich Imre Dániel felsőgeodéziai eredményei Lipszky Magyarország-térképének tükrében. – Die Ergebnisse der von Imre Dániel Bogdanich geleitetetn astronomischen Expeditionen. 27–34, 95–97. p., Tab. 7, 8.
 • Mikoviny Sámuel asztrogeodéziai méréseiről. – Die astrogeodetischen Werk Samuel Mikoviny. 204–213. p., Tab. 13.

A MISKOLCI HERMAN OTTÓ MÚZEUM KÖZLEMÉNYEI. 27. köt. Miskolc, 1991.

 • © A rudabányai műemlék templom napórája. – Die mittelalterliche Sonnenuh der Rudabányaer Denkmalskirche. (Buka Adriennel.) 5–12. p., 5 ábra.

NAPÚT – Irodalom, művészet, környezet. (Évente 10 füzet, főszerk. Szondy György.)

 • Az égbolt képeskönyve. Csillagképek ábrázolása az évezredek tükrében. 5. évf. 8. sz. 2003. 9–23. p.

NAPÚT – ÉVKÖNYV 2003, Hatvanhét jeles hetvenes. Masszi Kiadó, Budapest, é. n. [2002].

 • (Önéletrajz) B. L. könyvtáros, csillagászattörténész. 113–115. p. + 1 ábra.

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI MÚZEUMI ALAPÍTVÁNY ÉVKÖNYVE, 1994. Budapest, 1994.

 • A Postamúzeum asztali napórája.Portabla Sundial in the Postal Museum. 98–105, 216–217. p., 2 ábra.

SCIENTIFIC INSTRUMENTS AND MUSEUMS. „De Diversis Artibus” Tom 59 (N.S.22).

Ed. Maurice Dorikens. Brepols, Liege, 2002.

 • © Astronomical instrument makers in Hungary between 1730 and 1830. (Holló Szilviával.) 319–323. p.

TANULMÁNYOK A TERMÉSZETTUDOMÁNYOK, A TECHNIKA ÉS AZ ORVOSLÁS TÖRTÉNETÉBŐL (MTESZ konferenciák előadásai, kiadja az Országos Műszaki Múzeum.)

 • Két elfelejtett természettudományi folyóirat (Természetbarát, 1847–49, Urania, 1884). 1994. évi ankét. 35–38. p. Budapest, 1995.
 • © A gellérthegyi Csillagvizsgáló Pest-Buda életében (dr. Holló Szilviával). 1995. évi ankét. 139–141. p. Budapest, 1996
 • Régi feljegyzések és ábrázolások felhasználási lehetőségei a csillagászat történetének kutatásában. 1997. évi ankét. 41–44. p. Budapest, 1998.
 • Egy magyarországi obszervatórium pusztulásaThe loss of a Hungarian Observatory. 1998. évi ankét. 185–188. p., 1 ábra. Budapest, 1999.
 • Magyarországi asztrofizikusok eredményei egy alapvető csillagászati probléma tisztázásában. – Achievements of Hungarian astrophysicist in elucidating a fundamental astronomical probleme. 1999. évi ankét. 85–88, 262. p. 2000.
 • Kövesligethy Radó és a földrengéskutatás „magyar iskolá”-ja. – Hungarian pioneer in earthquake research: Radó Kövesligethy. 2000. évi ankét. 285–288, 355. p. Budapest, 2001.
 • A magyarországi csillagászok nemzetközi együttműködései. 2001. évi ankét. 61–66. p. 2002.

TECHNIKATÖRTÉNETI SZEMLE. Országos Műszaki Múzeum, Budapest.

 • Gothard Jenő, a csillagászati fényképezés magyar úttörője. (Hungarian pioneer in astrophotography: Jenő Gothard.) 1962. 1–2. sz. 237–243. p., 1 tab.
 • Csillagásztorony és Csillagászati Múzeum Egerben. 4. köt. 1–2. sz. 1965–67. 248–261. p. 10 ábra, címlapkép. Budapest, 1967.
 • Magyar csillagászok a középkortól a XX. század közepéig. (Hungarian astronomers from the middle ages to the mid of the XXth century). 8. köt. 1975–76. 74–112. p. Budapest, 1976.
 • ® Trecentenary of the Royal Observatory of Greenwich. Uo. 303–304. p.
 • ® Schalk Gy. A planetárium. Uo. 310–311. p.
 • Hell Miksa és a földrajzi helymeghatározások pontossága a XVIII. században. 9. köt. 1977. 89–100. p., 2 tab.
 • ® Illustrierte Erinnerung an eine grossartige Zeit. Uo. 35–36. p.
 • ® Goldbeck, G.: Museen in Deutschland. Uo. 46. p.
 • ® Hazay Gy.: Vámbéry Ármin. Uo. 54–55. p.
 • ® A Berlin-treptowi Archenhold-Csillagvizsgáló tudománytörténeti kiadványai. Uo. 57–59. p.
 • Braun Károly spektroheliográf terve. (Adatok egy fontos napészlelő műszer történetéhez.) (The Spectroheliograph designed by K. Braun.) 11. k. 1979. 119–126. p., 3 ábra. Budapest, 1979.
 • Régi magyarországi csillagászok listája. II. (Kiegészítés és helyesbítések.) (Hungarian astronomers from the XIII. century on. Part II.) Uo. 169–179. p.
 • ® Heinrich L.: Az első kolozsvári csillagda. Uo. 264–265. p.
 • ® Stegena L.: A magyar térképészet kezdetei. Uo. 271–272. p.
 • ® Hoyle, F.: A Stonehengetől a modern kozmogóniáig. Uo. 275–276. p.
 • ® Whitney, Ch. A.: A Tejútrendszer felfedezése. Uo. 276–278. p.
 • ® Bogdán I.: A magyarországi föld- és hosszmértékek. Uo. 287–288. p.
 • A legrégebbi magyarországi alapmeridiánok történetéhez. (On the history of oldest Hungarian basic meridiane.) 12. k. 1980–81. 91–108. p. 1 ábra. Budapest, 1981.
 • A magyarországi csillagászok szerepe az asztrofizika megalapozásában. (The role of Hungarian astronomers in laying the fundations of astrophysics. 13. k. 1982. 93–106. p. 1983.
 • A mágneses deklináció korai adatai a Kárpát-medencében. (Early data on magnetic variation in the Carpathian-Basin. 16. k. 1986–87. 91–103. p., 5 ábra. Budapest, 1987.
 • Egy reneszánsz éggömb mint csillagászati műszer: a Dorn-Bylica-glóbusz 1480-ból. (A Renassiance celestial globe serving as an astronomical instrument: the Dorn-Bylica globe from 1490.) 18. k. 1990–91. 87–96. p., 3 ábra. Budapest, 1991.
 • ® D. Howse: The Greenwich List of Observatories (1670–1850). Uo. 217–218. p.
 • ® P. Gouk: The Ivory Sundials of Nurenberg 1500–1700. Uo. 219–220. p.
 • In memoriam Konkoly Thege Miklós. (Angol.) – Konkoly Thege Miklós fontosabb életrajzi és obszervatórium leírásai. (A bibliography of the life and from the observatory of M. Konkoly Thege.) 19. k. 1992. 63–77. p., 6 ábra.
 • Új csillagászattörténeti társulás Németországban. 20. k. 1993. 287–288. p. 1993.
 • A XII. Tudományos Műszer Szimpózium Edinburghban. Uo. 284–292. p.
 • Csillagászattörténeti és Gnomonikai Konferenciák. Uo. 293–296. p.
 • ® McConnel, A.: Instrument Makers to the World. Troughton & Simms. Uo. 299–300. p.
 • Az első magyarországi Meteorológiai és Csillagászati Múzeum. (The first Museum of Meteorology and Astronomy in Hungary.) 21. k. 1994–95. 81–99. p., 5 ábra. Budapest, 1995.
 • ® Gaal Gy.: Berde Áron útja a természettudományoktól a közgazdászatig. Uo. 239–240. p.
 • ® Ponori Thewrewk A.: Csillagok a Bibliában. Uo. 239–240. p.
 • ® Hála J.: Franz Baron von Nopcsa. Uo. 241. p.
 • ® Stoye, J.: Marsigli’s Europe. Uo. 241–242. p.
 • ® McConnell, A.: R. B. Bache and the Poultry. Uo. 244. p.
 • ® Daxecker, F.: Briefe des Naturwissenschaftlers Chr. Scheiner S. J. 22. k. 1996. 297–298. p.
 • ® „Algorismus”, egy új sorozat három kötete. Uo. 272–273. p. Budapest, 1997.
 • ® Messendorfer, H. – Mittelstrass, O.: Siebenbürgen auf alte Karten. Uo. 299–300. p.
 • ® Kiss E. – Ozogány T. – Lacza E.: A magyar tudomány évszázadai. 23. k. 1997–98. 267–268. p. Budapest, 2000.
 • ® Astronomy before the Telescope. Uo. 269–271. p.
 • © Csillagászati és felmérő műszergyártás Magyarországon, a 18. századtól a reformkorig. (dr. Holló Szilviával.) (Instrument makers in Hungary from the 18th Century to the Reform Period (1720–1830.) 25. k. 41–47. p. 2001–2002. Budapest, 2003.
 • ® Srager M.: Gothard Sándor, 1859–1939, természettudós. Az életrajzi bevezetőt írta Vértes E. Uo. 249–251. p.
 • ® Keszthelyi S. – Sragner M.: Napfogyatkozás és honfoglalás. Lakits Ferenc élete – Lakits F. bibliográfiája. Uo.
 • ® Vasné Tana J.: Az egri Csillagásztorony. – Kiállításvezető. Uo.252. p.
 • ® Vasné Tana J.: Albert Ferenc és az egri Csillagásztorony. Uo.
 • ® Székely L.: A Nap magyar kutatója. Fényi Gyula és a jezsuita természettudomány. Uo. 253. p.
 • ® Csaba Gy. G.: Szentiványi Márton csillagászati nézetei a „Miscellanea”-ban. Uo. 254–255. p.

VÁSÁRHELYI PÁL ÉS A REFORMKORI MÉRNÖK GENERÁCIÓ (Konferencia előadások a Duna-múzeumban, és kiállítás vezető.)

 • A reformkori felmérés műszerei – Vermessungsgeräte des ReformzeitSurvey devices of the Ninetheenth century Reform Period. 47–49, 50, 51. p., 2 ábra. Budapest, 1990.
 • Ugyanott a felsőgeodéziai–csillagászati műszerek leírása. 115–120. p., 69. és 70. ábra.
 • KARL FRIEDRICH ZÖLLNER and the Historical Dimension of Astronomical Photometry. (Eds.: Christian Sterken and Klaus Staubermann ) Brussels, 2000.
 • Zöllner- and Zöllner-type photometers in Hungary. 55–58. p., 1 ábra.

NAPÓRA (BARÁTOK) A HATÁRON – III. Nemzetközi Napóra Szimpózium, Kőszeg, 2002. Szeptember 27–29. – „SONNENUHREN (FREUNDE) AN DER GRENZE

 • © Szerkesztés, összeállítás, VÉRTES ERNŐVEL. A Gothard Jenő Amatőrcsillagászati egyesület kiadása, Szombathely, 2002. 73.p 45 ábra.
 • Cikk: Restaurálás, rekonstruálás, napórák megóvása. – Restauration, Rekonstruktion, Bewahrung der Sonnenuhren. 69–72. p. + 1 ábra.

3. Lexikon címszavak, kronológiai adatok, cikkgyűjtemények

BUDAPESTI STATISZTIKAI ZSEBKÖNYV. Központi Statisztikai Hivatal, Statisztikai kiadó.

 • Mesterséges égitestek, Naprendszer adatai. BSZs, 1957. Budapest, 1958.
 • Mesterséges égitestek, Naprendszer adatai. BSZs, 1958. Budapest, 1959.

© CSILLAGÁSZATTÖRTÉNET. Életrajzi lexikon (A–Z). Szerzők: Balázs Béla, Bartha Lajos (95 életrajz), Marik Miklós Szerk.: Gellért A. TIT Budapesti Szervezet, 1982. 221. p.


ÉLET ÉS TUDOMÁNY KALENDÁRIUMA

 • Bradley – a csillagászati helymeghatározás atyja. ÉTK 1978.
 • A kétszáz éves budai csillagásztorony. ÉTK 1979.
 • Pontos idő Pest-Budán. ÉTK 1980.
 • Égre írt nevek. ÉTK 1981.
 • Égi jelenségek: évszázados csillagászati és meteorológiai feljegyzések. ÉTK 1984. 18, 46, 74, 130, 160, 188, 218, 244, 280, 306, 326. p. Budapest, 1983.

ÉVFORDULÓINK A MŰSZAKI ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYOKBAN (MTESZ, OMIKK). Budapest.

ÉMT 1984. Budapest, 1983.

 • Kövesligethy Radó. 89–91. p., 1 ábra.

ÉMT 1985. Budapest, 1984.

Naptár, Lexikon I–II. címszavak.

 • Róna Zsigmond. 76–77. p., 1 ábra.
 • Weiss Xavér Ferenc. 84–85. p.

ÉMT 1986. Budapest, 1985.

Naptár, Lexikon I–II. címszavak.

 • Egy jelentős lexikon és szerzője. 35–39. p., 1 ábra. [Korabinszky János Mátyás.]

ÉMT 1987. Budapest, 1986.

Naptár, Lexikon I–II. címszavak.

 • Teleki Sámuel kelet-afrikai expedíciója. 55–56. p., 1 térk.
 • Bogdanich Imre Dániel. 73–75. p., 1 ábra.
 • Stein Aurél. 96–97. p., 1 ábra.
 • Széchényi Béla. 98–99. p., 1 ábra.

ÉMT 1988. Budapest, 1987.

Naptár, Lexikon I–II. címszavak.

 • A kézsmárki Buchholtz-családról. 51–53. p., 1 ábra.
 • Az első magyar Adria-expedíció. 67–69. p., 1 térk.

ÉMT 1989. Budapest, 1988.

Naptár, Lexikon I–II. címszavak.

 • Hevenessi Gábor és zsebatlasza. 41–45. p., 2 ábra.

ÉMT 1990. Budapest, 1989.

Naptár, Lexikon I–II. címszavak.

 • Mokrai Benedek: csillagászat a középkori Magyarországon. 61–63. p., 1 ábra.
 • Csillagvizsgáló a Gellérthegyen. 71–73. p.
 • Konkoly Thege Miklós. 180–183. p., 1 ábra.

ÉMT 1991. Budapest, 1990.

Naptár, Lexikon I–II. címszavak.

 • Johannes Honterus brassói kozmográfiája. 111–113. p., 1 ábra.
 • Batthyány Ignác és a gyulafehérvári „Batthyaneum”. 126–129. p., 1 ábra.

ÉMT 1992. Budapest, 1991.

Naptár, Lexikon I–II. címszavak.

 • © Berde Áron. 85–86. p., 1 ábra. (Csiky Gáborral.)
 • Hell Miksa. 109–112. p. 1 ábra.

ÉMT 1993. Budapest, 1992.

Naptár, Lexikon I–II. címszavak.

 • Kéry B. Ferenc. 104–106. p.

ÉMT 1994. Budapest, 1993.

Naptár, Lexikon I–II. címszavak.

 • A csillaghőmérséklet-meghatározás magyar úttörői. 110–112. p.
 • Lakits Ferenc. Uo. 144–146. p.

ÉMT 1995. Budapest, 1994.

Naptár, Lexikon I–II. címszavak.

 • Teleki Sámuel. 126. p.

ÉMT 1996. Budapest, 1995.

Naptár, Lexikon I–II. címszavak.

 • Az ógyallai obszervatóriumtól a svábhegyi csillagvizsgálóig. 111–114. p.

ÉMT 1997. Budapest, 1996.

Naptár, Lexikon I–II. címszavak.

 • 125. éve alakult a Magyar Földrajzi Társaság. 101–104. p., 4 ábra.
 • Az ELTE Csillagászati intézetének három évfordulós úttörője. 115–117. p. (Kondor Gusztáv, Wodetzky József, Lassovszky Károly.)

ÉMT 1998. Budapest, 1997.

Naptár, Lexikon I–II. címszavak.

 • 100 éve tartottak először nemzetközi csillagászati találkozót hazánkban. 124–126. p.

ÉMT 1999. Budapest, 1998.

Naptár, Lexikon I–II. címszavak.

 • 125 éve vezették be hazánkban a méterrendszer használatát. 118–120. p.
 • 100 éve hozták létre a Csillagászati kutató intézetet. 134–137. p.

ÉMT 2000. Budapest, 1999.

Naptár, Lexikon I–II. címszavak.

 • Az első magyarországi meteorológiai obszervatóriumok. 153–156. p., 1 ábra.
 • Uránia – egy elfelejtett magyarországi ismeretterjesztő lap. 164–167. p., 1 ábra.

ÉMT 2001. Budapest, 2000.

Naptár, Lexikon I–II. címszavak.

 • A magyarországi reneszánsz csillagászai. 134–137. p.

KORUNK TECHNIKÁJA, 1954. (Szerk.: Várhelyi Tamás), Budapest, 1964

 • Mélységek és magasságok ostroma. 7–38. p., 41 ábra.

FRANCIA MŰSZAKI TÁJÉKOZTATÓ. Kiadja a Magyar Kereskedelmi Kamara és Francia Műszaki és Tudományos Tájékoztató Központ.

 • © Schulhof Lipót – egy magyar csillagász Párizsban. (Vajda Pállal.) 12. évf. 5. sz. 1980. 9–17. p.

LÁNYOK ÉVKÖNYVE 1965. (Összeállító: Nagy Éva, szerk. Dala László stb.)

 • A Venus ostroma. Budapest, 1964. 65–68. p.

MAGYAR ÉLETRAJZI LEXIKON. II. köt. Szerk.: Kenyeres Ágnes. Budapest, 1967.

 • Csillagász életrajzok.

MAGYAROK A TERMÉSZETTUDOMÁNYOK ÉS A TECHNIKA TÖRTÉNETÉBEN, I–II. Szerk. Nagy Dénes és Nagy Ferenc. MTESZ–OMIKK kiad. Budapest, 1986.

 • Csillagász- és geográfus életrajz címszavak.

MAGYAR TUDÓS LEXIKON A-TÓL Zs-IG. Főszerk. Nagy Ferenc. Budapest, 1997.

 • Csillagász-, térképész-, geográfus-címszavak.

MAGYAR UTAZÓK, FÖLDRAJZI FELFEDEZŐK. Szerk.: H. Bede Piroska – Somogyi Sándor, Budapest, 1973.

 • Magyar tudósok a sarkkörön túl. (Hell Miksa és Sajnovics János vardøi expedíciója. 81–84. p., 1 ábra.

MAGYAR UTAZÓK LEXIKONA. Szerk. Balázs Dénes. Budapest, 1993.

 • Csillagász-geodéta és térképész életrajz-címszavak.

4. Utószó, jegyzet, kiegészítés más szerzők műveiben

Herbert Ziergebel: A világűr foglyai. (Kozmosz.) – Utószó, Budapest, 1974.

Pápai Kálmán: A leghosszabb éjszaka. (Kozmosz Fantasztikus.) – Utószó. Budapest, 1975.

Darázs Endre: Vashold. (Kozmosz Fantasztikus.) Budapest, 1975.

Gennagyij Gor: Varázsos út. (Kozmosz Fantasztikus.) – Utószó, 1976.

Günther Krupkat: Amikor meghalnak az istenek. (Kozmosz Fantasztikus.) Budapest, 1977.

Boleslaw Orlowski – Zbigniew Przyrowski: Találmányok könyve. Budapest, 1982. 215. p.

 • © Záró tanulmány: Magyar feltalálók és találmányok. (Dr. Vajda Pállal közösen.)

Keszthelyi Sándor: Magyar napóra-katalógus. (Kiadó: TIT Csill. Választmány.) Budapest, 1983. 72 p.

 • „A gyűjtésről” című bevezetés. 5–8. p.

Finnország 500 éve a térképeken. Budapest, 1995. 26. p. Kiállítás vezető.

 • E. Fredrikson „Finland 500 Years on the Map of Europe” című összeállításának fordítása és átdolgozása.

Kulin György: Az ember kozmikus lény… Kiadó: a szerző örökösei, Budapest, 1997. 218. p.

 • Szakmai ellenőrzés és lábjegyzetek
 • Csillagrendszerek, csillagok, bolygók. 171–184. p. (A kézirat lezárása utáni fejlődés.)

Közelebb a csillagokhoz. Dr. Kulin György (1905–1989).

 • Életrajz és bibliográfia. 185–194. p.

5. Magyar folyóiratok, periodikák, magazinok

Megjegyzés: az ÁLTALÁNOS, ISMERETTERJESZTŐ és HELYI folyóiratok címei álló, a SZAKFOLYÓIRATOK dőlt betűkkel szedettek.


A CSILLAGVIZSGÁLÓ. (Salgótarján, Szerk.: Könnyű József. 1. évf.: 1994.)

 • Kurländer Ignác, a meteorológus–csillagász. 3. évf. 12. sz. 33–4. p. 1996.
 • 2–13. Magyarországi csillagászok életrajzi lexikonja. (Folytatásokban) I–XII. 4. 5. 4–8. p. 1967.– 5. évf. 11–12. 3–6. p. (12 részben.) 1998.
 • Indul a naptevékenység. 4. 5. 6. p. 1997.
 • Milyen fényes volt a „nagy üstökös”? 4. 6. 6. p.
 • Egy elfelejtett magyar csillagász emlékezete: Bártfay József Árpád. 4. 7–8. 4–5. p. 1997.
 • A tükörcsiszolás apostola: Krudy Jenő. 4. 9–12. 4–7. p. 1997.
 • Egy elfelejtett ismeretterjesztő: Hoffmann Ottó. 4. 11–12. 4. p. 1997.
 • Fényi Gyula emlékezete. Uo. 5–6. p. 1997.
 • Különös meteorit-zárványok, még különösebb feledékenységgel. 5. 1–2. 4. p. 1998.
 • Tűzgömbök – meteorok. 5. 1–2. 4–8. p. 1998.
 • Napfogyatkozás feljegyzések a történelmi Magyarországon, I–II. rész. 5. 11–12. 3–6. p., 1998.

