Humor rovat

A rendcsinálás Kokérdi Jenő-féle terve

(melyet a nevezett Süllyös Mihályné takaritónő részére „Algoritmus mamikának” címen a nagyasztalon letétbe helyezett)
Marsall László
matematika, halmazelmélet, véges halmazok, halmazműveletek

1. lépés. Megolvassuk a szanaszét hagyott – többnyire több helyen elszórt – más-más tércellákat betöltő – ruhaneműk, cipők, újságok, csikkek, szemét stb. – azaz dolgok – D-halmazát.

2. lépés. Megolvassuk a dobozok, polcok, ágyneműtartó, fiókok, szemetesvödör stb. – azaz tárolórendszerek – T-halmazát.

3. lépés. Valahány tárolórendszert tárolásra kész állapotba hozunk (szemetes vödröt be a szobába! kihúzni mind a fiókot! stb.), azaz: definiáljuk a tárolórendszerek halmaza „valódi részhalmazainak” sorozatát, és megnézzük, hogy pl. valamely fiók nincs-e félig vagy egészen egy másik fiókban, azaz: két résztárolórendszer nem „metszi-e” egymást.

4. lépés. A tárolórendszerek T-halmazából kitüntetett figyelemmel elkülönítjük a szemetesvödröt, s a maradék rendszereket e vödör kiegészítő (komplementer) halmazának nevezzük.

5. lépés. A szanaszét hagyott dolgok D-halmazából kiválasztjuk:
a. a „szemétnek minősülő valamik” valódi részhalmazát.
b. az „elrakni való dolgok” kiegészítő halmazát nagyjából rendezve, a szoba közepén szétkupacoljuk (más-más tér-cellába helyezzük).

6. lépés. Meghatározunk valamely függvényt imígyen: rendelje hozzá a szemétnek minősülő dolgok halmazát a tárolórendszerek „szemetesvödör” nevű halmazához, s e függvény jelezte utasítást a gyakorlatban is végrehajtjuk. (Szemetet a vödörbe! vödröt kivinni!)

7. lépés Most az „elrakni való dolgok” kiegészítő halmaza valódi részhalmazainak sorozatát szerkesztjük meg „az együvé valók kerüljenek egy helyre” elve szerint, nehogy rendezés híján pl. a piperecikkek halmazának „púderdoboz” nevű eleme az „ágyneműk” halmazába kerüljön.

8. lépés. Meghatározunk ismét valamely függvényt: rendelje emez az iménti részhalmazokat (ruhaneműk, ingek, lábbelik stb.) a tárolórendszerek kiegészítő halmazának részhalmazaihoz (pl. ingeket szekrényfiókhoz, cipőket sufnihoz stb.) A függvény jelezte utasítást gyakorlatban úgyszintén végrehajtjuk. (odavisszük-beletesszük). Ekkor a szoba rendezése befejezettnek tekinthető.

(u. i. Kedves mamika, elnézését kérem, hogy a fenti leírás matematikailag nem tökéletesen szabatos, és hogy a leszerelési tárgyalásokon használatos játékelméleti modellek helyett a halmazok leképezéséhez folyamodtam, kedves buzgólkodását megkönnyítendő. – Melegen üdvözlöm! Sok sikert kívánok!)


Egy takarítónő panaszai

Georg [Ferdinand Ludwig Philipp] Cantor
(1845–1918)
matematikus.
Oroszországban született, de élete nagy részében Németországban élt. A matematika halmazelmélet nevű ágának megalkotója.
Forrás

Marsall László: Szélketrec. Megjelent és meg nem jelent versek. Budapest: Orpheusz Kiadó, 2002. 134–135. p. (Digitális Irodalmi Akadémia.)