ALBIREO. (Zalaegerszeg, Szerk. Szentmártoni Béla, kiadja az Albireo Klub. 1984. októbertől Juhász Tibor, kiadja a Göncöl Társaság. 1. évf.: 1971.)

 • „Astro-Archívum” – Néhány régi mélyég megfigyelés Budapesten, I. 122. sz. 1983. 15–18. p.
 • „Astro-Archívum” – Kézi látcsővel könnyen megkereshető objektumok, II. 124. sz. 1983. 12–15.
 • Egy kis üstökös statisztika. 148. sz. 1986. 12–13. p.
 • A Pettis-féle napfoltszámról. 155. sz. 1986. 9–11. p.
 • * Fényesebb kisbolygók 1988. elején. 17. évf. 8–9. füz. 177–178. sz. 1988. 27–30. p. + 1 ábra.
 • * A [14] Irene. 17. 2. 121. sz. 1988. 12–23. p. + 1 ábra.
 • * Kisbolygók. 17. 4. 173. sz. 1988. 13. p. + 1 ábra.
 • ® Egy jól használható lexikon. Uo. 5. 174. sz. 1988. 21. p.
 • * Kisbolygók a horizont fölött. Uo. 6. 175. sz. 1988. 5. p. + 1 ábra. II. rész. 177. sz. 19. p.
 • Az NDK amatőrcsillagászai között. Uo. 20–23. p. + 2 ábra.
 • In memoriam Szentmártoni Béla. Uo. 7. 176. sz. 1988. 4–5. p.
 • Időjárás Skóciában – „Atmoszféra” melléklet. Uo. 8–9. 177–178. sz. 1988. 27–30. p. + 1 térkép.
 • * Csillag–kisbolygó konjunkciók. Uo. 17. p.
 • A bolygók megfigyeléséről, I. rész. 17. 10. 1988. II. rész. 17. 11.180. sz. 1988. 6–8.p
 • * Kisbolygók a Leo-Cancer vidékén. 17. 12. 181. sz. 1988. 10. p.
 • * Földközelben a Nemausa. 19. 2. 183. sz. 1989. 14. p.
 • In memoriam Kulin György. 19. 5. 186. sz. 2–7. p.
 • Holdfogyatkozás augusztusban. 19. 6. 187. sz. 1989. 26–29. p.
 • * Kisbolygók a nyári égen. 19. 6. 187. sz. 1989. 26–29. + 3 ábra.
 • * Fényes őszi kisbolygók. 19. 8. 189. sz. 12–13. p. + 2 ábra.
 • ® Egy új csillagatlasz. 20. 2. 193. sz. 1990. 24–25. p. + 1 ábra.
 • Napfoltrekord következik? 20. 3. 194. sz. 1990. 16–17. p. + 1 ábra.
 • A naptevékenység maximuma. 20. 5. 196. sz. 1990. 16–17. p. + 1 ábra.
 • Amatőrök a szomszédban. (Bécsi Csillagászati Egyesület.) 20. 8. 199. sz. 1990. 11. p.
 • * A Szaturnusz nagy fehér foltja. 21. 3. 204. sz. 1991. 7. p. + 1 ábra.
 • Minek nevezzelek – a Holdon. Uo. 16–17. p. + 1 ábra.
 • Meteorithullások a Kárpát-medencében. 26. 1. 1996. 18–19. p.
 • Naptevékenység és időjárás. Uo. 3. sz. 1996. 6–8. p. + 1 ábra.
 • Földárnyék-észlelések. 17. 3. 1997. 4–6. p. + 1 ábra.

ANNALES UNIVERSITATIS DE ROLANDO EÖTVÖS NOMINATAE – Sectio GEOLOGICA.

 • Kövesligethy as an Astronomer. (In: In memoriam Kövesligethy Radó, megemlékezések Réthly Antaltól, Simon Bélától és Bartha Lajostól.) – Vol. 6. 1963. 13–14. p.

ASTRA (Az APCSE és az MCSE pécsi Csoportjának híradója. Szerk. Gyenizse P. 1. évf.: 1997.)

 • Holdfázis-becslési program, 2. évf. 3. sz. 8–9. p. 1998. máj.–jún.
 • A naplégkör a teljes napfogyatkozás idején. 4. évf. 1. sz. 8. p. 2000. jan.–feb.

BETELGEUSE (Kiadja az MCSE Kiskún Csoportja és a Neptunusz Amatőrcsillagászati Kör, Szerk. Balaton László, Solt. 1. évf.: 2000.)

 • A Betelgeuse-ről. 2. évf. 13–14. sz. 2001. jan.–feb. 7–9. p. + címlapkép.
 • Csillagcsokor a Rákban. 2. 15–16. sz. 2001. márc.–ápr. 4–7. p. + 3 ábra.
 • A Herkules kokárdája (M 13). 2. 19–20. sz. 2001. július–augusztus p. 9–13. p. + 3 ábra.
 • Fényes gömbhalmazok a nyári égen. 2. 23–24. sz. 2001. nov.–dec. 12–13. p. + 2 lap melléklet.
 • Három nevezetes változó, I. rész. 3. 25–26. 2002. jan.–feb. + 1 ábra.
 • ® Kulin György: Fénycsóva lobban. Uo. 15–17. p.
 • Három nevezetes változó, II. rész. 3. 27–28. sz. 2002. márc.–ápr. 8–12. p. + 2 ábra.

CSILLAGÁSZATI ÉRTESÍTŐ. A TIT Csillagászati és Űrhajózási országos választmányának közlönye. Rendszertelen megjelenés. 1966–1986.

 • Amatőrök a csillagászat történetéért. (A TIT CsBK Csillagászattörténeti Adatgyűjtő Csoport működése.) 1985/1. 21–33. p.
 • Napóra kultúra és napórakutatás Magyarországon. 1986/1–2. sz. 141–160. p.

CSILLAGOK VILÁGA. (II. sor.) A Magyar Csillagászati Egyesület folyóirata. 1. évf.: 1948.

 • Szabad szemmel látható napfoltok. 2. évf. 1. sz. 1949. 30. p. (B. L. első nyomtatásban közölt írása.)

CSILLAGOK VILÁGA (III. sor.) Kiad.: A TTIT Csillagászati–Matematika szakosztálya.

 • Megjelent: 1956/57. 3 sz. (Az 1957. évi dupla szám is 1. évfolyamként.)
 • Napfolt relatívszámok 1955. első felében. 1. évf. 1. sz. 1956. 34. p. + 1 ábra.
 • * A Jupiter felhőzete és a naptevékenység. Uo. 34. p.
 • Csillagos ég, 1956. május, június, július. Uo. 68–71. p. + 3 ábra.
 • A napfolttevékenység 1955-ben. 1. 2. 1956. 93. p. + 1 ábra.
 • * A Föld felmelegedése. Uo. 115–116. p.
 • Konkoly Thege Miklós emlékezete. Uo. 129–138. p. + 6 ábra.
 • Az Atlas kráter vizsgálata. Uo. 154–157. p. + 1 ábra és 1 képtábla.
 • ® Uranometria. Uo. 160. p.
 • Csillagos ég, szeptember, október, november. Uo. 163–166. p. + 2 ábra.
 • © A sárospataki Főiskola csillagászati műszergyűjteménye (Jablonczay Attilával). 1. 3–4. 1956. (57), 245–252. p. + 5 ábra.
 • A legnagyobb tükrös távcsövek. Uo. 152. p.

CSILLAGOS ÉG. A TIT Csillagászati és Űrkutatási szakosztályának értesítője. Szerk. Róka Gedeon és Sinka József. (¼ évi.) 1. évf.: 1959. (Megjelenik 1965-ig.)

 • A Hold-kutatás néhány eredménye. 1. évf. 1. sz. 1959. 13–19. p.
 • Napészlelések a TIT budapesti Bemutató Csillagvizsgálójában. Uo. 36–37. p.
 • A Berlin-treptowi „Archenhold-csillagvizsgáló”. (D. B. Herrmann cikke.) 2. 36–39. p.
 • Az 1959. márc. 24-i holdfogyatkozás megfigyelése. Uo. 58–60. p.
 • A Mars légköri átlátszóságának megfigyelése az 1958. novemberi oppozíció idején. Uo. 65–71. p.
 • ® K. Stumpf: Astronomie. Uo. 84–85. p.
 • Kozmikus por a Föld életében. 3–4. 67–83. p.
 • * Ifjúsági szakkörök Jugoszláviában. Uo. 113–114. p.
 • © Az RS Ophiuchi nóvaszerű változó megfigyelése a budapesti Uránia Csillagvizsgálóban. (Thaly Koppánnyal.) Uo. 119–123. p.
 • A Vénusz „pólussapkáinak” megfigyelése. Uo. 124–126. p.
 • * Meteorológiai mesterséges holdak. Uo. 132–134. p.
 • * A kozmikus sugárzás és a W Orionis fényességingadozása. Uo. 135–137. p.
 • * Óriástávcsövek Európában. Uo. 144. p.
 • A Mars megfigyelése 1958–59-ben. 2. 1. 1960. 53–57. p.
 • Konkáv árnyék a Szaturnusz gyűrűjén. Uo. 60–62. p.
 • * Planetáris ködök az Androméda-ködben. Uo. 62. p.
 • * Rakétákkal felfedezett ibolyántúli ködök. Uo. 63–64. p.
 • * A naptevékenység legutóbbi maximumának időpontja. Uo. 64. p.
 • * Normálfényben látható napkitörések a napperemen. Uo. 65. p.
 • * Sarki fény 1959. szept. 3–4-én. (Levél a szerkesztőhöz.) Uo. 65–66. p.
 • A Pioneer–V. 2. 51–54. p.
 • * A Lunyik–II. becsapódása a Hold felszínére. Uo. 75–77. p.
 • * A Vénusz tengelyforgása. Uo. 79. 2. p.
 • * Feltűnően szabálytalan galaxis. Uo. 80. p.
 • * Az extragalaxisok távolodása. Uo. 80–81. p.
 • A csillagászat újabb kutatási eljárásainak néhány eredménye. 3. 1. 1961. 5–15. p.
 • Az üstökösök pályájának megváltozása a Jupiter hatására. Uo. 37–39. p.
 • © A TIT Uránia Bemutató Csillagvizsgáló napészlelései 1959-ben. (Pintér Sándorral.) Uo. 53–55. p.
 • * Nyílt csillaghalmazok távolsága és szétszóródása. Uo. 56–57. p.
 • * A Nap látszólagos fényesség-ingadozása. Uo. 57–58, 59. p.
 • © A Naptevékenység 1959–60-ban. (Berkes Z, Nyitrai T., Örményi I.) Uo. 60–68. p.
 • * Késői színképtípusú csillagok vizsgálata. 3–4. 77–78. p.
 • Mágnesség a világűrben. 4. 1. 1962. 14–28. p.
 • A Seki-Lines 1962c üstökösről. 2. 40–42. p.
 • * Újabb vizsgálatok a föld sugárzási övezeteiről. Uo. 44–45. p.
 • * Újabb mesterséges hold tervek. Uo. 46–47. p.
 • * Sugárzási öv a Jupiter körül. Uo. 47. p.
 • Egy egyszerű fénybecslési eljárás. 3. 37–42. p.
 • * Tejútrendszerek rádiósugárzása. Uo. 58–60. p.
 • * Röntgensugarak a világmindenségben. 4. 47–48. p.
 • * Nagy távcsövek a déli félgömbön! Uo. 48–49. p.
 • * Amatőrcsillagászok Izraelben. Uo. 49–50. p.
 • * Porszemek a sztratoszférában. Uo. 50–52. p.
 • Újabb eredmények a bolygókutatásban. 5. 1. 1963. 13–22. p.
 • * Előzetes adatok a Mariner–2 eredményeiből. Uo. 41–42. p.
 • * A csillagközi mágneses tér erőssége. Uo. 43. p.
 • * Az Orion-köd mozgása. Uo. 43–44. p.
 • Ki látta először a Mars holdjait? Uo. 44. p.
 • * Az Európai Űrkutatási Szervezet rakétatervei. Uo. 46. p.
 • * Radarvisszhang a Merkúrról és a Marsról. 2–3. 69–71. p.
 • * Kisbolygó-felfedezési rekordok. Uo. 71. p.
 • * A Mars mérete és alakja. Uo. 72. p.
 • * Marskutatás a magaslégkörből. Uo. 73. p.
 • * Egy különös szupernóva. Uo. 73–74. p.
 • Otto Struve halálára. Uo. 79–80. p.
 • * Mars kutatás léggömbről. 4. 38–39. p.
 • * A Leonida meteorraj észlelése mesterséges holddal. 6. 2–3. 1964. 66. p.
 • * Földtani vizsgálatok űrhajóról. Uo. 67–68. p.
 • * Nóva az M 14 gömbhalmazban? Uo. 68–69. p.
 • * Az Andromeda-köd magjának csillagai. Uo. 69.70. p.
 • * Meteorveszély az űrhajózásban. Uo. 70–71. p.
 • * A kozmikus por kémiai elemzése. Uo. 71–72. p.
 • * Kisméretű ingadozás a csillagok fényességében. Uo. 73–74. p.
 • * A legkisebb és a legnagyobb csillag. Uo. 74–75. p.
 • Az üstökösök megfigyeléséről. 4. 44–53. p.
 • Megjegyzés Wolfgang Sorgenfrey megfigyeléséhez. 7. 1. 1965. 43–44. p.
 • * Újabb mérések a Vénusz tengelyforgásáról. Uo. 44–45. p.
 • * Rádiótávcső a müncheni Népcsillagvizsgálóban. Uo. 45–46. p.
 • A TIT budapesti Uránia Csillagvizsgálóban végzett változócsillag megfigyelések száma. 2–3. sz. 107–108. p.
 • Robert Henseling 1883–1964. Uo. 113–114. p.
 • A „világ legnagyobb lencsés távcsövé”-nek balsikere. Uo. 117–118. p.
 • * A Hold röntgensugárzása. Uo. 122–123. p.
 • * A Nap lapultsága és a relativitás elmélete. Uo. 123–124. p.
 • * A Nap forgási sebessége különböző mélységekben. Uo. 124–125. p.
 • * Az Orion-köd kora. Uo. 125. p.
 • A Naprendszer kutatásának újabb eredményei. 4 153–173. p.
 • Felhívás amatőr megfigyelésekre. Uo. 192–195. p.
 • A Vénusz dichotómiája. Uo. 195–198. p.,
 • Felhívás a Vénusz dichotómiájának megfigyelésére. Uo. 198–200. p.
 • A Jupiter holdjainak légköréről. Uo. 209–210. p.
 • * A Vénusz légkörének vízgőztartalma. Uo. 211–212. p.
 • * Széndioxid a Merkúr légkörében. Uo. 212. p.

DELTA. Tudományos-technikai havi magazin, 1965–85. Szerk.: Várhelyi Tamás. (A Népszerű Technika folytatásaként jelenik meg.)

 • Csillagrengés. 5. évf. 9. sz. 1971. 20–22. p.
 • A holdgeológia meglepetései. Uo. 12. sz. 17–20. p.
 • Mágneses viharok a Napon. Uo. 12. sz. 18–20. p.
 • Fogyatkozó csillagvárosok. 6. 2. 1972. 26–28. p.
 • A szertefoszlott Mars-legenda. Uo. 3. sz. 8–11. p.
 • Bolygók álarca. Uo. 5. sz. 46–48. p.
 • A galaxisok „szíve”. Uo. 6. sz. 21–23. p.
 • Lombikok a világűrben. Uo. 8. sz. 26–28. p.
 • Röntgen látlelet az égboltról. Uo. 11. sz. 26–28. p.
 • Az ismeretlen Nap. Uo. 12. sz. 21–25. p.
 • Séta a Tejúton. 7. 2. sz. 1973. 37–39. p.
 • A Föld a Hold „hatalmában”. Uo. 4. sz. 21–23. p.
 • „Lötyög” a Föld magja. Uo. 5. sz. 18–21. p.
 • Földmérés az űrből. Uo. 7. sz. 13–15. p.
 • A kozmikus sugárzás talánya. Uo. 8. sz. 11–13. p.
 • A világűr csavargói. Uo. 11. sz. 18–21. p.
 • (A „láthatatlan Nap”) Uo. 12. 18–21. p.
 • A jégkorszak naptára. Uo. 12. sz. 44–47. p.
 • Születő csillagok nyomában. 8. 2. sz. 1974. 13–15. p.
 • Látogatóban a Jupiternél. Uo. 3. sz. 34–36. p.

DRACO Dalos Endre amatőrcsillagászati lapja. Szerk.: Dalos Endre, Paks. 3–4 szám/év. 1. füzet: 1976. Újra indul: 1993.

 • A negyedik Herschel: Alexander Stewart. 15. évf. 55. füz. 1998. 7. p. + 2 ábra.
 • Csillagász és/vagy kalandor: Leo Brenner. Uo. 57. füz. 1, 3. p. + 1 térkép.
 • A csillagászati évfordulók 1996-ban, I. rész. Uo. 10. p.
 • A csillagászat évfordulói 1996. II. rész. 16. 58. füz. 1996. 7. p.
 • Mozgalmas csillagászati ősz. (Beszámoló külföldi konferenciáról.) 59. füz. 3. p. + 1 ábra.
 • „Híd” a Mare Crisium peremén, I. rész. Uo. 7. p. + 2 ábra. II. Uo. 9. p. + 5 ábra.
 • Charles Piazzi Smith: a fantasztikus csillagász. 60. füz. 2–3. p.
 • © Mit tudunk Szeniczey Gézáról? Levelek: Bartha L., Dalos E., Dömény G. Uo. 61. füz. 1. p.
 • Aki először pillantotta meg a Neptunuszt: H. L. D’Arrest. Uo. 5. p.
 • A csillagászat évfordulói 1997-ben, I. rész. Uo. 7–8. p. II. rész. 17. 61. füz. 4–5. p.
 • Egy páratlan türelmű észlelő: S. H. Schwabe. 17. 62. füz. 1997. 1–2. p.
 • 100 éves a világ legnagyobb lencsés távcsöve. Uo. 63. füz. 1. p. + 1 ábra.
 • Aki kiszámította a honfoglalás napfogyatkozását. (Egy kis helyreigazítás.) Uo. 2. p.
 • A legkitartóbb adatgyűjtő: Rudolf Wolf. Uo. 4–5. p. + 2 ábra.
 • ® A. Koestler: Alvajárók. Uo. 7. p.
 • Ógyalla. (Látogatási beszámoló.) Uo. 64. füz. 1. p. + 1 ábra.
 • A csillagászat „ezermestere”: P. Carl Braun S. J. Uo. 3–4. p. + 2 ábra.
 • Vulkánusz, a sosem volt bolygó. Uo.4/b. p. + 1 ábra.
 • * Egy új óriástávcsőről. Uo. 6. p. + 1 ábra.
 • Egy amatőr aki „nemzeti intézmény” volt: J. Tebbutt. Uo. 65. füz. 4–5. p.
 • * Vallon napórák. Uo. 6. p. + 1 ábra.
 • A csillagászat évfordulói 1998-ban, I. rész. Uo. 9. p., II. rész. 17. 66. füz. 5. p.
 • * A Vénusz csóvája. Uo. 13. p.
 • * A Naprendszer tömegközéppontja és a meteorrajok. Uo. 14. p. + 1 ábra.
 • Csillagászat a Gulágban: B. P. Geraszimovics. 18. 66. füz. 1998. 3–4. p.
 • * Periodikus légköri folyamatok a Neptunuszon. Uo. 9. p.
 • Lakits kontra Mahler. Uo. 10. p.
 • A 23. napfoltciklus kezdetén. Uo. 12. p. (Útilevél a berlini konferenciáról.) Uo. 6. p. + 4.ábra.
 • Új Plútón túli bolygócsoport. Uo. 67. füz. 1. p. + 1 ábra.
 • Mahler Ede, az ókori kelet kutatója. Uo. 3–4. p.
 • A csillagászat évfordulói 1998-ban. (Befejező rész.) Uo. 7. p.
 • Hamisítás vagy balszerencse: D’Angos lovag. Uo. 9–10. p.
 • * Porfelhők a csillagrendszerek között. Uo. 12. p.
 • Csillagászat-szervezők: a két Littrow. (I. rész.) Uo. 68. füz. 3–4. p. + 2 ábra.
 • És ötödször is Greenwich… (Hozzászólás.) Uo. 7. p.
 • * Változócsillagnak álcázott kvazár. Uo. 69. füz. 1. p.
 • Csillagászatszervezők: a két Littrow. (II. rész.) Uo. 3–4. p. + 2 ábra
 • Emelkedő naptevékenység (1997. I. félév). 70. füz. 1. p.
 • A csillagászat évfordulói 1999. I. rész. Uo. 3. p. II. rész. 19. 71. füz. 7. p.
 • A napfoltszámokról. 19. 71. füz. 1. p. 1999.
 • Dr. Marik Miklós emlékezete. Uo. 4. p.
 • A naptevékenység emelkedőben. (1997. jún.–dec.) Uo. 72. füz. 1. p.
 • A Naprendszer „újra felfedezője”: Schiaparelli. Uo. 3–4. p.
 • Berlini csillagvizsgálók (útilevél). Uo. 5. p.
 • * Egy új állandó kiállítás Budapesten. Uo. 6. p.
 • A csillagászat évfordulói 1999-ben, III. Uo. 7. p.
 • ® Armilla 1999/1. „Bemutatkozunk”. Uo. 8. p.
 • * Új vöröseltolódási rekord. Uo. 8. p.
 • A naptevékenység 1998. január–június. Uo. 73. füz. 1. p.
 • * Az Eros (433) közelről. Uo. 6. p.
 • Ógyalla (látogatási beszámoló). Uo. 6. p.
 • Greenwichi képek. (B. L. négy felvétele.) Uo. 5. p.
 • Glóbusz. (A Coronlli Társaság berlini közgyűlés), Uo. 74. füz. 6. p.
 • Naplégkör az 1999. aug. 11-i teljes napfogyatkozás idején. 20. 76. füz. 2000. 5. p. + 2 ábra.
 • Hullámzó naptevékenység: 1998. II. félév. Uo. 5. p.
 • Egy napfogyatkozás tanulságai: Amit nem láttunk. Uo. 77. füz. 1, 3–5. p. + 2 ábra.
 • A csillagászat évfordulói 2000-ben, I. rész. Uo. 7. p., II. rész. 78. füz. 7–8. p.
 • Naptevékenység emelkedőben (1999. I. félév.) Uo. 79. füz. 1. p.
 • Az égbolt fényképész mesterei: a Henry-fívérek. Uo. 7. p. + 1 ábra.
 • A 23. naptevékenységi ciklus előmaximuma? (1999. II. félév.) 21. 81–82. füz. 2001. 5. p. + 1 ábra.
 • * Újabb hét bolygó-holdat fedeztek fel. Uo. 7. p.
 • Kik (voltak hát) az akadémikus csillagászok? (Válaszlevél.) Uo. 8. p.
 • A csillagászat évfordulói 2001-ben, I. Uo. 14–15. p., II. rész. 83–84. füz. 12–13. p.
 • Csúcson a 23. naptevékenységi ciklus? Uo. 83–84. füz. 1 és 15. p. + 1 ábra.
 • Az enciklopédikus csillagász: Lalande. Uo. 7. p.
 • A parsonstowni Leviathan és készítője: Lord Rosse. 22. 85–86. füz. 7–8. p. + 4 ábra.
 • A bürokrata lelkű csillagász: J. B. Airy. Uo. 87–88. füz. 1, 3. p. II. rész. 23. 89–90. füz.
 • * Tájékoztató a 2001. évi szombathelyi Csillagászattörténeti konferenciáról. Uo. 4. p.
 • * Egy törpe nova kitörése, a WZ Sagittae. Uo. 14. p. + 1 ábra.
 • * A Delta Scorpii fellángolása. 23. 89–90. füz. 2002. 1. p.
 • Mikor lángolt fel a Bika szupernóvája? Uo. 1. p.
 • A csillagászat évfordulói 2002-ben. Uo. 10–12. p.
 • A napkutatás atyja: Christoph Scheiner. Uo. 91–92. füz. 3–5. p. + 2 ábra.
 • A Hold-tengely precessziója. Uo. 93–94. füz. 1. p. + 2 ábra.
 • Elhúzódó maximumban: 2000. július–2001. december. Uo. 3. p.
 • * A naptevékenység szélsőségei. Uo. 4. p.
 • * A Jupiter rejtélyes forró foltja. Uo. 4. p.
 • * Egy bolygórendszer a szomszédban. Uo. 5. p.
 • A változócsillagászat úttörője: J. Goodricke. Uo. 7. p.
 • * Egy nagyon földsurló kisbolygó. Uo. 10. p. + 1 ábra.
 • * Tizenegy új Jupiter-hold. Uo. 10. p.
 • * Neptunusz, az élő bolygó. 24. 95–96. füz. 1. p.
 • A Chandra műhold röntgenképei. Uo. 1, 12. p. + 1 ábra.
 • Milyen régiek a legrégebbi napórák? Uo. 1,5. p. + 3 ábra.
 • Azok a fránya marslakók. (Vitacikk.) Uo. 7. p.
 • Nóvák, szupernóvák, hipernóvák. Uo. 8–11. p. + 5 ábra.
 • Nemzetközi napóra találkozó Kőszegen. Uo. 12. p.
 • A csillagászat évfordulói 2003-ban. 25. 97–98. füz. 2003. 5–7. p.
 • A legkiválóbb csillagász-asszony: Payne-Gaposchkin. Uo. 8. p.
 • Egy majdnem igazi Transzplutó. Uo. 10. p.
 • Egy jól dokumentált tűzgömb. Uo. 16. p.
 • Újabb Neptunusz-holdak. Uo. 99–100. sz. 1. p.
 • Az asztrofizika atyja: Secchi páter. Uo. 8–9. p. (Nyomtatási hiba miatt a cikk első része a következő számra tolódott át.)
 • Egy sikeres amatőrprogram megindítója: Rákosi Miklós. Uo. 101–102. 4. p.
 • Egy különleges jelenség a Jupiteren: A „HÍD”. (Egy negyven esztendővel ezelőtti észlelés elemzése.) Uo. 101–102. az. 7. 8. p. + 6 ábra.
 • Bankár és csillagász: W. Beer. Uo. 9. 10, p, + 1 ábra.
 • Egy csillagvizsgáló pusztulása. Uo. 11. p.
 • Csillagászati furcsaságok: Holdbeli félreértések. 103–104. sz. 3–4. p.
 • Az extragalaktikus csillagászat úttörője: Keeler. Uo. 7. 8. p.
 • Aki megreformálta a kisbolygó keresést: Max Wolf. Uo. 8–9. p. + 1 ábra.
 • Beszámoló a II. szombathelyi Csillagászattörténeti Konferenciáról. Uo. 9–10. p.

DRACO MELLÉKLETEK.

 • A Stonehenge. 1997. 8 p.
 • A főnix Tycho. 2001. 11. p.

DUNAKANYAR. A Közép-dunavidéki Intéző Bizottság Tájékoztatója (¼ évi). Budapest.

 • A szentendrei napóráról. 15. évf. 3. sz. 1977. 81–83. p. + 3 ábra.

EGYESÜLETI HÍRADÓ. A Gothard Jenő Amatőrcsillagászati Egyesület tájékoztatója., Szombathely. Szerk.: Vértes Ernő. ¼ évi folyóirat. 1 évf. 1990.

 • A Lyra-gyűrűsköd központi csillagának első fényképei. 7. évf. 1. sz. 1997. 18–22. p.
 • Levelezés Gothard Jenő beszámolóiról az angol Királyi Csillagászati Társasággal. (Kövesligethy Radó angol nyelvű levelei.) 8. 1. sz. 1997. 15–19. p. + 2 hasonmás kép.
 • Isaac Roberts – a ködfényképezés mestere. Uo. 2. sz. 13–25. p.
 • Gothard Jenő 1902. évi németországi tanulmányútja. Uo. 3. sz. 18–25. p. + 1 ábra.
 • Hírünk a világban. Gothard Jenő és a magyarországi csillagászok nemzetközi hírneve. 9. 1. sz. 1998. 3–13. p. + 1 ábra
 • Gázfelhő vagy fényudvar: Gothard Jenő vizsgálata egy tévesen értelmezett optikai jelenségről. Uo. 2. sz. 5–9. p.
 • © Napfogyatkozás feljegyzések a történelmi Magyarországon. (Ponori Thewrewk Auréllal.) 10. 1. sz. 1999. 5–25. p.+ 1 ábra.
 • Gothard Jenő – az asztrofotográfusok példakép. Uo. 2. sz. 11–15. p. + 2 ábra
 • Napórás találkozó az Alpokban (2000. 09. 15–16). [Az Ausztriai Gnomonikai társaság közgyűlése a tiroli Marienpfarrban.] 12. 1. sz. 2001. 11–12. p.+ 1 ábra.
 • Emlékek a hőskorból… (Tóth György a Budapesti Uránia Csillagvizsgálóban.) Uo. különszám (Tóth György emlékszám.)
 • * A delta Scorpii fellángolása. 13. 2. sz. 2002. 39. p.
 • A Gothard fivérek bolygó megfigyelései. 14. 2. az. 2003. 33–45. p.
 • sikeresen lezajlott a „Magyarországi csillagászat 1000 esztendeje” 2. (Szombathely, 2003. aug. 22–24.) Uo. 4. sz. 4–8. p. + 1 ábra + címlapkép.
 • A magyarországi csillagászat kezdetei. Uo. 20–37. p.
 • Teljes holdfogyatkozás megfigyelése 2003. 11. 8/9. 15. 1. sz. 2004. 18–19. p.

ÉLET ÉS TUDOMÁNY. TIT Ismeretterjesztő hetilap, 1. évf. 1945.

 • …a világjég elmélet körül. 9. évf. 31. sz. 1954. 968–970. p. + 2 ábra.
 • A gellérthegyi „Uraniae” alapításának 100. évfordulója. 10.
 • Konkoly Thege Miklós. 11. 26. sz. 1956. 813–816. p. + 3 ábra.
 • Edmund Halley. (Születésének 300. évfordulójára.) 12. 8. sz. 1957. 227–229. p. + 4 ábra.
 • A holdfogyatkozások fizikája. Uo. 21. sz. + 2 ábra.
 • * A bolygók és a Hold hőmérséklete. 13. 35. sz. 1958. 1118. p.
 • Az 1957. évi naptevékenység. Uo. 37. sz. 1177–1178. p.
 • * Holdkráterek a Földön. Uo. 39. sz. 1243–1244. p.
 • © A Sziriusz 5000 éves története. (Gauser Károllyal) 14. 16. sz. 1959. 483–486. p.
 • * Bolygók hőmérsékletmérése rádióval. Uo. 23. sz. 735. p.
 • * A Jupiter rádiósugárzása. Uo. 29. sz. 927. p.
 • Csapadék és naptevékenység. Uo. 32. sz. 1023. p.
 • * A Vénusz mágnessége. 15. 35. sz. 1960. 1115. p.
 • * A magaslégkör sűrűsége. Uo. 39. sz. 1243. p.
 • A Merkúr átvonulása a Nap előtt. Uo. 44. sz. 1403–1404. sz.
 • * A Tiros I. fényképei a Földről. Uo. 51. sz. 1628. p.
 • * A Saturnus rádiósugárzása. 16. 11. 1961. 1628. p.
 • * Csillagrendszer ötmillió fényév távolságban. Uo.
 • * A Vénusz átmérője. Uo. 25. sz. 798. p.
 • Az 1961. augusztus 26-i holdfogyatkozás. Uo. 33. sz. 1051. p.
 • * A Hold távolságának meghatározása radarral. Uo. 33. sz. 1052. p.
 • * A napkitörések röntgensugárzásának meghatározása mesterséges holddal. Uo. 39. sz. 1244. p.
 • Van-e víz a Holdon? Uo. 46. sz. 1462–1466. p.
 • * Ellenfény és a Föld körüli porfelhő. 17. 12. sz. 1962. 1023. p.
 • * Óriásmeteoritek okozta kőzettani változások. 17. 23. sz. 1962. 1115–1116. p.
 • A Seki-Lines üstökös. Uo. 27. sz. 859. p.
 • A Saturnus fedése 1962. augusztus 14-én. Uo. 40. sz. 1275. p.
 • * Mágneses híd két csillagrendszer között. 18. 21. sz. 1963. 669. p.
 • A meteoritok problémája, I. rész. 18. sz. ? p. (A II. rész Hédervári Pétertől.)
 • Vulkanikus jelenségek a Holdon? Uo. 50. sz. 1588–1590. p.
 • Működő vulkánok a Holdon? 19. 28. sz. 1964. 1337. p.
 • * A holdkőzetek lumineszcenciája és a naptevékenység. Uo. 1338. p.
 • * Miért gyorsul a Mars egyik holdjának keringése? 20. 8. 1965. 378. p.
 • * A legrégebbi üstökös ábrázolások. Uo. 22. sz. 1052. p.
 • * Légkör a Jupiter egyik holdján. Uo. 28. sz. 1339. p.
 • Irány a Mars! I. rész. 30. sz. 1395–1397. p. II. rész. 33. sz. 1546–1549. p.
 • * A földmágneses sarkok vándorlása. Uo. 35. sz. 1675. p.
 • * Új adatok a Merkúr tengely körüli forgásáról. Uo. 47. sz. 2256. p.
 • * A Hold kőzeteinek radioaktivitása. Uo.
 • * Rendkívüli sebességgel távolodó csillagrendszerek. Uo. 49. sz. 2048–2049. p.
 • * Meteorhullás Angliában. 21. 14. sz. 1966. 667. p.
 • * A kozmikus sugárzás változása és a radioaktív kormeghatározás. 21. 36. sz. 1724–1725. p.
 • A Vénusz – a forró bolygó. 22. 9. sz. 1967. 392–396. p.
 • Gothard Jenő. Uo. 22. sz. 1011–1014. p.
 • „Üstökösök” a laboratóriumban. Uo. 36. sz. 1722–1723. p.
 • A Plutó. 23. 7. sz. 1968. 206–209. p.
 • Magyarok a Sarkkörön túl. (Hell és Sajnovics Expedíciója.) 24. 26. sz. 1969. 1207–1200. p.
 • Félárnyékos holdfogyatkozás. Uo. 44. sz. 1969. 2066, 2086. p.
 • Száz éves az ógyallai csillagvizsgáló. 26. 39. sz. 1971. 1827–1831. p.
 • Háromszáz éves a greenwichi csillagvizsgáló. 30. 39. sz. 1975.
 • © A tudomány „helyreállítója” (Regiomontanus.) (Vajda Pállal.) I. 31. sz. II. rész 32. sz. 1976.
 • Az egri „csillagásztorony” két évszázada. 32. 10. sz. 1977. 291–294. p.
 • Az első működő optikai planetárium. Uo. 32. sz.
 • Fényi Gyula és a kalocsai csillagvizsgáló. Uo. 52. sz.
 • Krudy Jenőről. 33. 43. sz. 1978. 1346, 1352. p.
 • Háromszáz év született Christian Huygens. 44. 18. sz. 552–554. p. + 6 ábra.
 • A Hondius-atlasz. 35. 43. sz. 1980. 1375–1376. p. (Teljes hátsó borító-kép.)
 • Az első magyar feliratú glóbuszok. 40. 7. sz. 1985. 206–207. p.
 • Hajdani zsebidőmérők. Uo. 10. 719–720. p. + 3 kép.
 • Minitávcsövek a XVIII. századból. Uo. 35. sz. 1118. p.
 • „A Duna kényeső folyónak látszott…” (Teljes napfogyatkozás Magyarországon.) 54. 31. sz. 1999. 972–974. p.

FIZIKAI SZEMLE. Az Eötvös Loránd Fizikai Társaság (havi, majd 2 havi) folyóirata. 1. évf.: 1951.

 • Az 1958. február 11-i sarki fény és a kozmikus sugárzás. 8. évf. 10. sz. 1958. 327. p.
 • Fraunhofer prizmája. 9. 3. sz. 1959. 93–94. p. + 2 ábra.
 • A Hold fizikai vizsgálatának néhány eredménye. I. 9. 4. sz. 1959. 105–108. p.
 • * A kozmikus sugárzás és a változófényű csillagok. 10. 7. sz. 1960. 224. p. + 1 ábra.
 • * Erős mágneses terű csillagok. 11. 9. sz. 1961. 291–292. p.
 • A bolygók mágneses tere. 12. 5. sz. 1962.
 • A Ranger–7 holdrakéta eredményeiből. 15. 5. sz. 1965. 161. p.
 • Csillagvizsgáló a Gellérthegyen. 16. 9. sz. 1966. 289–290. p. + címlap kép.
 • Gothard Jenő, az észlelő csillagász. 31. 11. 1981. sz. 414–419. p.

FOTÓ. Fényképészeti havi szakfolyóirat. 1. évf.: 1954.

 • Gothard Jenő, a csillagászati fényképezés magyar úttörője. 6. 10. 1959. 372–373. p.
 • © A csillagászati fényképezés magyar úttörői. (Vajda Pállal.) 21. 10. 1979. + 4 ábra
 • Horváth Zsigmond, az első amatőrfényképész. 28. 7. 1981. 298–301. p + 2 ábra.

FÖLD ÉS ÉG. A TIT kéthavi, majd havi folyóirata. 1. évf.: 1966. Szerk. Vasvári Artur.

 • © A múlt év nagy üstököse. (Schalk Gyulával.) 1. évf. 1. sz. 1966. 13–14. p. + 6 ábra.
 • * Új óriásmeteorit. Uo. 14. p. +1 ábra.
 • „Anyagcsere” csillagrendszerek között. Uo.
 • * A Merkúr és a Vénusz tengelyforgása. Uo.
 • * Francia mesterséges holdak. Uo. 26. p. + 3 ábra.
 • A CTA-102 csillagszerű rádióforrás. Uo. 27. p.
 • Tájkép a Holdról. Uo. 2. sz. 37–37. p. + 2 ábra.
 • ® G. Gamov: A fizika története. Uo. 38. p.
 • Radarcsillagászat, I. Uo. 54–55. p. + 3 ábra.
 • * Nemzetközi amatőrcsillagászati egyesület. Uo. 59. p.
 • * Két űrhajózási szakember halála. Uo.
 • * 100 méteres rádiótávcső. Uo.
 • A Barwell-meteorit. Uo. 60. p. + 1 ábra.
 • ® A. Ducrocq: Az anyag regénye. Uo. 61. p.
 • Útban a Hold körül. Uo. 3. sz. 66–67. p. + 3 ábra.
 • * A Jupiter mint csillag. Uo. 72. p.
 • Mégegyszer az Ikeya-Seki üstökösről. Uo. 83. p. + 1 ábra.
 • Az egri „csillagásztorony” új múzeuma. Uo. 88. p. + 3 ábra + 3 borítólap-kép.
 • A Vénusz dichotómiájának megfigyelése – Vénusz-dichotómia 1995. nov. Uo. 92. p.
 • * Hegyek a Vénuszon. Uo. 4. sz. 105. p.
 • ® H. Körber: A legyőzött gravitáció. Uo. 108. p.
 • „Űrdokkolás” és „élő mesterséges hold”. Uo. 109–110. p. + 4 ábra.
 • Radarcsillagászat, II. Uo. 115–117. p. + 4 ábra.
 • * Rendkívüli gázmozgás az M 77-es csillagrendszerben. Uo. 122. p.
 • * Újabb meteorológiai mesterséges holdak. Uo. 122–123. p. + 3 ábra.
 • ® Q. G. Lyn – A. F. Bian: Üzen a nyolcadik bolygó. Uo. 127. p.
 • Űrkutatási kaleidoszkóp. Uo. 5. sz. 133–135. p. + 8 ábra.
 • ® M. Plavec: A csillagok világa. Uo. 156. p.
 • * Újra észlelték a Kordilewsky-féle holdakat. Uo. 158. p.
 • A Hold újabb mesterséges holdja. 2. 1. sz. 1967. 8. p. + 2 ábra.
 • Lezárult a Gemini-kísérletek sorozata. Uo. 9. p. + 2 ábra.
 • * Új óriás rádiótávcső terve Európában. Uo. 25. p. + 1 ábra.
 • * Rakéta távcső a vörösön inneni sugárzás mérésére. Uo. 25–26. p. + 1 ábra.
 • Lefényképezték a holdkráterek fénylését. Uo. 25–26. p.
 • Az űrhajózás három hősi halottja. Uo. 2. sz. 34. p. + 3 ábra.
 • 1966: a Hold esztendeje. Uo. 38–39. p. + 4 ábra.
 • * Egy kiváló geodéta halálára (Vening Meinesz). Uo. 39. p.
 • * Meteorithullás Franciaországban. – Érdekességek a Marsról. Uo. 48–49. p.
 • * Egy új óriás teleszkóp. Uo. 59. p. + 1 ábra
 • * Vita a Szaturnusz tizedik holdjáról. Uo. 60. p.
 • ® Egyed L.: A földrengések és a Föld. Uo. 46. p.
 • Csillagászati észlelés űrhajóból. Uo. 57. p.
 • A májusi Bootidák meteorzáporáról. Uo. 60. p.
 • Űrhajózási-űrkutatási napló – Az Apolló-tragédia. Uo. 3. sz. 75. p. + 1 ábra.
 • * Új nagy távcső. Uo. 83. p.
 • Egy kiváló csillagász köszöntése (C. Hoffmeister). Uo. 83. p.
 • Törpéknél is kisebb csillagok. Uo. 83. p.
 • * A Hold újabb mesterséges holdja. Uo. 87. p.
 • Egy híres kozmogónus halálára. (P. Lemaitre abbé.) Uo. 87. p.
 • A Betelgeuse (alfa Orionis) minimuma. Uo. 92. p.
 • A csillagos ég május-június hónapban. Uo. 95. p. + 1 térkép.
 • Az űrkutatás eseményei. Uo. 4. sz. 101–102. p. + 2 ábra
 • A mesterséges égitestek eredményeiből. Uo. 102–104. p. + 4 ábra.
 • Rakétával és repülőgéppel a Nap nyomában. Uo. 122. p. + 2 ábra.
 • * A csillagászati távolság-skála változása. Uo. 122. p.
 • A mesterséges égitestek száma. Uo. 5. sz. 133. p.
 • Angol, francia és olasz mesterséges holdak. Uo. 138. p.
 • A leggyorsabb csillag. Uo. 143. p. + 1 ábra.
 • Az űrkutatás eredményeiből, II. A bolygóközi por problémája. Uo. 5. sz. 148–150. p. + 5 ábra.
 • Van-e Föld körüli porfelhő? Uo. 150. p.
 • Egy régi szupernóva maradvány azonosítása. Uo. 155. p.
 • * Egy csillagrendszer változó rádiósugárzása. Uo. 155. p.
 • * Újabb robbanó galaxisok. Uo. 155. p.
 • Sikerek-balsikerek az űrkutatásban. Uo. 6. sz. 166–168. p. + 4 ábra.
 • Új nóva a Delfin csillagképben. Uo. 175. p. + 1 ábra.
 • © A bolygók kelte-nyugta 1958-ban. (Gellért A. és Maklári K.) Uo. 191. p. + 1 diagram.
 • Az űrkutatás eredményeiből, III. Versenyfutás a Vénusz felé. 3. 1. 1968. 11–12. p. + 3 ábra.
 • ® K. O. Kiepenheuer: A Nap. Uo. 16. p.
 • ® W. Sandner: Trabanten in Sonnensystem. Uo. 16. p.
 • Elkészült a világ legnagyobb távcsöve. Uo. 21. p. + 2 ábra.
 • * Újabb óriásműszer tervek. Uo. 21. p.
 • * Német-francia rakéta kísérletek. Uo. 28. p.
 • A leg… (aktuális óriástávcsövek). Uo. 23. p.
 • Újabb gyűrűrendszer a Szaturnusz körül. Uo. 23. p.
 • A múlt év fényes üstököse. Uo. 2. sz. 37. p. + 1 ábra.
 • Az űrkutatás eredményeiből, IV. A Hold geológiája. Uo. 49–50. p. + 2 ábra.
 • * Születő csillagok az Orion-ködben. Uo. 50. p.
 • * Napkutatás mesterséges holdakról. Uo. 59. p. + 1 ábra.
 • * Egy röntgenforrás különös viselkedése. Uo. 59. p.
 • Felhívás a csillagászat barátaihoz. (Sarki fény és meteor megfigyelés.) Uo. 3. sz. 73. p.
 • Űrkutatási visszapillantás. Uo. 74–76. + 3 ábra.
 • Automata, űrrandevú, tv-holdak. Uo. 76. p. + 1 ábra.
 • A csillagszerű rádióforrások távolsága. Uo. 80–82. p. + 3 ábra.
 • ® Két értékes amatőr-évkönyv. (NDK és svájci.) Uo. 82. p.
 • ® Nagy Ernő: Tíz év űrkutatás. Uo. 82. p.
 • Az Icarus-kisbolygó földközelsége. Uo. 87. p. + 2 ábra.
 • A kozmikus röntgenforrások kutatása. Uo. 90–91. p. + 1 ábra.
 • © Az űrkutatás eredményeiből – Az elmúlt tíz év számai. (Szilvay P.) Uo. 4. sz. 104–9. p.
 • Egy új égitest-csoport: a pulzár. Uo. 109. p.
 • A neutrínó-csillagászat első meglepetései. Uo. 113–115. p. +2 ábra.
 • Naptevékenység maximum előtt vagy után? Uo. 115. p. + 2 ábra.
 • Gamma Cassiopeiae – fellángolás előtt! Uo. 121. + 1 ábra.
 • * Hideg vörösön inneni ködöt fedeztek fel. Uo. 121. p.
 • * Az árapálykeltő erő és a földrengések. Uo. 121. p.
 • * A szupernóva-kitörés okairól. Uo. 122. p.
 • Ókori obszervatórium Örményországban. Uo. 122. + 1 ábra.
 • * Újabb mesterséges égitestek. Uo. 122. p.
 • Új, fényes üstökös. Uo. 122. p.
 • * Az RS Ophiuchi. Uo. 122. p.
 • * Erős meteorrajok. Uo. 122. p.
 • Óriás távcsövek. Uo. 5. sz. 137.p
 • A nóva Vulpeculae száz napja. Uo. 145. p. + 1 ábra.
 • Rövid újdonságok. Uo.
 • ® R. Ursina: A csillagok fizikája. Uo. 153. p.
 • Csendes félév – gazdag program az űrkutatásban. Uo. 6. sz. 165–167. p. + 4 ábra.
 • A bolygók kelése és nyugvása 1969-ben. Uo. 151. p. + diagram.
 • * A Vénusz radar-térképe. 4. 1. sz. 1969. 24. p. + 1 ábra.
 • * A Vénusz bolygó átmérője. Uo.
 • * Három új üstökös. Uo.
 • Sikerekben gazdag négy hónap. Uo. 2. sz. 52–54. p. + 8 ábra.
 • * A Föld alakjára vonatkozó adatok. Uo. 63. p. + 1 ábra.
 • Indul az űrkutatás második évtizede. Uo. 3. sz. 70–72. p. + 3 ábra.
 • Űrállomás és holdkomp. Uo. 72–74. p. + 5 ábra.
 • * A Tejútrendszer általános mágneses tere. Uo. 74. p.
 • Vénusz 1969. (Jósvafői észlelések.) Uo. 79. p.
 • Közelebb a „pulsar-rejtély” kulcsához. Uo. 4. sz. 104. p.
 • * A Barnard-féle Nyíl-csillag. Uo. 104. p.
 • * Az élet régebbi nyoma. Uo.
 • A holdkutatás eredményeiből. Uo. 108. p. + 1 ábra.
 • © Hold-Vénusz együttállás. (Szilvay Péterrel.) Uo. 109. p. + 3 ábra.
 • * Rövid újdonságok. Uo. 113. p.
 • * Rövid újdonságok. Uo. 122. p.
 • „Óriási ugrás az emberiségnek…” (Apollo-11.) Uo. 5. sz. 134–136. p. + 5 ábra.
 • Az Apollo utolsó főpróbája. Uo. 136–138. p. + 4 ábra.
 • Mennyi az űrhajósok „napidíja”. Uo. 138. p.
 • * Volt-e víz a Holdon? Uo. 138. p.
 • * Rövid hírek. Uo. 141. p.
 • Újabb meteorithullások. Uo. 151. p.
 • * Rövid hírek. Uo. 4. 6. sz. 186. p.
 • A Hold az emberi tevékenység színhelye. Uo. 189–190. p.
 • * Rövid hírek. Uo. 190. p.
 • Egy csillagrendszer színképének „kék eltolódása”. 5. 1. sz. 1970. 16. p.
 • Üdvözöljük a Nemzetközi Amatőrcsillagász Uniót. Uo. 18. p.
 • * Merkúr átvonulás lesz május 9-én. Uo. 2. sz. 36. p. + 1 ábra.
 • A holdkutatás néhány eredménye. Uo. 40–42. p. + 5 ábra + 3 tábla.
 • * A kozmikus gammasugárzás észlelése. Uo. 48. p.
 • A holdexpedíciók eredményeiből. (Hold-kőzet.) 3. sz. 69–71. p. + 2 ábra + 1 táb.
 • * A pulzárok rádiósugárzás változása. Uo. 70. p.
 • * Szemcsék az alacsony hőmérsékletű változókban. Uo. 78. p.
 • Újabb meteorithullások. Uo. 82. p.
 • * Az üstökösök hidrogén koronája. Uo. 82–83. p.
 • * Újabb csillagok bolygógyanús kísérői. Uo. 83. p.
 • Felvillanások a napfoltokban. Uo. 83. p. + 2 ábra.
 • * Új nóva a Kígyó csillagképben. Uo. 84. p.
 • Űrkutatási szemelvények. Uo. 4. sz. 100–101. p. + 3ábra.
 • Merkúr átvonulás (több megfigyelőtől). Uo. 109. p.
 • Fényes üstökösök az év első felében. Uo. 109. p.
 • Az űrkutatás eredményeiből, V. A „láthatatlan csillagászat”. Uo. 5. sz. 133–136. p. + 6 t.
 • * Rövid hírek. Uo. 136. p.
 • Űrhajók és mesterséges holdak. Uo. 139–140. p. + 2 ábra.
 • * A Szaturnusz gyűrűinek tulajdonságai. Uo. 140. p.
 • * Rövid hírek. Uo. 144. p.
 • A Nagy Androméda-köd. Uo. 6. sz. 172–173. p. + 1 ábra.
 • ® Új csillagatlasz. Uo. 179. p.
 • Egy érdekes változócsillag – és megfigyelése. Uo. 185. p. + 1 térkép.
 • Célpont: ismét a Hold. 6. 1. sz. 1971. 12–13. p. + 3 ábra.
 • A Rák-köd (M 1) a Bikában. Uo. 18–20. p. + 3 ábra.
 • * Rövid hírek. Uo. 2. sz. 35. p.
 • Űrhajók és automaták. Uo. 44–46. p. + 1 ábra.
 • A Praesepa (M 44) a Rákban. Uo. 50–51. p. + 2 kép.
 • * Rövid hírek. Uo. 51. p.
 • Túljutottunk-e a legerősebb naptevékenységen? Uo. 52. p. + 2 ábra.
 • Magyar nevek a Holdon. Uo. 55. p.
 • * Rövid hírek. Uo. 51. p.
 • * Egy kiváló geofizikus halálára (Sydney Chapman). Uo. 56. p.
 • * Hannes Alfvén Nobel-díja. Uo. 60. p.
 • Az Apollo-14 krónikája. Uo. 3. sz. 80–83. p. + 5 ábra.
 • Az Örvény-köd (M 51) a Vadászkutyákban. Uo. 86–87. p. + 2 ábra.
 • Nemzeti és nemzetközi űrkutatási programok. Uo. 4. sz. 101–102. p. + 1 ábra.
 • Csillagrendszer utánzása számítógéppel. Uo. 102. p. + 1 ábra.
 • * Új adatok a Merkúr bolygóról. Uo. 111. p.
 • A Hercules-gömbhalmaz (M 13). Uo. p. 112–113. + 1 ábra.
 • Két új extragalaxis a Tejútrendszer közelében. Uo. 113. p. + 1 ábra.
 • * Nyomozás egy röntgencsillag után. Uo. 118–119. p.
 • Autóval a Holdon. Uo. 5. sz. 136–137. p. + 3 ábra.
 • Az űrkutatás számai 1970-ben. Uo. 142. p.
 • Kozmikus sugárzás a Holdon. Uo. 142. p. + 1 ábra.
 • Csillagászati séta Prágában. Uo. 148–150. p. + 4 ábra.
 • Újabban felfedezett csillagközi molekulák. Uo. 6. sz. 174. p.
 • Holdjáróval a Hadley-rianásnál. Uo. 175–177. p. + 2 ábra.
 • * Megmérték a Nap neutrinó sugárzását. Uo. 177. p.
 • Romlik a légkör átlátszósága. Uo. 181–182. p. + 1 ábra.
 • A Nagy Orion-köd. (M 42 és 43). Uo. 187–189. p. + 3 ábra.
 • A csillagászat Csehszlovákiában. 7. 1. sz. 1972. 7–10. p. + 3 ábra.
 • Hold–Föld–Mars. Uo. 15–16. p. + 3 ábra.
 • * Érdekes meteorithullások. Uo. 21. p. + 1 ábra.
 • * Szétrobbanó csillagrendszer csoport. Uo. 26. p.
 • „…A Mars legyőzetett!” Uo. 2. sz. 38–40. p. + 4 ábra.
 • * Mars-fedés 1972. május 15-én. Uo. 44. p. + 1 ábra.
 • Egy holdfogyatkozás tanulságai. Uo. 46. p.
 • * A csillagászat halottai. (E. Zinner, J. Sadil, V. V. Barabasev.) Uo. 56–57. p.
 • Emberek és automaták a Naprendszerben. Uo. 3. sz. 71–73. p. + 3 ábra.
 • Két érdekes csillagrendszer a Nagy Medvében (M 81 és M 82). Uo. 82–83. p. + 3 ábra.
 • * Miről ír a…? Uo. 87–88. p.
 • Új eredmények – új tervek az űrkutatásban. Uo. 4. sz. 109–111. p. + 5 ábra.
 • A Lyra-gyűrűsköd. (M 57). Uo. 116–117. p. + 1 ábra.
 • * Az 50 éves bautzeni Csillagvizsgáló. Uo. 116. p.
 • * Kozmikus bombazápor. Uo. 121. p.
 • * Miről ír a…? Uo. 123. p.
 • Remények és csalódások a neutrinó-csillagászatban. Uo. 5. sz. 147. p.
 • * A holdrengésekről. Uo. 150. p.
 • © Hold „geológia” és Mars „földrajz”. (Hegyessy Péterrel.) Uo. 6. sz. 166–167. p.
 • * A Venera-8 eredményeiből. Uo. 167. p.
 • * Amatőrcsillagász találkozó – külföldi szemmel. Uo. 177–178. p.
 • * Miről ír a…? Uo. 186–187. p.
 • Kozmikus kutatóállomások. 8. 1. sz. 1973. 12–13. p. + 2 ábra.
 • * Rádiófénykép az égitestekről. Uo. 13. p. + 5 ábra.
 • * Befejezés előtt az új óriástávcső. Uo. 17. p. + 1 ábra.
 • © Új értékek a nagybolygók tömegére. (Hegyessy P.) Uo. 2. sz. 38–41. p. + 3 ábra.
 • * C. G. Abbott századik születésnapja. Uo. 41. p.
 • © Az űrkutatás újabb automatái. (Hegyessy P.) Uo. 3. sz. 69–71. p. + 4 ábra.
 • * Az Apollo–17 eredményeiből. Uo. 71. p. + 1 ábra + 2 borító-kép.
 • * Miről ír a…? Uo. 86–87. p.
 • © Kozmikus laboratóriumok. (Hegyessy P.) 4. sz. 111–112. p.
 • * Meteorithullás Kaliforniában. Uo. 112. p.
 • Csillagászati mozgalmak Bulgáriában. Uo. 119–120. p. + 2 ábra.
 • * Új mesterséges égitestek. Uo. 124. p.
 • * Miről ír a…? Uo. 125. p.
 • © Űrhajók és űrrakéták. (Hegyessy P.) Uo. 5. sz. 134. p.
 • * Negyedszázados a sonnebergi Uránia. Uo. 145. p. + 1 ábra.
 • * Kohoutek 1973f: a téli égbolt üstököse. Uo. 153. p. + 1 ábra.
 • * Miről ír a…? Uo. 155–156. p.
 • A tűzgömb észlelők figyelmébe. (Hegyessy P.) Uo. 156. p.
 • Üstökös krónika (Kohoutek 1973f). Uo. 6. sz. 182–183. + 2 ábra.
 • Egy üstökös rendellenes fényességnövekedése. Uo. 183. p.
 • * Felhívás a műkedvelő csillagászokhoz! Uo. 183. p.
 • * Miről ír a…? Uo. 183. p.
 • Napkutatás a világűrből. 9. 1. sz. 1974. 14–15. p. + 1 ábra.
 • Bolygók és üstökös kutatás a kozmoszból. Uo. 3. sz. 7071. p. + 2 ábra.
 • * Meteoritok és tűzgömbök. Uo. 84–85. p.
 • * A Canon City meteorithullás. Uo. 85. p.
 • * Miről ír a…? Uo. 4. sz106. p. + 1 ábra.
 • Tíz év – száz esztendő. Uo. 110–111. p. + 1 ábra.
 • A Merkúr titkára fény derül. Uo. 114. p. + 1 ábra.
 • * Csillagrendszerek közti híd. Uo. 121–122. p.
 • * Miről ír a…? Uo. 123. p.
 • Mädler: a modern észlelő csillagászat úttörője. Uo. 6. sz. 184. p.
 • A fém-távcsőtükrök reneszánsza? 10. 1. sz. 1975. 18–19. p. + 1 ábra.
 • * Tűzgömbök és meteoritok. Uo. 25. p.
 • * Miről ír a…? Uo. 30. p.
 • * Újdonságok: A Plútó tengelyforgása, Szupernóvák anyagkilövellése. Uo. 2. sz. 61. p.
 • * Meteoritkráterek a Földön. Uo. 3. sz. 89. p.
 • * A Szaturnusz gyűrűjének vizsgálata. Uo. 5. sz. 148. p.
 • Tass Antal emlékezete (1876–1937). 11. 5. sz. 1976. 142–143. p. + 1 ábra.
 • * A naptevékenység minimuma: 1975. Uo. 147. p.
 • Új perzsa naptárrendszer. Uo. 194. p.
 • A fénysebesség első meghatározása. Uo. 6. sz. 172–175. + 4 ábra.
 • * Óriás kőmeteoritok hullottak Kínában. Uo. 168. p.
 • Gianbattista Donati emlékezete (1826–1973.). 12. 2. sz. 1977. 44. p. + 1 borítókép.
 • * A helyi galaxis csoport új tagja. Uo. 464–47. p. + 3 ábra.
 • * Bolygók keletkezése az epszilon Aurigae körül. Uo. 60. p.
 • Új törpe galaxisok vizsgálata egy új óriás távcsővel. Uo. 3. sz. 77. p. + 1 ábra.
 • Terkán Lajos emlékezete. Uo. 82–83. p. + 1 ábra.
 • Újabb rendkívüli kisbolygó. Uo. 85. p.
 • A Szíriusz színének kérdéséről. Uo. 89–90. p.
 • * A legforróbb fehér törpe csillag. Uo. 90. p.
 • Holdpor vizsgálatok. Uo. 4. sz. 123. p.
 • * Költözik az „Isaac Newton” távcső. Uo. 138. p.
 • A Plútó mérete és a Transzplútó kérdése. Uo. 5. sz. 150–152. p. + 2 ábra.
 • A Mars holdjainak száz éve. I. rész. Uo. 6. sz. 166–168. p. + 3 ábra. II. rész. 13. 1. sz. 15–18. p. + 6 ábra. 1978.
 • * Új meteoritok. – Meteoritkráter Alaszkában. Uo. 184. p. + 1 ábra.
 • * Az Arcturus tömegének meghatározása. Uo. 187. p.
 • * Érdekes meteorithullások. 13. 1. sz. 1978. 18. p.
 • Meteoritkutatás a Holdon. Uo. 25–26. p.
 • * Új Szaturnusz-hold. Uo. 28. p.
 • * Árapály-erőmű három évszázaddal ezelőtt. Uo. 2. sz. 45. p.
 • * Bolygórendszer a 61 Cygninél. Uo. 3. sz. 86. p.
 • * Új rövid periódusú üstökös. Uo. 90. p. + 1 ábra.
 • Újabb vizsgálatok a „Tycho-féle” szupernóváról. Uo. 4. sz. 101. p.
 • Lázár deák térképe. Uo. 4. sz. 180–182. p. + 2 ábra, + címlapkép.
 • Johannes Honter(us) térképe. 17. 11. sz. 1982. 322–325. p. + 4 ábra + címlapkép.
 • Sajnovics János – születése 250. évfordulójára. 18. 5. 1983. 134–137. p. + 6 ábra.
 • Régi magyar csillagvizsgálók, I. A nagyszombati egyetem csillagvizsgálója. Uo. 5. sz. 178–181. p. + 7 ábra.
 • Régi magyar obszervatóriumok. II. Csillagásztorony a királyi palotán. Uo. 8. sz. 242–244. p. + 6 ábra.
 • Hol látták először a Tycho-féle szupernóvát? Uo. 10. sz. 373–375. p. + 3 ábra.
 • Régi magyar obszervatóriumok, III. Csillagvizsgáló a Gellérthegyen (1815–1852.) 19. 1. sz. 1984. 14–17. p. + 5 ábra.
 • Esztergomban Csillagászattörténeti találkozó. Uo. 4. sz. 124–125. p. + 2 ábra.
 • Reneszánsz csillagászok műszere a torkvétum. Uo. 5. sz. 152–153. p. + 1 ábra + 1 borító kép.
 • * Az esztergomi csillagászati szakkör húsz esztendeje. Uo. 6. sz. 189–190. p. + 4 ábra.
 • Száz éves a greenwichi kezdő-meridián. Uo. 10. sz. 294–297. p. + 5 ábra.
 • Száz éve jelent meg az első magyar csillagászati folyóirat. Uo. 12. sz. 374–377. p. + 3 ábra.
 • Egy helyreállított napra szarvason. (Olvasói levél.) Uo. 380. p. + 1 ábra.
 • Angliai napóra mozaik. 20. 1. sz. 1985. 18–22. p. + 13 ábra.
 • Régi magyar obszervatóriumok, IV. Az egyetem kozmográfiai intézete és csillagdája (1852–1934). Uo. 6. sz. 181–185. p. + 7 ábra.
 • Az újjáépített pekingi műemlék-obszervatórium. Uo. 7. sz. 202–205. + 4 ábra.
 • © Üstökösök: régi feljegyzések–új következtetések. (Papp Jánossal.) Uo. 8. sz. 238–239. +2 ábra.
 • * Önműködő meridiánkör térképezi az eget. Uo. 8. sz. 243. p. + 1 ábra.
 • * A Brit-szigetek legnagyobb távcsövének terve. Uo. 9. sz. 267. p.
 • Nagy Károly emlékéért. Uo. 11. sz. 340–343. p. + 3 ábra.
 • Az S Andromedae száz esztendeje. Uo. 11. sz. 340–343. p. + 3 ábra.
 • Nem mind Halley ami fénylik (az égen). Uo. 12. sz. 359–361. p. + 2 ábra.
 • Albert Ferenc emlékezete. Születésének 175. esztendejére. 21. évf. 2. sz. 1986. 85–86. p. + 2 ábra.
 • * Regiomontanus ünnepség Esztergomban. Uo. 3. sz. 89. p.
 • Hogyan ejtjük ki Edmund Halley családnevét? Uo. 93. p.
 • A potsdami napóra-szeminárium – és tanulságai. Uo. 6. sz. 180–082. p. + 2 ábra.
 • * Regiomontanus emlékünnep. Uo. 11. sz. 340–341. p. + 1 ábra.
 • Napórák Oxfordban. 22. 12. sz. 1987. 340–341. p. + 1 ábra.
 • Egy új óriás-távcső: a Herschel-teleszkóp. 22. 12. sz. 364–366. p. + 3 ábra.
 • Égi jelek egy XVII. századi metszeten. 24. évf. 2. sz. 1989. 46–48. p. + 3 ábra.
 • Régi magyar obszervatóriumok, V. Az egri Specula és Csillagászati múzeum. Uo. 3. sz. 84–87. p. + 4 ábra.
 • 100 éve hunyt el Ernest Wilhelm Tempel – A „hivatásos amatőr”. Uo. 12. sz. 172–173. p. + 1 ábra.
 • * Gázhéj egy gyűrűsköd körül. 25. 1. sz. 1990. 27–28. p. + 1 ábra.
 • * Egy napkitörés hatása a tőzsdére. Uo. 5. sz. 145. p.
 • Árverésre kerül egy tudományos műkincs. Uo. 194–195. p. + 2 ábra + borító kép.
 • * Feltámadt egy háromszáz éves napóra. Uo. 196–197. p. + 1 ábra.
 • Sarki fény jelenségek Magyarországon. Uo. 8. sz. 250–251. p.
 • Egy évszázad s műkedvelők szolgálatában. Uo. 9. sz. 284–286. p. + 2 ábra.
 • A kínai csillagászat évezredes emlékei. Uo. 12. sz. 366–367. p. + 1 ábra.
 • A legkorábbi naptár-obszervatórium. 26. 7. sz. 1991. 200–203. p. + 4 ábra.
 • Bécsi „csillagtúrán”. I. 8. sz. 134–137. p. + 6 ábra + 1 borító kép. II. rész. Uo. 8. sz. 234–237. p.
 • * Jégkorszakok krónikája Dél-Angliában. – Műhold mérések a Föld felmelegedéséről. – A legősibb óceáni kőzet. Uo. 7. sz. 215. p.

FÖLDGÖMB (II. sor.) A Magyar Földrajzi Társaság és a TIT havi folyóirata, 1992. jan.–jún.

 • * A csillagos ég 1992. február hónapban. – A hónap témája: az új fény időpontja. 1. évf. 1. sz. 1992. 20–21. p.
 • * A csillagos ég 1992. április hónapban. – A hónap témája: a tavaszi holdtölte. Uo. 2. sz. 84–85. p.
 • 3. Az üvegház hatás és Csehszlovákia éghajlata. Uo. 3. sz. 47. p.
 • * A csillagos ég 1992. március hónapban. – A hónap témája: a rövid szürkület időszaka. Uo. 4. sz. 55–60. p.
 • 5. * Egy darabka Hold Ausztráliában. Uo. 4. sz. 110. p.
 • * A csillagos ég 1992. májushónapban. A hónap témája: a kilencedik bolygó a nyolcadik helyen. Uo. 4. sz. 112–113. p.
 • * A csillagos ég 1992. június hónapban. – A hónap témája: a legrövidebb nyár-éjszaka. Uo. 5. sz. 145–146. p.
 • * Az ózon réteg változásának históriája. Uo. 5. sz. 157. p.
 • 9. A naptevékenység és a Föld hőmérséklete. Uo. 6. sz. 182. p.
 • FÖLDMÉRŐ. A B[uda]p[est]-i Geodéziai és Térképészeti Vállalat ¼ évi értesítője.
 • Még egyszer: Földmérési és térképészeti emlékek gyűjteménye. 33. évf. 3–4. sz. 2–3. p. 2 ábra.
 • „Szakmatörténeti kincsek” Drezda gyűjteményeiben. 34. 6. 19–22. p. + 4 ábra.
 • A Brit Felmérési Szolgálat múzeumáról. Uo. 4. 32–34.P. + 2 ábra.

FÖLDRAJZI ÉRTESÍTŐ. MTA Földrajztudományi Kutató Int. ¼. évi folyóirata. 1. évf. 1951

 • A „Magyar Átlás” történetéhez. Még egyszer dr. Nagy Júlia a „Magyar Átlás” című cikkéhez. 29. évf. 1–2. sz. 1979. 117–120. p.

FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK. A Magyar Földrajzi Társaság ¼ évi folyóirata. 1.sz: 1887.

 • 250. éves a Föld alakjának felmérése. 36. (112.) évf. 1–2. sz. 1988. 114–116. p.
 • Hézser Aurél emlékezete. Uo. 3–4. sz. 345–351. p. + 1 ábra.
 • Beszámoló az MFT Könyv- és Térképtárának 1986. évi működéséről. – Az MFT Könyv- és Térképtárának gyarapítói. Uo. 3–4. sz. 430–434. p.
 • Papp Károly emlékezete. 37. (113.) 1–2. sz. 1989. 84–85. p.
 • A Coronelli Társaság VII. Nemzetközi ülése Budapesten. Uo. 117. p.
 • ® Lindner L.: Skócia. Uo. 127–128. p.
 • Az MFT Könyv- és Térképtárának működése 1987-ben. Uo. 157–158. p.
 • Konferencia a föld- és éggömbökről Budapesten. 114. (38.) 34. sz. 1990. 204–205. p. + 3 ábra.
 • ® Kiss I.: Bevezető a meteorológia magyar nyelvű irodalmába, 1945–85.
 • G. W. Hoffmann: Europe in the 1990’s – a geographical analysis. Uo. 206–208. p.
 • Jelentés az MFT Könyv- és Tárképtárának 1989. évi működéséről. Uo. 243–244. p.
 • ® Tóth F.: Makó régi térképeken. 116. (40.) évf. 1–2. 1992. 97. p.

GALAKTIKA. Tudományos-fantasztikus antológia. Szerk.: Kuczka Péter.

 • Ősi csillagok alatt (az archeo- és etnoasztronómia eredményei). 13. sz. 1970. 115–120. p.
 • Vénusz – a remény és csalódás bolygója. 16. sz. 1973.
 • Hamis kérdőjelek. Tallózás a tudományos rejtélyek köréből. 36. sz. 1979. 93–99. p.

GEODÉZIA ÉS KARTOGRÁFIA. A Geodéziai és Kartográfiai Egyesület kéthavi folyóirata, 1. évf. = 1949.

 • Egy háromszáz éves magyar térkép és a nagyszombati meridián kérdése. 30. évf. 5. sz. 1978. 379–385. p. + 3 ábra.
 • Wolfgang Lazius és Francesco Rosseli. (Vitacikk.) 31. 2. sz. 1979. 139–141. p.
 • Az első hosszúság-meghatározások telefonnal. 31. 4. sz. 1979. 289–290. p.
 • ® Csendes L.: Földabrosz. Uo. 5. sz. 385–386. p.
 • ® Gábor I. – Horváth Á.: Haditérképek históriája. Uo. 386–387. p.
 • Pasquich János. 32. 2. sz. 1980. 111–114. p.
 • ® Balázs L. – Papp-Váry Á.: A magyar földmérés és térképezés. Uo. 4. sz. 311–312. p.
 • Egy érdekes lengyel „világtérkép”. Uo. 6. sz. 442. p.
 • ® Emeryk Hutten Czapski és más gyűjtemények katalógusa a lengyel birodalom térképeiről. 33. 1. sz. 1981. 72. p.
 • ® Szláv kéziratos dokumentumok és térképek. Uo. 72–73. p.
 • ® Monumenta Cartographica – Budavár erődítési térképe, 1479. Uo. 73. p.
 • ® Csendes L.: Térképhistória. Uo. 1. sz. 76. p.
 • Kétszáz éves a budai meridián. Uo. 2. sz. 108–112. p.
 • ® A Technikatörténeti Szemle geodéziai és kartográfiai tárgyú cikkei. Uo. 148–149. p.
 • ® Póczy K.: Közművek a római-kori Magyarországon. Uo. 154–155. sz.
 • A „nóniusz” 350. éves évfordulója. Uo. 6. sz. 462–463. p.
 • ® Sweden–Bulgaria. Voices from seven centuries. Uo. 473. p.
 • Braun Károly emlékezete. Születésének 150. évfordulójára. 34. évf. 1. sz. 1982. 47–48. p.
 • ® Monumenta Cartographia Jugoslaviae, I–II. Uo. 1. sz. 1982. 73. p.
 • ® Holland-bolgár évszázados kapcsolatok. Uo. 73–74. p.
 • Egy régi nagyszombati térképről – An ancient map of Nagyszombat. Uo. 3. sz. 202–206. p. + 2 ábra.
 • ® Tardy J.: Térképi források. Uo. 229. p.
 • Egy hordozható fotografikus zenittávcső. 35. évf. 1. sz. 1983. 62–63. p. + 2 ábra.
 • A legkorábbi hazai földrajzi koordinátákról. – On Hungary’s oldest geographical coordinates. Uo. 5. sz. 353–359. p.
 • A mágneses deklináció első magyarországi adatai. Uo. 378–379. p.
 • ® Technikatörténeti Szemle, XIII. kötet. Uo. 6. sz. 469. p.
 • ® W. Körber: Das Rechte Fundament des Seefahrt. 36. évf. 6. sz. 1984. 465. p.
 • Művész-térképészek kiállítása. 37. évf. 5. sz. 1985. 385. p. + 1 ábra.
 • Hozzászólás Winkler Gy.: „A Lipszky-térkép méretaránya” című cikkéhez. 38. évf. 3. sz. 1986. 195–198. p.
 • ® R. P. Multhauf – G. Good: A Brief History of Geomagnetism. 40. évf. 4. sz. 1988. 307–308. p.
 • ® J. Bennett: The Divided Circle. Uo. 5. sz. 390. p.
 • ® A. McConnell: Geophysics and Geomagnetism… Uo. 6. sz. 475. p.
 • ® A prágai térkép- és földmérés-történeti ülés tanulmányai. 5. köt. 41 évf. 2. sz. 1989. 146–7. p.
 • Mikoviny Sámuel – ahogyan egy angol szakember látja. Uo. 3. sz. 212–213. p.
 • ® Patai P.-né – Plihál K.: Kéziratos térképek az Országos Széchényi Könyvtárban. Uo. 5. sz. 388–389. p.
 • ® Gróf L.: Carta Hungarica – Térképgyűjtemény. Uo. 6. sz. 467. p.
 • Szakmatörténeti barangolás Bécsben. 42. évf. 4. sz. 1990. 304–307. p. + 7 ábra.
 • ® J. R. Smith: From Plane to Spheroid. Determining the Figure of the Earth. 43. évf. 2. sz. 1991. 151. p.
 • ® K. Schillinger (Ed.): Kursächische Kartographie… Uo. 151. p.
 • ® W. Dolz (Ed.) Erd- und Himmelsgloben. Sammlungkatalog. 46. évf. 6. sz. 1994. 5–6. p.
 • ® Holló Szilvia A.: Budapest régi térképeken. Uo. 5–6. sz. 312. p.

HADTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK. A Hadtörténelmi Intézet és Múzeum kéthavi közleménye.

 • Újabb adatok Lipszky János életéhez és tevékenységéhez. 30. évf. 4. sz. 1984. 624–636. p.

© A HAVI JELENTÉS NAPTEVÉKENYSÉGRŐL. Kiadja a TIT budapesti Uránia Bemutató Csillagvizsgálója. Szerk. Bartha Lajos és Gauser Károly. Havi körlevél.

 • 1–12. sz. 1957. szept.–1958. aug. között (12 szám).

HIDROLÓGIAI KÖZLÖNY. A Magyar Hidrológiai Társaság havi közlönye.

 • A reformkor felmérési műszerei. 76. évf. 3. sz. 1996. 177–185. p. + 13. ábra.

(Az) IDŐJÁRÁS. A Magyar Meteorológiai Társaság kéthavi szaklapja. 1 évf.: 1897.

 • © Adatok a Nap felületi jelenségeinek és a rádiófadingek összefüggésének vizsgálatához. (Recherches concernant les relations dutree les phenomenes solaire et les fading de la radio.) 56. évf. 11–12. sz. 1952. 363–373, 393. p. + 5 ábra. (Piret Endrével.)
 • * A Nap pulzálása. 57. évf. 1. sz. 1953. 21. p.
 • A sarki fény gyakorisága Közép-Európában. (Frèquence de la visibilité des phénoménés aurorales en Europe Centrale.) 57. évf. 4. sz. 1953. 228–234, hátsó boritó + 7 ábra.
 • * Érdekes légköroptikai jelenség. Uo. 254. p.
 • * Magasan feltűnő teleszkopikus meteorok. Uo. 4. 263–264. p.
 • ® W. König: A meteorológia alapjai. 58. évf. 1. sz. 1954. 122. p.
 • ® Dr. J. Grunow: Általános időjárástan. Uo. 122. p.
 • * Bacsák György kandidátusi értekezése. 5. sz. 321. p.
 • © Megfigyelések a június 30-i napfogyatkozás alkalmából. (Horváth Györggyel és Piret Endrével.) Uo. 6. sz. + 4 ábra.
 • * Európa csapadék mennyiségének ingadozása és a naptevékenység. 59. évf. 2. sz. 1955. 127–128. p. + 3 ábra.
 • Zusammenhang zwischen der Witterung des Planet Mars und die Sonnetätigkeit. 62. évf. 3. sz. 1958. 166–168. p. + 1 ábra.
 • A kozmikus sugárzás kapcsolata a 100 mb-os szint magasságával és a naptevékenységgel. 63. évf. 2. sz. 1959. 110–111. p. + 2 ábra.
 • © A meteorpor kapcsolata a csapadékkal. (Connection between meteoritic dust and the precipitation.) (Gauser Károllyal.) 65. évf. 2. sz. 1961. 119–120. p. + 1 ábra.

IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK. Az MTA Irodalomtudományi Intézetének közleménye. 2 havi folyóirat.

 • Janus Pannonius két csillagászati verse. 82. évf. 3. sz. 1978. 340–345. p.
 • Janus Pannonius szülőhelyének kérdéséhez. 34. 2. 1982. 179–182. p. + 3 képtábla.

KARSZT ÉS BARLANG. A Magyar Karszt- és Barlangkutató Társaság kiadványa.

 • Másfél évszázados feljegyzés egy időszakos forrásról. 1971/2. sz. 70. p.

KÖZLEKEDÉSI SZEMLE. A Közlekedéstudományi Társaság folyóirata. 1 évf.: 1951.

 • Martin Lajos (1827–1897). Valóság és legenda egy magyar alkotóról. 28. évf. 3. sz. 1978. 67–71. p. + 3 ábra.

LÉGKÖR. Az Országos Meteorológiai Intézet (majd Szolgálat) ¼ évi folyóirata.

 • Különös fényjelenség az égen. 15. évf. 3. sz. 1971. 70. p.
 • Meteorológia-történet a Brit múzeumokban. 33. évf. 2. sz. 1988. 30–31. p. + 2 ábra.
 • Egykori észlelőink: Rácz Béla szerepi bognármester (1863–1944). 31. évf. 2. sz. 1994. 35. p.
 • A meteorológus Fényi Gyula. 40. évf. 1. sz. 1995. 24–27. p. + 5 ábra.
 • Kurländer Ignác – a meteorológus-csillagász. 41. évf. 4. sz. 1996. 29–30. p.
 • Háromszáz éve létesült az első közép-európai kísérleti időjárás észlelő állomás. 42. évf. 3. sz. 1997. 34–36. p. + 3 ábra.

MAGYAR GEOFIZIKA. Magyar Geofizikusok Egyesülete. 4 sz./év, 1. évf. = 1959.

 • Szombathely a magyar tudományos életben. 44. évf. 1. sz. 15–16. p.

METEOR (I. sorozat.) A M. Természettudományi Társulat Csillagászati szakosztálya. Belső terjesztésű értesítő. 1952–53. Szerk.: Róka Gedeon, Heczeg Tibor.

 • Amatőr megfigyelések 1952-ben. (Piret Endrével.) 2. évf. 4. sz. 1953. 21–23. p.
 • Bemutató csillagvizsgálók Németországban. Uo. 5. sz. 21–24. p.
 • Kétszáz éves az első magyarországi csillagvizsgáló. Uo. 6. sz. 1–3. p.
 • A Jupiter fizikája. Uo. 15–19. p.
 • * Pasquich János születésének 200. évfordulója. Uo. 24. p.
 • * 170. éve született Kmeth Dániel. Uo. 24. p.
 • Csillagászat és meteorológia. Uo. 9. sz. 25–27. p.
 • Az Atlas és Hercules kráterek megfigyelése. Uo. 11–12. sz. 29–32. p.
 • METEOR. (II. sor.) A Társadalom és Természettudományi Ismeretterjesztő Társulat Csillagászati–Matematikai szakosztály. 2 havi folyóirat, szerk. Róka G. és Sinka J.
 • A Hörbiger-féle világjég elmélet (glaciális kozmogónia). 1. évf. 1. sz. 1954. 39–40. p.
 • A Hold légköri hatásai, I. rész. Uo. 3. sz. 128–135. p. II. rész. Uo. 4. sz. 149–150. sz.
 • ® Az Időjárás. Uo. 3. sz. 128–135. p.
 • ® Berkes Z.: Időjárás változás – éghajlat ingadozás. Uo. 150. p.
 • ® D. Wattenberg: Die Welt der Planeten. Uo. 4. sz. 221–222. p.
 • Egy elfelejtett magyar csillagász. Uo. 293–294. p.
 • Csillagászati alapfogalmak: légkör, tengelyforgás. 2. évf. 1. sz. 1955. 51–56. p.
 • Csillagászati krónika. Uo. 66–68. p.
 • Csillagászati krónika. Uo. 2. sz. 94–95. p.
 • Megjegyzés a „Meteor” első évfolyamához. Uo.
 • * Pusztító meteorhullások Magyarországon. Uo. 115. p.
 • ® Urania – 1954. évf. Uo. 117–118. p.
 • ® W. Gleisberg: Die Häufigkeit der Sonnenflecken. Uo. 118. p.
 • A bolygók fizikai vizsgálatának néhány eredménye. Uo. 3. sz. 136–140. p.
 • * Csillagászati krónika. Uo. 150–151. p.
 • * Kis hírek. Uo. 156–157. p.
 • * Csillagászati krónika. Uo. 4. sz. 219–22. p.
 • * Az ionoszféra és a napfizikai szakkör hírei. Uo. 220–222. p.
 • * Rövid hírek. Uo. 222–223. p.
 • ® Zerinváry Szilárd: Nap, Föld, Emberiség. Uo. 224–225. p.
 • ® D. Wattenberg: Der Gestirnte Himmel. Uo. 225. p.
 • A Hold és a magaslégkör. Uo. 5. sz. 282–285. p.
 • Néhány adat a magyar csillagászat történetéhez. Uo. 292–294. p.
 • * 150. éve építették újjá a kolozsvári csillagvizsgálót. Uo. 309. p.
 • * 200 éve találta fel Huyghens az ingaórát. Uo. 309. p.

METEOR. „Körlevél”, majd „Megfigyelési tájékoztató” (TIT CsBK), 1994-től „A Magyar Csillagászati Egyesület lapja”. Alapító szerkesztő 1971–73: Bartha L., 1973–93: szerkesztőbizottság, 1993-től Mizser Attila. Kéthavi, majd havi lap, 1. évf.: 1971.

 • Megalakultak a Baráti Kör megfigyelő munkacsoportjai. 1. évf. 1. sz. 1971. 4–5. p.
 • ® Ahnert: Kalender für Sternfreunde, 1971. Uo. 5. p.
 • ® Naef: Der Sternhimmel, 1971. Uo.
 • * Két fogyatkozás februárban. Uo. 5–6. p.
 • Holdfogyatkozások észlelése. Uo. 6–7. p.
 • Négy Plejád-fedés egy évben. Uo. 7–8. p.
 • A Szaturnusz gyűrűje. Uo. 7. p. + 2 ábra.
 • A Bennett 1969i és Abe 1970g üstökösök fényessége. Uo. 10. p.
 • Csillagos ég, 1971. jan–márc. Uo. 12–13. p.
 • Az amatőr észlelők munkalehetőségei. 1. évf. 2. sz. 1971. 2–3. p.
 • A Jupiter megfigyelése, I. rész. Uo. 3–6. p. + 1 ábra. II. rész 2. sz. 4–7. p.
 • Két fényes változófényű csillag. Uo. 6–7. p. + 1 ábra.
 • ® Po Karta Lunü. Uo. 8. p.
 • ® Mihajlov: Zvozdnüe Atlasz. Uo.
 • * Új változócsillag. Uo. 1 ábra.
 • © Néhány Mira Ceti változó maximuma 1970-ben. (Keszthelyi Sándorral.) Uo. 10. p.
 • A khi Cygni változó maximuma 1970-ben. Uo. 10. p.
 • A Nova Scuti és a Nova Aquilae észlelése. Uo. 10–11. p.
 • Csillagos ég. Uo. 11–12. p.
 • Érdemes-e… (Hold és bolygó észlelésről). 1. 3. sz. 1971. 2. p.
 • Új üstökös: a Toba 1971a. Uo. 3–4. p.
 • Érdekes változók a Delphinusban. Uo. 7–8. p. + 1 térkép.
 • © A Vénusz dichotómiájának időpontja 1971-ben. (Mezősi Csabával.) Uo. 11. p.
 • Csillagos ég. Uo. 12–13. p.
 • Miről nem írunk? 1. 4. sz. 1971. 2. p.
 • A Mars bolygó megfigyelése. Uo. 3–5. p.
 • Teljes holdfogyatkozás 1971. augusztus 6-án. Uo. 5. p.
 • Három hosszú periódusú változócsillag. Uo. 7–8. p. + 1 térkép.
 • Kérelem amatőrcsillagászainkhoz. [Napóra adatközlésre.] Uo. 8. p.
 • ® Új holdtérkép! Uo. 8–9. p.
 • ® Új csillagtérkép. Uo. 10. p.
 • Csillagos ég. Uo. 14–15. p.
 • Megfigyelés – puszta szemmel! 1. 5. sz. 1971. 2. p.
 • Időmérés amatőr eszközökkel. Uo. 5–6. p.
 • A zéta Aurigae fedése. Uo. 6. p.
 • Fényes változócsillagok a téli égen. Uo. 8. p. + 1 térkép.
 • ® Hold- és csillagtérképek. Uo. 8. p.
 • © A Jupiter felhősávjainak intenzitása 1971-ben és 1972-ben. (Keszthelyi Sándorral.) Uo. 13–14. p. + 3 ábra.
 • Rendkívül sötét holdfogyatkozás 1971. aug. 6-án. I. rész. Uo. 11–12. p. + 1 ábra. II. rész Uo. 6. sz. 9–10. p.
 • Egy rendkívüli folt a Jupiteren. Uo. 14. p. + 1 ábra.
 • Csillagos ég. Uo. 14–15. p.
 • Eredmények és remények. 1. 6. sz. 1971. 2–3. p.
 • Vénusz – az esti égen. Uo. 3–4. p.
 • Két fényes változócsillag a Monocerosban. Uo. 4–5. p. + 1 térkép.
 • Észlelő amatőrjeinkhez. Uo. 7. p.
 • ® Csillagászati Évkönyvek 1972-re. Uo. 7–8. p.
 • ® Térképek. Uo. 8. p.
 • Az 1971-es Mars-oppozíció. I. rész. Uo. 9–10. p. + 7 ábra. II. rész. 2. évf. 3. sz. 1972. 4–6. p. + 6 ábra.
 • Csillagos ég. Uo. 12–13. p.
 • Fókuszban: a Szaturnusz és megfigyelése. 2. 1. sz. 1972. 2–3. p. + 1 ábra.
 • U Cephei: egy érdekes fedési változó. Uo. 5–7. p. + 1 térkép.
 • Alapfogalmak, I. Égitestek fényessége és fénymérése. Uo. 8–11. p. + 1 térkép.
 • Csillagos ég. Uo. 13–15. p.
 • Fókuszban: a tavaszi égbolt fényjelenségei. 1. 2. sz. 1972. 2–4. p.
 • Bolygó megfigyelők figyelmébe. Uo. 4–5. p.
 • ® Térképek. Uo. 6–7. p.
 • Néhány érdekes változócsillag. Uo. 7–8. p. + 4 térkép.
 • Az R Scuti fényváltozása 1970-ben. Uo. 10–11. p. + 1 ábra.
 • * Csillagos ég. Uo. 12–14. p.
 • Fókuszban: a Jupiter és holdjai. 1. 3. sz. 1972. 2–4. p.
 • Felhívás a magyarországi amatőrcsillagászokhoz. Uo. 6. p.
 • Felhívás egy új kutató programhoz: WASEBPRO. Uo. 6–7. p.
 • Néhány érdekes változócsillag. Uo. 8–9. p. + 1 térkép.
 • ® Könyvek – térképek. Uo. 11. p.
 • A Merkúr keleti elongációja. Uo. 13–14. + 5 bolygó rajz.
 • Csillagos ég. Uo. 14–15. p.
 • Fókuszban: a meteorok megfigyeléséről. 1. 4. sz. 1972. 2–4. p.
 • Okkultáció – csillagfedés-észlelések adatai. Uo. 5. p.
 • Hosszú periódusú Cepheidák a nyári égen. Uo. 8–9. p. + 1 térkép.
 • ® Könyvek – térképek. Uo. 9–10. p.
 • Vénusz megfigyelések. Uo. 11. p.
 • * Csillagos ég. Uo. 13–15. p.
 • Fókuszban: a csillagfedések észlelése. 2. 5. sz. 1972. 2–5. p.
 • Fényes változócsillagok az őszi égen. Uo. 5–6. p. + 1 térkép.
 • * Van-e „magyar nóva”? Uo. 8. p.
 • ® Csillagászati évkönyvek 1973-ra. Uo. 8–9. p.
 • © Egy különösen aktív napfoltcsoport. (Piroska Györggyel.) Uo. 9. p. + 1 ábra.
 • A Jupiter sávjai 1972 nyarán. Uo. 11–13. p. + 6 bolygó rajz.
 • Mégegyszer a Delta Cephei fényességéről. Uo. 13. p.
 • * Csillagos ég. Uo. 13–15. p.
 • Fókuszban: a Hold megfigyelése. 3. 1. sz. 1973. 2–4. p.
 • A földrajzi hely megállapításáról. Uo. 4–5. p.
 • Változók a Rák (Cancer) csillagképben. Uo. 5.7. p. + 1 térkép.
 • Fórum: a magyar nóváról. Uo. 8–9. p.
 • Észlelő amatőrök figyelmébe. Uo. 12. p.
 • Jupiter észlelések, 1972. Uo. 13–15. p. + 10 bolygó rajz.
 • * Csillagos ég. Uo. 15. p.
 • Fókuszban: a napfoltészlelések. 3. 1. sz. 1973. 2–4. p.
 • Két érdekes változó a Camelopardalisban. Uo. 7–8. + 1 térkép.
 • Megjegyzés a rendkívüli napkitöréshez. Uo. 11. p.
 • © Jupiter észlelések: összegezés, I. (Hegyessy Péterrel.) Uo. 12–13. p. II. rész: a Nagy Vörös Folt helyzete. Uo. 2. sz. 11–12. p. + 5 ábra.
 • * Csillagos ég. Uo. 13–15. p.
 • Fókuszban: a tűzgömbök megfigyelése. 23. 2. sz. 1973. 2–4. p.
 • A mikrométerekről, I. rész. Uo. 4–7. p. + 2 ábra. II. rész 3. sz. 7–9. p. + 1. ábra. III. Uo. 4. 7–8. p.
 • Fényes változók a Szűzben. Uo. 7–8. p. + 1 ábra.
 • * Csillagos ég. Uo. 12–13. p.
 • Fókuszban: a változó holdfoltok észlelése. Uo. 3. p.
 • Változócsillagok a Kígyótartóban. Uo. 6–7. p. + 1 térkép. sz. 2–4. p.
 • Változó sötét foltok az Alphonsus kráterben. Uo. 11–12. p. + 2 ábra.
 • Csillagos ég. Uo. 12–13. p.
 • Fókuszban: a bolygók észlelése. 3. 4. sz. 1973. 2–3. p.
 • A Kohoutek 1973f üstökös. Uo. 3–4. p.
 • A bolygók fényképezése. I. rész. Uo. 4–7. p.
 • Fényes változó a Kígyóban. Uo. 8. p. + 1 ábra.
 • A gamma Cassiopeiae 1971–72-ben. Uo. 11. p.
 • Fókuszban: az üstökösök megfigyelése. 3. 5. sz. 1973. 2–3. p.
 • Figyelem! Merkúr átvonulás nov. 10-én. Uo. 4–6. p.
 • Érdekes változócsillagok a Cassiopeiában. Uo. 6–7. p. + 1 térkép.
 • Bolygók: Jupiter. Uo. p. 9. p.
 • Csillagos ég. Uo. 11–12. p.
 • Magyarországi amatőrcsillagászok nóva és szupernóva megfigyelései, I. 13. 11. sz. 1983. 24–27. p. + 1 ábra.
 • Magyarországi amatőrcsillagászok nóva és szupernóva megfigyelései, II. 14. 1. sz. 1984. 27–30. p.
 • ® A 2000. év csillagatlasza (W. Tirion). 18. 4. sz. 1988. 6–10. p. + 1 ábra.
 • Az NDK amatőrök X. közgyűlése. Uo. 5. sz. 9–11. p.
 • Az első magyarországi észlelő hálózat. Uo. 7–8. szám 7–11. p. + 2 ábra.
 • * Felhívás a toronyórákra vonatkozó adatgyűjtésre. Uo. 14. p.
 • Gondolatok egy amatőr évkönyvről. 19. 1. sz. 1–2. p.
 • Az 1914. évi nyírségi meteorithullásokról. Uo. 4. sz. 44–50. p. + 2 ábra.
 • Egy hazai változócsillag észlelési sorozat a XIX. sz. végén, I. Uo. 4. sz. 47–50. p. + 2 ábra. II. rész. Uo. 3. sz. 39–42. p. + 3 ábra.
 • Csillagászati gyűjtemények Magyarországon. Uo. 7–8. szám 61–63. p.
 • Előkerült az egri Specula 200 éves számlája. Uo. 9. sz. 51–52. p. + 1 ábra.
 • A Leonidák elveszett maximuma a magyar krónikákban. Uo. 10. sz. 43–45. p.
 • ® Daniel, St. J. H.: Sundials. Uo. 11. sz. 45. p.
 • Egy másik napóra felújítása. Uo. 12. 46. p.
 • A sarki fény jelenségek megfigyelése. 20. 1. sz. 1990. 6–10. p. + 4 ábra.
 • ® (Zenkert) Kedvcsináló füzet napóra készítéshez. Uo. 2. sz. 39. p. + 3 ábra.
 • * Egy új napóra egyesület (a British Sundial Society). Uo. 342–43. p.
 • Napórák Ausztriában. Uo. 42. p.
 • ® Schramm, H.: Astrionomische Instrumente. Uo. 42. p.
 • Napórát avattunk Kismartonban. Uo. 7–8. szám 43–44. p.
 • ® Rejoles de Sol (Baszk-földi napórák). Uo. 10. sz. 43–44. p.
 • Két évtized után… 21. 1. sz. 1991, 5–6. p.
 • ® Egy új holdatlasz. (A. Rükl.) Uo. 2. sz. 17–19. p. + 1 ábra.
 • Konkoly Thege Miklós és az amatőrök. Uo. 3. sz. 42–46. p. + 5 ábra.
 • * Csillagászattörténeti találkozó. (Keszthelyi Sándorral.) 7–9. sz. 42. p.
 • * Csillagászati megemlékezések. Uo. 12. sz. 39–40. p.
 • Tudósportrék festője: Edvi Illés Ödön. 22. 1. 1991. 43–44. p.
 • Régi magyar távcsövek, III. A budapesti 20 cm-es Plössel-dialyt. 3. sz. 41–43. p. + 2 ábra + 3 borító kép.
 • Látható-e a Vénusz sarlója puszta szemmel? Uo. 3. sz. 16–17. p.
 • Elődünk: Flammarion, I. rész Uo. 42–44. p. + 4 ábra. II. rész. Uo. 4. sz. 41–43. p. + 2 ábra.
 • A sarki fény hangja. Uo. 4. sz. 45–46. p.
 • * Az égbolt új röntgentérképe. Uo. 6. sz. 6. p.
 • * Csillagkörüli porfelhők. Uo.
 • Árverésen a szultán ég- és földgömbje. Uo. 6. sz. 7–8. p.
 • Tibor Mátyás köszöntése. Uo. 7–8. szám 4–5. p.
 • Mikor tűnik fel a Sziriusz a hajnali égen? Uo. 23–27. p. + 4 ábra.
 • * Milyen idős a Brit Csillagászati Egyesület? Uo. 57–58. p.
 • * Egy valódi földsúroló kisbolygó. Uo. 9. sz. 9. p.
 • * Kráterképződés légköri robbanással. Uo. 9–10. p.
 • * Az 1992. január 12-i tűzgömb pályaelemei. Uo. 39–40. p.
 • Időszakos holdjelenségek (TLP) megfigyelése, I. rész. Uo. 10. sz. 9–12. p. II. rész. 11. sz. 10–14. p.
 • Amerika felfedezésének 500. évfordulójára. Uo. 44–45. p.
 • * „Vizes” meteoritok a Marsról. Uo. 12. sz. 3–4. p.
 • Jegyzetek a Brit Csillagászati Egyesületekről. Uo. 4–8. + 2 ábra.
 • ® Uj atlasz kistávcsöves észlelőknek. Uo. 12. 12–13. p.
 • © Az osztrák Napóra Munkacsoport közgyűlésén. (Ponori Thewrewk Auréllal.) Uo. 42–43. p.
 • * A székesfehérvári amatőrök ünnepségén. Uo. 45. p.
 • Tektitek, a csillagok gyermekei. 23. 1 sz. 1993. 2. p.
 • Ki készítette az első távcsövet? Uo. 3. sz. 38–43. p. + 2 ábra
 • Érdekes Hold-tájak: „Híd” a Mare Crisium peremén. 23. 5. sz. 1993. 9–13. p. + 5 ábra.
 • Hogyan jelezzük a hamuszürke fény erősségét? Uo. 5. 12–13. p.
 • Kazay Endre, a sokoldalú gyógyszerész. Uo. 6. sz. 42–44. p.
 • * Jutalmazott csillagászati OTDK pályamunkák. Uo. 44. p.
 • * Hogyan lett Galileiből Zerinváry Szilárd? Uo. 10. sz. 53–54. p.
 • * Két pusztító meteorithullás Japánban. Uo. 12. sz. 32–33. p.
 • * Tizennégy állatövi csillagkép. Uo. 12. sz. 47. p.
 • Búcsú dr. Jónás Lászlótól. Uo. 11. sz. 2–3. p.
 • Egy furcsa véletlen – száz év után megismételve. 24. 1. sz. 1994. 26–27. p.
 • * Egy TV-baki margójára. Uo. 44. p.
 • * Már beléptünk a 21. századba? Uo. 2. sz. 6. p.
 • * Veszélyben a sonnebergi csillagvizsgáló. Uo. 36–37. p. + 1 ábra.
 • Egy rejtélyes meteorithullás magyarázata. Uo. 32. p.
 • Nagy távcsövet a nagyközönségnek. Uo. 3. sz. 2–3. p. + 1 ábra.
 • A Vénusz fázisszög-eltérése és a Schröter-effektus. Uo. 6–7. p. + 2 ábra.
 • A γ Cassiopeiae története, I. rész. 4. sz. II. rész. Uo. 6. sz. 6–7. p. + 3 ábra.
 • Mégegyszer a gyilkos meteoritokról. Uo. 39, 47. p.
 • Régi magyar távcsövek, IV. Egy eltűnt távcső, „a” Bardou. Uo. 7–8. sz. 59–61. p. + 1 ábra.
 • Profiból amatőr csillagász: Nagy Tamás. Uo. 10. sz. 51–53. p.
 • * Kisbolygóveszély. Uo. 11. sz. 7–8. p.
 • A napóra készítő Devecsery István. Uo. 11. sz. 50–52. p.
 • © Középkori eredetű napóra Ráckevén. (Dr. Holló Szilviával.) 25. 1. sz. 1995. 45–48. p. + 2 ábra.
 • Közelebb a csillagokhoz. (Dr. Kulin György születésének 90. évfordulóján.) Uo. 4. sz. 3. p.
 • Egy elfelejtett holdtérkép. (Marsigli rajzai 1696-ból.) 26. 4. sz. 1996. 39–42. p. + 4 ábra.
 • Köszöntjük a 75. éves Ponori Thewrewk Aurélt. 26. 5. sz. 8. p.
 • In memoriam dr. Szimán Oszkár. 10. sz. 7. p.
 • Müncheni mozaik. Uo. 52–56. p. + 3 ábra.
 • A magyarországi csillagászat két mérföldköve. Uo. 12. sz. 55–59. p. + 3 ábra.
 • Hosszú foltmentes időszak és egy kétséges napfolt. 27. 1. sz. 1997. 28. p.
 • Ki számolta ki a honfoglalás napfogyatkozását? Uo. 64–65. p.
 • Magyar üstökös krónika, I. Uo. 57. 62. p, + 3 ábra.
 • Milyen fényesek az üstökösök? Uo. 2. sz. 41. 43. p. + 2 ábra.
 • Köszöntjük a 100 éves Időjárás-t. Uo. 3. sz. 51–52. p. + 1 ábra.
 • Magyar üstökös krónika, II. Üstököscsillagok. 4. sz. 46–50. p. + 2 ábra.
 • A kis napfolt is napfolt. Uo. 52. p.
 • Tűzgömbzápor március elején. 5. sz. 43–46. p.
 • Magyar üstökös krónika, III. Pályaszámítók és asztrofizikusok. Uo. 56–60. p. + 4 ábra.
 • ® Christopher Scheiner, a napkutató. (Összeállító: F. Daxecker.) 10. sz. 26–27. p.
 • A pest-budai csillagászat krónikása: Kelényi B. Ottó. Uo. 59–60. p.
 • * A legfényesebb csillagok. Uo. 11. sz. 24–25. p.
 • Vallónföld csillagfényben. Uo. 12. sz. 7–9. p.
 • * Egy háromévszázados intézmény megszűntetése. Uo. 19–20. p.
 • A Tunguz-jelenség hatása Közép-Európában. 28. 3. sz. 1998. 57. p.
 • Csillagászatunk a reformkorban: Csillagvizsgáló a Gellérthegyen. Uo. 53–57. p. + 5 ábra.
 • Csodacsillagok: a Vénusz a nappali égen. 4. sz. 49–53. p.
 • Csillagászatunk a reformkorban: Csillagvizsgáló a Gellérthegyen, II. Uo. 5. sz. 55–59. sz. +5 ábra.
 • * A legszorosabb csillagpár. Uo. 6. sz. 10. p.
 • Fénylő hidak a napfoltokban. Uo. 7–8. szám 46–49. p. + 2 ábra.
 • Aki „berobbant” a műkedvelő csillagászatba: Zerinváry Szilárd. Uo. 11. sz. 51–52. p.
 • Hiedelmek és legendák a napfogyatkozásokról: Ki (Mi) eszi meg a Napot? 29. 1. 1999. 6–11. p. + 1 ábra.
 • Éghajlat és naptevékenység. Uo. 2. sz. 29. p.
 • * Hogyan írjuk és hogyan ejtjük Halley nevét? Uo. 4. sz. 55–56. p.
 • A gellérthegyi csillagvizsgáló pusztulása 1849. májusában. Uo. 5. sz. 48–51. p. + 1 ábra.
 • © Régi műszereket keresünk. (Holló Szilviával.) Uo. 6. sz. 48–50. p. + 2 ábra.
 • Harminc éve lépett először ember a Holdra. Uo. 7–8. szám 6–9. p. + 2 ábra + színes melléklet.
 • * Ufológia kiskorúak számára. Uo. 9. sz. 555–56. p.
 • Egy régi napóra újjászületése. Uo. 11. sz. + 58–59. p. + 2 ábra + borító kép.
 • Berlin felett az égbolt… Uo. 12. sz. 8–12. p. + 4 ábra.
 • Jókai csillagászata, I. 30. 7–8. szám 2000. + 3 ábra. II. rész. Uo. 9. sz. 48–55. p. + 5 ábra. III. rész Uo. 11. sz. 50–56. p. + 3 ábra.
 • 200 éve fedezték fel az első kisbolygót. 31. 2. sz. 2001. 4.8. p. + 3 ábra.
 • ® Vasné Tana Judit: Albert Ferenc és az egri csillagásztorony. Uo. 4. sz. 57. p.
 • A Göncölszekér nyomában, I. Uo. 5. sz. 56–60. p. + 3 ábra + hátsó borító kép., II. rész. Uo. 7–8. szám 111–115. p.
 • Új napórák. Uo. 7–8. szám 20–22. p. + 2 ábra.
 • Fred Hoyle (1905–2001). Uo. 5–6. sz. + 1 ábra.
 • A magyarországi csillagászat 1000 esztendeje. Uo. 11. sz. 7–10. p. + 2 ábra.
 • Régi csillagászati képeslapok. Uo. 52–55. p. + 3 ábra.
 • A Nagy Vörös Folt története. 32. 6. sz. 2002. 24–28. p. + 3 ábra.
 • * Kiskún amatőrök ünnepségén. Uo. 55–56. p.
 • Wonaszek Antal, az elfeledett bolygóészlelő. Uo. 7–8. szám. 58–63. p. + 3 ábra + színes melléklet.
 • A Yang Li madártól a spektroszkópiáig. Uo. 9. sz. 3–8. p. + 4 ábra.
 • A Halley-hozta író: Mark Twain. 33. 1. sz. 29–32. p. + 2 ábra. 2003.
 • Kiállítás: Csillagok és csillagistenek. Uo. 33. p. + 1 ábra.
 • Kiállítás: Az idő hangja. Uo. 3. sz. 54–55. p. + 2 ábra.
 • Egy balszerencsés távcső végzete. Uo. 4. sz. 18–19. p. + 3 ábra.
 • Két régi Merkúr-átvonulás. Uo. 5. sz. 4–6. p. + 2 ábra.
 • Mit mutat egy 5 cm-es refraktor a Marsból? Uo. 7–8. szám 73–75. p. + 3 ábra.

MÚLTIDÉZŐ. A TIT Komárom–Esztergom megyei Egyesületének lapja, Tatabánya.

 • A történelmi kormegállapítás csillagászati módszerei, I. rész. 4. évf. 4. sz. 2002. 28–36. p. II. rész. 5. 1. 2003

MÚZEUMI HÍRLEVÉL. (A magyarországi múzeumok tájékoztatója.)

 • „Napfény nélkül mit sem érek” – napóra kiállítás. [Keszthelyi kiállítás.] 17. évf. 7–8. szám 1996. 197. p.

MŰÉRTŐ. Művészet kedvelők és műgyűjtők havi folyóirata. 1. évf.: 1998.

 • Még a napórák is „megállnak”. 2. évf. 7–8. szám 1999. július–augusztus 12. p. + 2 ábra.
 • Égi jelek a művész szemével. Uo.
 • Néhány jelentősebb műszaki gyűjtemény. Uo.

MŰSZAKI ÉLET. A MTESZ hetilapja. 1. évf.: 1945.

 • A modern csillagászat kutatási eszközei. 1961. máj. 25.
 • © A szoláris szél és a földi óceánok eredete. (Aczél Etelkával.) 1962. jún. 21.
 • A reformkor tudósa: Vállas Antal. 39. évf. 11. sz. 1984. máj. 24. 6. p.

NÉPSZERŰ TECHNIKA. (Korábban Ifjú Technikus). Szerk.: Várhelyi Tamás. 1. évf.: 1952. Folytatása: 1965-től DELTA.

 • Lendkerekes autó 100 évvel ezelőtt. 6. évf. 4. sz. 1957. 12. p.
 • Pontos idő – 300 évvel ezelőtt. Uo. 5. sz. 148–149. p.
 • Gothard Jenő – a csillagok fényképésze. Uo. 6. sz. 188–189. p.
 • Konkoly Thege Miklós, a tudomány és technika ezermestere. Uo. 9. sz. 276–77. p.
 • 400 fokos kör, 20 órás nap. 7. 12. 1958. 379. p.
 • (Roham az óceánok titkai ellen.) 8. 10. sz. 1959. 302–303. p.
 • * Elektronikus távcsövek. Uo. 12. sz. 364. p.
 • (A három Lunyik a Holdról.) Uo. 361. p.
 • Lassul a Föld forgása. 9. 4. sz. 1960. 110–111. p.
 • (Támadás az óceánok titkai ellen.) Uo. 7. sz. 207–209. p.
 • Mozaiktükrös a csillagászatban. Uo. 217. p.
 • Áramgyűrűk a magaslégkörben. Uo. 8. sz. 231. p.
 • Milyen a Föld alakja? Uo. 9. sz. 278–279. p.
 • Mágneses csillagok. Uo. 10. sz. 318–320. p.
 • (Roham az Antarktisz titkai ellen.) Uo. 11. sz. 334–335. p.
 • Kozmikus por a Föld életében. Uo. 12. 374–375. p.
 • Napfogyatkozás lesz február 15-én. 10. 1961. 2. sz. 44–46. p.
 • Sugárnyomás a Világmindenségben. 10. 3. sz. 84–85. p.
 • Víz a Holdon? Uo. 6. sz. 170–170. p.
 • (Radar jelzi a tornádót.) Uo. 179. p.
 • Mágneses tér a csillagok között. Uo. 7. sz. 202–203. p.
 • A Naprendszer felmérése. Uo. 8. sz. 242–243. p.
 • Csillagok születése és halála. Uo. 9. sz. 270–272. p.
 • Felrobbanó csillagok. Uo. 10. sz. sz. 305–307. sz.
 • Kozmológia, a világmindenség tudománya. Uo. 11. sz. 328–330. p.
 • © Csillagsebek a Földön. (Aczél Etelkával.) 11. 1. 1961. 6–7. p.
 • A Tejútrendszer csillagai. Uo. 2. sz. 50–52. p.
 • © Rezeg a Föld. (Aczél Etelkával.) Uo. 3. sz. 72–73. p.
 • A Föld csóvája. Uo. 4. sz. 114–115. p.
 • Hidak a csillagrendszerek között. Uo. 5. sz. 147–149. p.
 • A Nap rejtélyes légköre. Uo. 7. sz. 195–196. p.
 • Rádiógalaxisok rejtélye. Uo. 8. sz. 227–229. p.
 • Az űrkutatás első öt éve. Uo. 11. sz. 195–196. sz.
 • Csillagászat gammasugarakkal. Uo. 11. sz. 332–334. p.
 • Hogyan születnek a csillagok? Uo. 11. sz. 332–334. p.
 • A Metagalaxis titkai. 12. 3. sz. 1963. 86–69. p.
 • Üstökösök élete és halála. Uo. 4. sz. 99–101. p.
 • A csillagvilág energiái. Uo. 6. sz. 169–171. p.
 • Támadás a Nap titkai ellen. Uo. 7. sz. 218–220. p.
 • Hold-kontinensek a Földön. Uo. 8. az. 230–232. p.
 • A Föld mágneses barlangja. Uo. 10. 291–293. p.
 • Űrlovaglás kisbolygókon. Uo. 12. sz. 355–357. p.
 • Társkeresés a világűrben. 13. 2. sz. 1964. 35–37. p.
 • A 3C 273 rejtélye. Uo. 3. sz.
 • Az ördög csillagai. Uo. 4. sz.
 • A Naprendszer óriásai. Uo. 5. sz. 347–349. p.
 • Láthatatlan csillagtörpék. Uo. 7. sz. 206–207. p.
 • (A magaslégkör hőerő- és hűtőgépe.) Uo. 215–217. p.
 • Csillagászati feltevések próbaköve, a neutrinó. Uo. 9. sz. 277–279. p.
 • A földáramok rejtélye. Uo. 10. sz. 330–331. p.
 • Az ég csillogó lámpásai. Uo. 11. sz. 330–331. p.
 • A Naprendszer bölcsője. 14. 1. sz. 1965. 9–11. p.
 • Az égbolt gigászi „erőművei”. Uo. 3. sz. 73–75. p.
 • A Naprendszer rejtélye. Uo. 7. sz. 218–220. p.
 • A Hold „geológiája”. Uo. 8. sz. 35–252. p.
 • A fejlődés „mérföldkövei” az Univerzumban. Uo. 10. sz. 298–300. p.
 • Gondwana-föld története. Uo. 11. sz. 239–241. p.

NYELVELŐ. A József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar folyóirata. Szeged, 1. évf.: 1992.

 • Ünnepség Hell Miksa emlékezetére. – Hell Miksa – a magyar őstörténeti kutatás úttörője. 1. évf. 4. sz. 1992. 94–97. p.
 • Sajnovics Jánosról. Egy matematikus megalapozza az összehasonlító nyelvészetet. 3. 4. sz. 93–94. p. 1993.

NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK. MTA Nyelvtudományi Int. ¼ évi közleményei.

 • Hell Miksa, Sajnovics János és a magyar őstörténet. 85. évf. 2. sz. 1983. 297–304. p. + 1 képtábla (Hell M. történeti térképének első nyomtatott bemutatása.)

ORVOSI HETILAP – „HORUS” (Orvostörténeti melléklet.)

 • Hell Miksa orvosi nézetei és működés. 117. évf. 46. sz. 1976. 2805–2808. p. + 2 ábra. (Horus, 1976/23. sz.)
 • Georg Joachim Rheticus. 118. 10. sz. 1977. év. (Horus, 1977/5. sz.)

PVH KÖRLEVÉL (Pleione Változócsillag-észlelő Hálózat) TIT Uránia Bemutató Csillagvizsgáló, Budapest.

 • Kiegészítés a változócsillag feldolgozások 1951–82. című közleményhez. 11. sz. 1983.

RUDABÁNYA. Honismereti folyóirat. Szerk.: Viktor Gy. és Hadobás S. 4 sz./év, Rudabánya

 • A rudabányai műemlék templom napórája. (Buka Adriennel.) 1. évf. 1. sz. 1990. 7–10. p. + 1 ábra.

SZKEPTIKUS LAPOK. A Természet Világa pótfüzete. Kiadja a TIT, a Tényeket Tisztelők Társasága gondozásában.

 • Tévtanok terjesztésének technikája. 1998. szeptember. 26–28. p.

TELAPO (Terkán LAjos Public Observatory = A székesfehérvári Terkán L. Bemutató Csillagvizsgáló és szakkör értesítője. Szerk.: Trupka Zoltán. Évi 3–4 sz., 1. évf.: 1993.)

 • Az első holdvillanás-észlelések. A magyarországi holdészlelések kezdetei. 6. évf. 1. sz. 1998. márc. 1–2. p. + 2 ábra.
 • Az elmaradt világvégék története. 8. 1. sz. 2000. márc. 1, 2–3. p.

TERMÉSZET – BÚVÁR. (Alapítva 1933, újra indult 1957-ben.) Kéthavi magazin.

 • Jeles pontok a térképen: Az első magyarországi fokmérés emléke. 46. évf. 3. sz. 1991. 23. p. + 1 ábra.
 • Jeles pontok a térképen: Az egri meridián. 46. 6. sz. 23. p. + 1 ábra.

TERMÉSZTTUDOMÁNYI KÖZLÖNY = 1949–54. Természet Technika, 1955–57 Természet és Társadalom, 1957–67. újra TTK, 1968-tól Természet Világa.


TERMÉSZET ÉS TECHNIKA.

 • * Változócsillag megfigyelések a budapesti Uránia Bemutató Csillagvizsgálóban. – Uj sor. 110. évf. 3. sz. ? + 4 ábra. 1951.
 • * A csillagos ég július hóban. Uo. 6. sz. ? p. + 1 térk.
 • * A csillagos ég augusztus hóban. Uo. 7. sz. 443–444. p. + 1 térk.
 • * A június 8-i Hold–Vénusz együttállás. Uo. 8. sz. 509–510. p. + 2 ábra.
 • * A csillagos ég szeptember hóban. Uo. 8. sz. 509–510. p. + 1 ábra.

TERMÉSZET ÉS TÁRSADALOM.

 • Van-e a csillagoknak bolygórendszerük. 114. évf. 4. sz. 251. p. 1955.
 • * Új meteorit krátert fedeztek fel a Pamír-fennsíkon. Új sor. 114. évf. 5. sz. 442. p.
 • A gellérthegyi csillagvizsgáló alapításának 140. évfordulója. Uo. 7. sz. 442. p. + 1 kép.
 • * Nagy fényerejű csillagok. Uo.
 • * Mesterséges sarki fény tudományos célból. Uo. 9. sz. 699. p.
 • A magyar csillagászat legrégebbi emlékei. Uo.

TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY. Alapítva 1869-ben (e címen 1944-ig). Új sorozat 1957. március–1967. december közt. Főszerk.: Dala László.

 • © Az Uránia Bemutató Csillagvizsgáló napóra gyűjteménye. (Sinka Józseffel.) 1. (88.) évf. 3. sz. 129–132. p. + 4 ábra. 1957.
 • Gothard Jenő – születésének századik évfordulójára. Uo. 4. sz. 179–180. p. + 1 ábra.
 • (Zerinváry Szilárd. 2. (90.) évf. 1. sz. 29. p. 1958.)
 • A Hold geofizikai hatásai. 2. (89.) évf. 8. sz. 344–346. p. + 5 ábra. 1958.
 • Csillagászok és csillagjósok Mátyás király udvarában. Uo. 11. sz. 519–520. p.
 • Vulkáni tevékenység a Holdon? Uo. 12. sz. 538. p.
 • Az Alphonsus-kráter vulkánkitöréséről. Uo. 12. sz. 138. p. + 1 ábra.
 • ® Kalender für Sternfreunde. 91. évf. 187. p. 1959.
 • * Vörös óriáscsillagok anyagveszteség. Uo. 5. sz. 239. p.
 • A Mars légkörének kooperatív megfigyelése. Uo. 7. sz. 329. p.
 • Az 1959. okt. 2-i napfogyatkozás megfigyelése. Uo. 11. 520. p.
 • Új meteorit: a „Luhy”. Uo. 11. sz. 517–518. p. 3 1 ábra.
 • A Szaturnusz és gyűrűje. 4. évf. (91. évf.) 3. sz. 119. p. + 2 ábra. 1960.
 • * Új rádiótávcső tervek. Uo. 4. sz. 153. p.
 • * A Pioneer–V. Uo. 5. sz. 235. p.
 • * A sugárnyomás és a mesterséges holdak. Uo. 227. p.)
 • A Hold túlsó oldaláról készült felvétlek. Uo. 6. sz. 279–280. p. + 2 ábra.
 • * A Tiros I. meteorológiai mesterséges hold. Uo. 7. sz. 329. p.
 • * Az Antares átmérőjének meghatározása. Uo. 8. sz. 378. p.
 • * Nova a Herculesben. Uo. 8. sz. 377. p.
 • Midas II., az „égi kém”. Uo. 9. sz. 424. p.
 • Az újabb amerikai mesterséges hold-kísérletekről. Uo. 10. sz. 471. p.
 • A Fátyol-köd vizsgálata. 5. évf. 3. sz. 1961. 136. p.
 • * A Jupiter rádiósugárzása és a naptevékenység. Uo. 5. sz. 227. p.
 • A Nap sugárnyomásának hatása az Echo I. mozgására. Uo. 6. sz. 285. p.
 • * A Föld alakjának vizsgálata mesterséges holdakkal. Uo. 7. sz. 329. p.
 • Georg Peuerbach. Uo. 8. sz. 375–376. p.
 • Csillagászati kutatás a sztratoszférából. Uo. 9. sz. 420–429. p. + 3 ábra.
 • A kisbolygókról. Uo. 10. sz. 471–472 p. 32 ábra.
 • A bolygók láthatósága 1961-ben. Diagrammal. Uo. 12. sz. 577. p. + 1 oldal kép.
 • * A Merkúr hőmérséklete. Uo. 569–570. p.
 • © * A föld működő vulkánjainak száma. (Aczél Etelkával.) 6. évf. 2. sz. 92. p.
 • Áramgyűrű az ionoszférában. Uo. 86–87. p. + 1 ábra.
 • A Ranger-terv. Uo. 3. sz. 34–35. p. + 1 ábra.
 • * Egy tényleges rádiócsillag. Uo. 4. sz. 185. p.
 • A Csillagászati Egység problémája. Uo. 5. sz. 268–269. p. + 1 ábra.
 • A naptevékenység. Uo. 6. sz. 281–282. p. + 1 ábra.
 • Érdekes mesterséges holdak. Uo. 8. sz. 380.p
 • A Seki-Lines 1962c. üstökös. Uo. 9. sz. 426. p. + 2 ábra.
 • A Tejútrendszer csillagainak első nemzedéke. Uo. 10. sz. 440–443. p. + 3 ábra.
 • © * Újabb eredmények a Vénusz kutatásában. (Schalk Gyulával.) 11. sz. 511. p. + 2 ábra.
 • A bolygók kelés és nyugvása 1963-ban. Uo. 512. p. + 1 p. Kép.
 • * Porgalaxis a Tejútrendszer szomszédságában. Uo. 12. sz. 573. p.
 • * A nova és U Geminorum csillagok természete. 7. évf. 1. sz. 1963. 43. p.
 • * Kozmikus por a sztratoszférában. Uo. 2. sz. 93. p.
 • © Gravitációs mérések az 1961. február 15-i napfogyatkozás alatt. (Aczél Etelkával és Pintér Annával.) Uo. 6. sz. 276–277. p.
 • Két jelentős űrkutatási kísérlet. Uo. 4. sz. 188–189. p.
 • Az Ikeya 1963a üstökös. Uo. 284. p.
 • * Egy érdekes nova-csillag. Uo. 284. p.
 • Radarvisszhang a Merkúrról és a Marsról. Uo. 7. sz. 334. p.
 • * Rendkívüli nova a Kis Medve csillagképben. Uo. 11. sz. 516. p.
 • Csillagrendszerek rendellenes rádiósugárzása. Uo. 12. sz. 570–571. p.
 • Az égitestek kelés és nyugvása 1964-ben. Uo. 577. p.
 • * A Tejútrendszer összehúzódása. 8. évf. 2. sz. 1964. 93. p.
 • © Három évvel Gagarin után. (Sinka Józseffel.) Uo. 4. sz. 164–165. p. + 2 ábra.
 • A láthatatlan csillagászata. 8. évf. 12. sz. 1964. 538–542. p. + 4 ábra.
 • * Változás egy fehér óriáscsillag színképében. Uo. 572–573. p.
 • * Az Ikeya-Seki 1965f üstökös rendkívüli napközelsége. 10. évf. 1. sz. 1966. 44. p.
 • 150 éves a gellérthegyi csillagvizsgáló. Uo. 2. sz. 93–94. p. + 2 ábra.
 • A fák évgyűrűi, a naptevékenység és a 14C mennyisége. Uo. 3. sz. 142. p.
 • A Jupiter rádiósugárzásának ingadozása. Uo. 7. sz. 328–329. p.
 • * A Merkúr bolygó tengelyforgása. Uo. 8. sz. 379–380. p.
 • Mars-kutatás. 11. évf. 2. sz. 1967. 86. p.

TERMÉSZET VILÁGA. (A TTK új címe, az évfolyamszám folyamatos, 1968 = 12. évf.)

 • Váratlan természeti jelenségek. 101. évf. 1. sz. 1970. január. 43. p.
 • Mars: a meglepetések bolygója. Uo. 2. sz. 47–61. p. + 5 ábra.
 • A holdkőzet-vizsgálatok néhány eredménye. Uo. 4. sz. 163–165 p. + 5 ábra.
 • * Új eljárás a gravitációs állandó mérésére. Uo. 8. sz. + 1 ábra.
 • A Bennet 1969i üstökös. Uo. 10. sz. 475. p.
 • Az Apolló–14 útjáról. 12. évf. 5. sz. 1971. 216–217. p. + 2 ábra.
 • John Herschel emlékezete. Uo. 7. sz. 331. p.
 • Kossuth Lajos (az ég- és földtudományokról). 18. évf. 11. sz. 1977. + 1 ábra.
 • A nagyszombati csillagvizsgáló előtörtnete. 111. évf. 8. sz. 1980. 372–374. p. + 5 ábra
 • Még egyszer: a Konkoly Thege Miklós-emlékéremről. 112. évf. 10. sz. 462–463. p. + 6 ábra.
 • Egy százesztendős csillagászati műszer-különlegesség. Uo. 12. sz. 553. p. + 1 ábra.

VASI SZEMLE. Vas megye tudományos-kulturális folyóirata, évi 4 sz.

 • Gothard kevéssé ismert csillagászati eredményei – Die weniger bekannten astronomischen Arbeiten Jenő Gothard. 35. évf. 4. sz. 1981. 595–601, 630. p.

6. Külföldi periodikák

ASTRONOMISCHE MITTEILUNGEN DER URANIA-STERNWARTE WIEN, von dr, MARIA WÄHNL, későbbi címe (1960-tól) VERÖFFENTLICHUNGEN DER URANIA-STERNWARTE WIEN. 3 sz. évente.

 • © Zur Frage des Magnetfeldes des Mondes. (Stomfai Róberttel.) 2 Jg. 1. Heft. 4. p. 1959.
 • © Die Partielel Mondfinsterniss am 24. März 1959. (M. Wähnllel.) Uo. 8. p.
 • Die Partielle Sonnenfinsterniss am 2. Október 1959, Beobachtet auf dem Urania-Sternwarte Budapest. 3. Jg. 1–2. H. 48. p.
 • Probleme des Mondmagnetismus. 4. Jg. 1–3. H. 22–23. p.+ 1 ábra. 1961.
 • © Merkurdurchgang am 7. November 1960. (M. Wähnllel.) Uo. 49. p. + 1 ábra.
 • Venus- und Marsbeobachtungen. Uo. 54. p. + 2 ábra.
 • © Die Totale Sonnnefinsterniss vom 15. Febr. 1961. (M. Wähnllel.) Uo. 89. p.
 • Mondfinstrniss am 26. August 1961. 5. Jg. 1–3. h. 113. p. 1963. 31 ábra.
 • Maxima der Perseiden in den Jahren 1959 und 1961. Uo. 114. p.
 • Bobachtungn des Kometen Seki-Lines (1962c). Uo. 114. p.
 • Ungarische Astronomie – Radó v. Kövesligethy. 9–11. Jg. 1. H. 1066/68. 54–55. p.

BLICK INS ALL. Nachricchten für Mitglieder und Freunde der Bayerischen Volkssternwarte München e. V. Évi 12 sz. 1 évf. 1958.

 • Dei erste Marsbeobachtungen. Jg. 8. Nr. 3. 10. p. + 1 ábra
 • (Zu Mars.) Jg. 8. Nr. 5 1963. 18–19. p. 3. + 1 ábra.
 • Mars 1963. Jg. 8. Nr. 6. 21. p. + 1 ábra. 1963. 22. p.
 • Vereinigung Ungarischer Amatur-Astronomen. Uo. 12. Nr. 46. p.
 • Jupiter 1964/65 – hinter Wolken. 10. Jg. 3. Nr. 10. p. + 1 ábra. 1965.
 • Venus Beobachtungen auf der Urania-Sternwarte Budapest. Uo. 12. nr. + 1 ábra.
 • (Helle Wolke auf Jupiter.) 11. Jg. 3. Nr. 10. p. + 1 ábra.
 • (Venus Beobachtungn.) 12. Jg. 9. Nr. 1967. 35. p.
 • Zur Venus-Dichotomie. 13. Jg. 10. Nr. 38. p. 1968.
 • Beobachtungen von Leuchterscheinungen auf dem Mond. 16. Jg. 4. Nr. 14. p. 1971.
 • © Beobachtungen der Venus-Dichotomie 1972. in Ungarn. (Gellért Andrással.) 17. Jg. 8. Nr. 23–24. p. 1972.
 • Zur durchlässigkeit der Mars-athmosphäre. 18. Jg. 7. Nr. 26–27. p. 1973.

BRITISH SUNDIAL SOCIETY – BULLETIN. Évente 3 majd 4 szám.

 • Comments on first BSS Bulletin. Vol. 1. no. 2. 1989. 28. p.
 • © A Medieval Scratch Dial Rudabánya. (Buka Adrinnel) Vol. 2. no. 1. 90. 6–7. p. 31 ábra.
 • Sixteenth Century Sundials Fund in Excavations. Uo. no. 2. 90. 12–14. p.
 • The Oldest Fixed Dials in Hungary. Vol. 4. No. 2. 92. 2–4. p.
 • © A Medieval Ecclesiastic Sundial at Ráckeve, Hungary. (Dr. Holló Szilviával.) Vol. 7. No. 1. 95. 34–35. p. + 3 ábra.
 • Two Scratch Dials and Two Modern Dials in Hungary. Vol. 10. No. 2. 98. 41–43. p. + 7 ábra.

BULLETIN OF THE SCIENTIFIC INSTRUMENT SOCIETY. (London.)

 • Old Time-Measuring, Astronomical and Surveying Instrument in the Museums of Hungary. Nr. 19. 1988. 8–12. p. + 7 ábra.

JENAER RUNDSCHAU. VEB Carl Zeiss Jena, 12 sz./év.

 • Astronomisches Museum in Eger/Ungarn, – Astronomical Museum in Eger/Hungary. 12 Jg. Heft 1. 1967. 48–49. p. + 2 ábra

JOURNAL FOR THE HISTORY OF ASTRONOMY. (Science History Publishing ltd. Cambridge.)

 • D. Howse compiled: „The Greenwich List of Observatories, 1670–1850”. Vol. 17. Part 4. 1986.
  Benne Barthától: Praha (8. p.), Nagyszombat – Trnava (8–9), Bicske (31), Budapesti obszervatóriumok (31–32), Eger (32), Gyulafehérvár – Alba Julia (52–53), Kolozsvár – Cluj-Napoca (53).
 • Astrophysical Instruments in Hungary, 1871–1921. Vol. 25. Part. 2. 1994. 77–91. p. + 9. ábra.

KOZMOS. Populárno vedeckỳ astronomickỳ casopis, Bratislava. (Szlovák kéthavi amatőrcsillagászati folyóirat.)

 • Uranometria 2000,0. 20. évf. 1. sz. 18–19. p. + 1 ábra. 1989.

MITTEILUNGEN FŰR PLANETENBEOBACHTER. Für die SEKTION MOND- UND PLANTENBEOBACHTUNG in der „Vereinigung der Sternfreund e.V.” München. ¼ évi. (1962-től a STERNE UND WELTRAUM mllékleteként.)

 • Venusbeobachtungen in Budapest 1960/61. 14. Jg. No. 3. 1961. (Kivonatolta GDR.) 40–42 p. + 1 képtábla.
 • Bobachtungen der O´Neilschn Mondbrück. 14. No. 4. 1961. 58. p. + 1 ábra.
 • Der Schatten des Saturn. Uo. + 2 ábra.
 • (Beobachtungn des Planeten Merkur.) 15. No. 2. 1962. Szerk. összeállítás. (Sterne u. Weltraum 1. no. 5. 1962.) 108. p. + 2 ábra.
 • (Übereinstimmende Venus-Bobachtungn.) 16. no. 1. Szerk. összeállítás. (Sterne u. Weltraum 2. No. 1. 1963.) 44. p. + 2 ábra.

DIE NATURWISSENSCHAFTEN.

 • Veränderliche Mondflecken im Ringgebirge Atlas. Jg. 12. H. 8. 1958. s. 280–281. + 2 ábra.

THE OPTICIAN. London

 • © Astronomical Museum in Eger, Hungary. (Klein Pállal.) 1967/12.

PHYSIKALISCHE BLÄTTER.

 • Kosmische Strahlung und Sonnetätigkeit. 15. Jg. 3 H. 1959. s. 228.

RUNDSCHREIBE. Österreichisches Astronomisches Verein, Arbeitsgruppe Sonnenuhren. „SOCIETAS GNOMONICAE AUSTRICA”.

 • Über die ältesten Ortsfesten Sonnenuhren in Ungarn. Nr. 3. 1991. 2–4. p.
 • Eine mittelalterliche südslawische Sonnenuhr in Ungarn? Nr. 10. 1995. 5–7. p. + 2 kép.
 • „Versteckte Sonnenuhren”. Különfüzet, St. Georgen, 2001. 3–4. p. + 3 kép.

SKY AND TELSCOPE. Havi folyóirat, Cambridge, Mass. USA.

 • Disturbances on the Jupiter. Vol. 25. Nr. 3. 1963. March. 160. p. + 1 ábra. (A szerkesztő több beszámoló leírását egyesítette.

DER STERNBOTE. Österreichische Monatschrift Astronomie, Wien. Astronomischses Büro, Prof. Hermann Mucke. 12 sz./év.

 • Totale Mondfinsternis 2001 01 09. 44. Jg. 2. H. (535. h.), 2001. 36–38. p. + 1 ábra.
 • Merkurdurchgang vor der Sonne, 2003. 05 07. 46. 6. H. (563 H.), 2003. 110–111. p.
 • Ringförmige Sonnefinsternis, 2003. 05. 31. Uo. 9. H. 171. p.

DIE STERNE. Sonneberg – Leipzig.

 • © Die Beobachtung des Perseidenmaximums in Jahr 1958. (Thaly Koppánnyal.) 35. Jg. 3–4. Heft. 1959. 86. p.
 • Beobachtungn im Mondkrater Alphonsus. 35. 7–8. H. 1959. 160. p. + 1 ábra.
 • © Ein Intressantes Beispil des Zerfallens der Sonnenfleck. (Fejes Imrével.) 35. 9–10. 1959. 240. p. + 1 ábra.
 • Beobachtungen der Helligkeit des Kometen Burnham 1959n. 36. 11–12 H. 1960. 247–248. p.
 • Probleme des Mondmagnetismus. 37. 1–2. H. 1961. 22. p.
 • © Beobachtungen der Helligkeit des Komten Candy 1960n. (Petik Péterrel.) 37. 7–9. H. 1961. 177. p.
 • Zur frage der Venus-Dichotomie. 38. 5–6. H. 1962. 126–127. p. + 1 ábra.
 • © Beobachtung der maximuma der Perseiden in den Jahrn 1959, und 1961. (Aczél Etelkával.) 38. 7–8. H. 1962. 162–163. p.
 • Ein interresantes Gebilde auf Jupiter. 39. 7–8. H. 1963. 161–163. p. + 3 ábra.
 • Beobachtungen der Helligkeit des Kometen Humason 1961. 39. 11–12. H. 249–250. p. 1963.
 • © Die Helligkeit des Komten Seki-Lines 1962c. (Boleszny Máriával.) 40. 3–4. 71–72. p. + 1 ábra. 1964.

STERNE UND WELTRAUM. Astronomische Monatschrift, Mannaheim, majd Düsseldorf, havi folyóirat.

 • Fünfzehn Jahre T.I.T. Urania Sternwarte Budapest. 1. Jg. Nr. 9. 1962. 205. p. + 2 ábra.
 • Ebbe und Flut im Karstgebiet. 6. Nr. 8–9. 1967. 216. p.

TUDOMÁNY ÉS TECHNIKA. Szlovák–cseh–magyar nyelvű ismeretterjesztő havi folyóirat. Pozsony – Bratislava.

 • Az 1954. októberi tűzgömb. 1954/12. sz. + 1 ábra.

VASIONA – ВАСИОНА. Revue d´astronomie et d´astronautiqe, Beograd. 4 sz./év. (Szerb és angol nyeleven.)

 • Volcanic appearings in the crater Alphonsus. Годֽ7. број. 1. 1959. 8. p.
 • Observation of the transparency of Mars’ atmosphere during the opposition in november 1958. Uo. 18–21. p.

VdS [Vereinigung des Sternfreunde] NACHRICHTENBLATT. München. 12. sz/év. 1969-től a Sterne und Weltraumhoz fűzött mellékletként.

 • Die Beobachtung der Sonnenfinnsternis am 15. Februar 1961 am Budapester TIT Urania Sternvarte. 10. Jg. Nr. 4. 1961. 45. p.
 • Dei Beobachtungen am Kometen Seki-Lines 1962c. 11. Nr. 6. 1962. 67–68. p.
 • Die Beobachtungen des Kometen Seki-Lines (1962c) auf der TIT Urania-Sternwarte Budapest. 11. Nr. 7–8. 1962. 87–88. p.
 • Beobachtungen am Kometen Humason 1961c. 11. Nr. 10. 1962. 118. p.
 • © Ein Interesse Gebilde auf Jupiter. (Jáger Tamással.) 11. Nr 12. 1962. 154–155. p. + 4 ábra.
 • Beobachtungen an der Saturnbedeckung. Uo. 155–156. p.
 • Über de Photometrie des Kometen Seki-Lines(1962c). 12. Nr.4. 1963. 64–65. p.
 • Weitere Beobachtungen am Kometen Ikeya 1963a. 12. Nr. 7. 1963. 139. p.
 • Beobachtungen am Kometen Alcock 1963h. Uo.
 • Beobachtungen am Großen Roten Fleck auf Jupiter. (Jágert Tamással.) 1. 12. 154. p. 1962.
 • (Ein Berichte von der Budapester Urania-Sternwarte. 13. Nr. 1. 1964. 8–9. p.)
 • Beobachtungen des Bedeckungsveränderliche Zeta Aurigae. 15. Nr. 3. 1964. 63. p.
 • Nachtrag zum Kometen Ikeya-Seki. 17. Nr. 11–12. 1968. 148. p.
 • © Beobachtungen der Venus-Dichotomie in Ungarn. (Torma Tiborral.) (Sterne und Weltraum melléklet. Jg. 10. No. 6. 1971. 173. p.)

VERÖFFENTLICHUNGEN DER URANIASTERNWARTE WIEN: lásd ASTRONOMISCHE MITTEILUNGEN….


VISTAS IN ASTRONOMY. Pergamon Press Ltd. Britany.

 • The Determination of Early Longitude and Base Meridians in Hungary. Vol. 28. 41–48. p. + 4 képtábla.

7. Egyebek

Biográfiák és személyi bibliográfiák

Megjegyzés: a felsorolás időrendi sorrendben van összeállítva.

CSILLAGÁSZATI ÉVKÖNYV. TTIT, illetve TIT kiadásában. Budapest.

Beszámoló a budapesti Uránia Bemutató Csillagvizsgáló, illetve a Csillagászati szakosztály évi működéséről az egyes években. 1955-től 1968-ig minden évben, az Urániában végzett csillagászati munkákról, előadásokról, ismeretterjesztő és szakmai tevékenységről. (1952–54 közt az általános jelentésekben alkalmanként.) 1955, 88–89. p. 1957, 80–87. p. 1958, 73–75. p. 1959, 84–89. p. 1960, 88–92. p. 1962, 111–115. p. 1964, 110–114. p.1966, 111–116. p. 1967, 120–129. p. 1968, 119–122. p.

CSILLAGÁSZAT BARÁTI KÖRE XII. ORSZÁGOS TALÁLKOZÓJA, KAPOSVÁR. Programfüzet. Szerk. n., TIT Budapest, é. n. [1982]. 42 p.

Áttekintés a Zerinváry-emlékérem adományozottjairól, és a CSBK vezetőségi tagjairól, 1964–84 között. 39–41. p.

(Csillagászat Baráti Köre) XIII. CSBK ORSZÁGOS TALÁLKOZÓ, KISKUNHALAS, 1984. Szerk. n. TIT Budapest, 1984. 75. p.

Áttekintés a Zerinváry-emlékérem jutalmazottjairól és a CSBK vezetőség tagjairól, 69–71. p.

MITGLIEDERVERZEICHNIS DER VEREINIGUNG DER STERNFRUNDE e. V.
Szerk. G. D. Roth. (VdS Nachrichten külön füzete. Jg. 16. No. 1–3.) München, 1967. 98. p.

Név, foglalkozás, cím, születési dátum. Érdeklődési kör, munkássága, csillagászati műszerei. 6. p.

Kiss Imre: BEVEZETÉS A CSILLAGÁSZAT MAGYAR NYELVŰ IRODALMÁBA (1935–1979). (Ismeretterjesztő művek ajánló bibliográfiája.) Kiad.: Hajdú-Bihar megyei Könyvtár, Debrecen, 1981.

158 cím felsorolása szakonként.

INTERNATIONAL DIRECTORY OF CURRENT RESEARCH IN THE HISTORY OF CARTOGRAPHY AND IN CARTO-BIBLIOGRAPHY. „D 6 1988”. Compiled and ed. A. E. Clutton. Map Collector Publication ltd. Herts (GB) 1989. 125. p.

Név, cím, kutatási terület, jelentősebb munkák.

Kiss Imre: BEVEZETÉS A METEOROLÓGIA MAGYAR NYELVŰ IRODALMÁBA (1945–1985) (Ismeretterjesztő művek ajánló bibliográfiája.) Kiad.: Hajdú-Bihar megyei Könyvtár, Debrecen, 1989. – 9 cím felsorolása.


MAGYAR KI KICSODA. Biográf kiadó. 1990-től kétévente. – 1994-től: MAGYAR ÉS NEMZETKÖZI KI KICSODA.

Név, foglalkozás, születési adatok, családi állapot. Pályája fontosabb adatai, fontosabb művei, hobbija, cím – telefon – fax.

1990. (Budapest, 1989.) 1992. (Budapest, 1991.) 1994. (Budapest, 1993.) 70. p. 1996. (Budapest, 1995.) 70. p. 1998. (Budapest, 1997.) 75. p. 2000. (Budapest, 1999.) 76. p. 2002. (Budapest, 2001.)

RÉVAI ÚJ LEXIKONA.

Fontosabb életrajzi adatok, és néhány munka felsorolása. II. köt. 499. p. 1998.

MITTEILUNGEN ZUR ASTRONOMIEGESCHICHTE. Arbeitskreis Astronomiege- schichte der Astronomische Gesellschaft.

Bibliographie. (Személyi adatok és a fontosabb, főleg idegen nyelvű csillagászattörténeti írások.) Sonderausgabe 4. 1995. Marz, 1–2. p.

EGYESÜLETI HÍRADÓ. Gothard Jenő Amatőrcsillagászati Egyesület tájékoztatója. Szombathely. (GJACSE.)

Vértes Ernő: Gothard Amatőrcsillagászati Egyesület, 1989–1999. (Gothard-emlékérem odaítélése B. L. számára és indokolása. B. L válaszbeszéde.) 11. évf. 1. sz. 2000. 3. p. 1 ábra

HÜBNERS BLAUES WHO IS WHO. Who is Who, Verlag für Personenenzyklopedie AG. Zug (Svájc.)

Magyar verzió. Életrajzi adatok. Budapest, 2003.

Riportok, recenziók

 • Címlap-kép [Jáger Tamással a Csillagászati Múzeum rendezése közben.] Élet és Tudomány, 6. évf. 21. sz. 1951. máj. 24–30.
 • A magyar csillagászok Hold-vizsgálatainak újabb eredményei. A Hold kéregvastagsága 45 kilométer. Magyar Nemzet, 1959. augusztus 30. 4. p.
 • Napfogyatkozás. Esti Hírlap, 1959. október 3. kedd. 1. p., képpel.
 • S. L. [Serfőző László].: Ha sok a hullócsillag – több eső esik. Esti Hírlap, 1960. március 19.
 • R. S.: ifj. Bartha Lajos „Séta a csillagos égen”. Népszabadság, 1960. július 28. csütörtök. Könyvismertetés.
 • H. Barta Lajos: Amatőr tudósok – A csillagász. Magyar Nemzet, 1963. szeptember 19. 7. p.
 • (MTI hír) Csillagászati múzeum. Népszava, 1966. április 7. 8. p.
 • „Augusztusban mindig gyönyörködni szoktunk…” – Szabad Föld, 1969. augusztus 10. 4. p. egy képpel. (A jósvafői észlelő táborról.)
 • Az űrkutatás időszerű kérdései. Interjú ifj. Bartha Lajossal. Zalai Hírlap, 1969. november 30. 9. p. 2 képpel.
 • Részleges napfogyatkozás. Veszprém megyei Napló. 1971. február 25. 8. p.
 • B. J.: A magyar csillagászat egyidős a honfoglalással. Fejér megyei Hírlap, 1972. július 9. 12. p.
 • Polgár Tamás: Mélykék nyakkendő, arany hímzéssel. [Riport a lap külső munkatársával.] Esti Hírlap, 1986. február 18. kedd, 4. p.
 • Halász Júlis: Emlékülés Esztergomban. Ötszázötven éve született Regiomontanus. Esti Hírlap, 1986. június 21. szombat. 3. p.
 • G. Á. [Gál Ágnes]: A csillagászat bolond lánya – Intellektuális babona. Üzenet – Egészségvédelmi tanácsadó, 2. évf. 4. sz. 1989. április. 2. p.
 • Ö. Z.: Mértékem az égbolt. Napóra-történeti kiállítás Budapesten. Népszabadság, 1995. május 11. 11. p. + 1 ábra.
 • Scipiades Erzsébet: A napóragyűjtő. Magyar Hírlap, 1995. augusztus 26. 16. p., 3 képpel.
 • Mihalicz Csilla. A múló idő. 168 óra. 7. évf. 36. sz. 1995. szeptember 12. 31–33. p.+ 5 ábra
 • (márkus): Napóra-bemutató. Déllövő ágyu állt a kastélyparkban. Vasárnapi Hírek, 1995. szeptember 24. 7. p. 1 képpel.
 • Charels K. Aked: Bartha L. (ed.) „Hordozható napórák”. British Sundial Society Bulletin, 1996/1. 44. p. (Könyvismertetés, angolul.)
 • -a-–[Felméri György]: Napfivér, Holdnővér. Zalai Hírlap, 1999. 05. 05. szerda. 1 képpel.
 • -arató-: [Arató L.]: Az óvóhelytől fel a csillagos égig. Zalai hírlap, 1999. 05. 10. 2 arcképpel.
 • Trupka Zoltán: Beszélgetés a 70. éves Bartha Lajossal. Meteor, 33. évf. 12. sz. 2003. 21–25. p. + 3 ábra.
 • Vértes Ernő: Bartha Lajos köszöntése. Egyesületi Híradó. Gotthard Amatőrcsillagászati Egyesület, 15. évf. 1. sz. 204. 4.7. p. 1 címlapkép.

Publicisztika, magazinok, képes újságok

Az Esti Hírlap kivételével. Az E. H.-ban 1954–1991 között kb. 1200 tárca. Néhány érdekesebb ezek közül:

 • 1989. nov. 29. (34. évf. 380. sz. 4. p.) Hamisított ufó a képernyőn. (Edelényi Gábor hamisított ufó-képe a televízió híradójában.)
 • 1989. dec. 6. (34. 286. 4. p.) Ufón innen, ufón túl. (Ironikus válasz Edelényi G. írására.)
 • 1990. aug. 4. (35. 1822. 4. p.) Kis magyar ufológia. 1 képpel. (Az ufó mesék háttere.)

BUDAPESTER RUNDSCHAU. Kulturális-politikai hetilap.

 • 1977. dec. 5. (11. 49. sz.) 5. p. 20. Jahre Karst- und Höhlenforschung. Geziten und Qullen. 1 kép.
 • 1978. jún. 5. (12. 23. sz.) 6. p. Eger – Astronomisches Museum. 2 képpel. (Vajda P. nevén.)
 • 1987. dec. 1. (21. 51–52. sz.) 14. p. Eine Úr-Uhrmachr macht von sich Reden.

DAILY NEWS. Angol nyelvű magyarországi napilap.

 • 1971. 08. 18. (5. 168. sz.) Observatory into astronomical museum: of the greatest historical interest, Greenwich says. (Ják Sándor nevén.) 1 képpel.

EGYETEMI LAPOK. Eötvös Loránd Tudományegyetem hetilapja.

 • 1981. jún. 22. (23. 10. sz.) 5. p. Százesztendős a Gothard-csillagda. 2 képpel.
 • 1983. márc. 14. (25. 3. sz. 6. p.) Térképészet az oktatásért. Csehszlovák kiadású iskolai és turista térképék kiállítása. 1 képpel.
 • 1983. okt. 24. (25. 15. sz. 6. p. Glóbuszaink tegnap és ma. 1 képpel.
 • 1985. ápr. 22. (27. 7. sz.) 4. p. Művész térképészek kiállítása. 2 képpel.

ÉSZAK MAGYARORSZÁG. Borsod-Abaúj-Zemplén megyei napilap.

 • 1968. máj. 31. (24. 126. sz.) 2. p. Csúcsponton a naptevékenység?
 • (Ezen kívül 1968–70 között kb. 10 cikk.)

KÉPES ÚJSÁG. Hetilap

 • 1975. 05. 31. (16. 22. sz. 25. p.) Északi útiképek két évszázaddal ezelőtt. (Hell Miksa rajzai.) 5 képpel.
 • 1975. 09. 27. (16. 39. 25. p., 3 kép.) Miről vallanak a világ színei? (Műholdak hamisszín képei.)

KRITIKA. Havi kritikai folyóirat.

 • 1976. 9. sz. 17. p. (Szeptember.) Szilárd Leó első nyilvános jutalma.

MAGYAR IFJÚSÁG. A KISZ heti magazinja.

 • 1965. jún. 12. 11. p. (9. évf. 24. sz.) Árnyék a Holdon. 2 képpel.
 • 1972. ápr. 14. 8. p. (16. 15. sz.) Motor helyett lendkerék. 1 képpel.

MAGYAR HÍREK

 • 1976. jan. 17. szombat. 6. p. Meteoritok az Antarktiszról.

MAGYAR HÍRLAP

 • 1975. okt. 25. péntek. 6. p. (8. 283. sz.) Egy különös kalendárium titka.

MAGYAR NEMZET

 • 1967. júl. A nagyszombati „Viking térképről”.
 • 1975. jún. 11. (31. 135. sz.) Kossuth és az üstökösök.
 • 1976. feb. 20. (32. 43. sz.) 9. p. Egy elfelejtett bajai tudós. (Schulhof Lipót.)
 • 1976. ápr. 23. 8. p. Egy lap a telefontechnika történtéből.
 • 1976. júl. 30. (32. 179. sz.) 6. p. Ismét földközelben a d’Arrest üstökös.
 • 1976. aug. 13. (32. 191. sz.) 8. p. Mamutcsillagok.
 • 1976. okt. 22. (32. 250. sz.) 8. p. Ahol már 2535-öt mutat a naptár.
 • 1976. dec. 3 (32. 286. sz.) 8. p. A legforróbb csillag.
 • 1977. aug. 30. (33. 203. sz.) 5. p. Tragikus sorsú magyar alkotó: Százötven éve született Martin Lajos. (Dr. Vajda Pál nevével jelezve!)
 • 1980. jan. 22. (36. 18. sz.) 5. p. Magyar nevek az égbolton.

NEUESTE NACHRICHTEN. Magyarországi német nyelvű napilap.

 • 1977. dec. 5. (11. 49. 7. p.) 20. Jahre Karstforschung – Gezeiten und Quellen. 1 kép.
 • 1984. máj. 18. szerda. 3. p. (18. Nr. 96.) Antal Vállas – Polyhistor der Reformzeit.

ORSZÁG–VILÁG. Heti magazin.

 • 1977. okt. 12. (21. évf. 41. sz.) 26. p. Az augsburgi csatáról. (Levél.)

PEST MEGYEI HÍRLAP. Politikai napilap.

 • 1957. jún. 9. vasárnap. (1. 34. sz.) 1. p. A nyári időszámításról.

PEST MEGYEI NÉPÚJSÁG.

 • 1956. feb. 5. vasárnap. (11. 31. sz.) Út a csillagok birodalmába. Néhány szó az űrhajózási kísérletek mai állásáról.
 • 1956. már. 13. kedd. (11. 62. sz.) Van-e élet az égitesteken?
 • 1956. már. 18. vasárnap. (11. 67. sz.) A 2000 éves naptár problémái.
 • 1956. ápr. 15. (11. 38. sz.) Az áprilisi égbolt „eseménye” a feltűnő fényű Vénusz-csillag.

SZABAD FÖLD. Hetilap.

 • 1973. júl. 30. (21. 30. sz.) 8. p. A varázsinga mestere. Eötvös Loránd születésének 125. éve.
 • 1976. szep. 19. (32. 38. sz.) 24. p. „Rejtélyekről” – más szemmel.
 • 1977. jan. 17. (33. 5. sz.) 17. p. Földrengések. Hogyan jelzik előre és milyen erősségűek?
 • 1980. jún. 29. (36. 26. sz.) 17. p. Információk az információról.

TURISTA MAGAZIN. Havi folyóirat.

 • 1990. nov. (101. 11. 18–19. p.) Napórákra vadásztunk. 8 képpel.

ÚJ TÜKÖR. Kulturális heti magazin.

 • 1978. már. 7. (15. 10. sz.) 12–13. p. A Specula ismeretlen kincsei. 6 kép.
 • 1978. már. 12. (15. 11. sz.) 45. p. Viskók a cirkusz kövein. 1 kép. (Az „óbudai hegy”-ről.)
 • 1980. jan. 6. (17. 1. sz.) 44. p. Északon, Várdøn. (Hell Miksa rajzai.) Hozzászólás, 1 képpel.
 • 1980. aug. 3. (17. 31. sz. 9. p.) Királyi jelvény vagy asztrális jelkép? 1 képpel. [A magazin 29. században, „a kor világkép és a korona” című cikk hamis és téves állításainak cáfolata.]

Elektronikus kézirat.