Humor rovat

Hacsek és Einstein

Vadnai László
Ezen darab előadási joga kizárólag dr. Marton Sándor színpadi kiadóvállalatától (Budapest IV. Bécsi-utca 1.) szerezhető meg. Az engedély nélküli előadást szigorúan bünteti az 1921. évi LIV. t.-c.
Copyright 1930 by dr. Alexander Marton.
fizika, relativitáselmélet, Albert Einstein

Színre került a
TERÉZ KÖRÚTI SZÍNPADON
a következő szereposztásban:

Hacsek
Herczeg Jenő
Sajó
Komlós Vilmos
Pincér
Barna Lajos
Komlós Vilmos és Herczeg Jenő
Vadnai László: Hacsek és Sajó összegyűjtött legjobb mókái. Szekszárd: Babits Kiadó, 1989

Mikor a függöny felmegy, Hacsek egyedül ül a kávéházi asztalnál.

Hacsek (dobol az asztalon). Pincér!

Pincér (bejön). Parancsol?

Hacsek. Hozzon egy nagyon forró kávét, de előbb hűtsék jól le, mert langyosan szeretem.

Pincér. Hozom. Kérem, én szeretnék valamit mondani a Hacsek úrnak… de tessék megesküdni, hogy nem tetszik elárulni.

Hacsek. Na mi volt, mi volt?

Pincér. Tegnap délután itt ült a Sajó úr, mikor bejött az Epstein…

Hacsek. A szeplős Epstein?

Pincér. Annak kérem nem volt szeplője…

Hacsek. Télen, de nézze meg nyáron… pepita arca van!

Pincér. Szóval azt mondja ez az Epstein a Sajó úrnak, hogy van neki egy fél vagon romlott szalámija, próbálja eladni a Hacsek úrnak és akkor kap tőle 200 pengőt.

Hacsek. Minek kell nekem egy fél vagon romlott szalámi?

Pincér. Ja, de ők úgy akarják eladni a Hacsek úrnak, mint frisset.

Hacsek. Jóságos ég… és mit mondott a Sajó?

Pincér. Ő tiltakozott, de láttam, hogy jól esne neki a 200 pengő… aztán elhívtak, de még láttam, hogy az Epstein átad 200 pengőt a Sajónak… Hát szóval jó lesz vigyázni.

Hacsek. Bízza rám… megyek telefonálni a feleségemnek, ha esetleg feljön a Sajó, hát rúgja ki! Nincs 20 filléresem… tud egy pengőt váltani?

Pincér. (átadja). Tessék.

Hacsek (indul ki).

Pincér. Hol a pengő?

Hacsek. Mit tudom én, nálam nincs… (El).

Pincér (dühösen). …a nyavalya törjön… (A belépő Sajóhoz.) Alászolgája!

Sajó. Alászolgája. (Leül).

Pincér. Parancsol?

Sajó. Ne zavarjon drágám… El vagyok mélyedve…

Pincér. Igenis… Bocsánat, de mibe tetszik elmélyedve lenni?

Sajó. Einsteinban! Most olvasom a relativitás elméletét. Micsoda mű?! Az egész világnézetemet felforgatta! Meg mer esküdni, hogy ez egy asztal?

Pincér. Meg én!

Sajó. Hát Einstein nem merne… Minden relatív uram!

Pincér. Rendben van, Sajó úr!

Sajó. Maga okos embernek tartja magát?

Pincér. Nagyon!

Sajó. Fogadjunk, hogy Einstein kimutatná, hogy maga tulajdonképpen hülye… Ne rám haragudjon, ilyen az Einstein…

Pincér (nagyon dühös). Hát kedves Sajó úr, én nem ismerem azt az Einsteint, de tessék megmondani neki, hogy ahol találom, ott verem agyon! Hogy jön ilyet terjeszteni rólam egy idegen ember?!

Sajó (lemondóan néz rá). Na, jó, menjen fiam, menjen… Hozzon egy adag szalámit…

Pincér (indul). Mégis csak szemtelenség… (El).

Hacsek (be). Alászolgája, Sajó úr!… Rég nem láttam… Hol volt?

Sajó. Mostanában el vagyok foglalva… Ez az Einstein minden percemet leköti…

Hacsek. Hát ép erről az Epsteinről akartam beszélni… Mi van evvel?

Sajó. Maga hallott már róla?

Hacsek. Most mesélt el mindent a pincér…

Sajó. Pincér? Mit tudhat a pincér?… Majd én elmesélem magának…

Hacsek. Mi van a szalámival?

Sajó. Megrendeltem… Rögtön hozzák…

Hacsek. De én nem veszem át!

Sajó. Nem is akarom, magamnak rendeltem…

Hacsek. De nekem akarja átadni…

Sajó (dühös). De nem is akarom átadni… Hagyjon engem békit a szalámival… Most Einsteinról fogok beszélni!

Hacsek (magában). Majd adok én annak a gazembernek!

Sajó. Mit mond?

Hacsek. Semmit, csak beszéljen!

Sajó. Hát azt tudja, hogy minden relatív?

Hacsek. Amennyiben?

Sajó. Amennyiben nem abszolút!

Hacsek (nem érti). …Teszem azt?

Sajó. Hát vegyünk példákat… Úgy könnyebb … Szóval, ami nem abszolút, az relatív … Mondjuk, maga kártyázik, bemondja az abszolútot, de hogy megcsinálja, az relatív…

Hacsek. Ha én bemondom az abszolútot, azt én meg is csinálom!

Sajó. Einstein szerint nem!

Hacsek. Mit ért ahhoz az Epstein!… Az egy paccer! Mi van a szalámival?

Sajó. Hagyja már azt a büdös szalámit!

Hacsek (diadalmasan). Ezt akartam tudni, hogy büdös a szalámi… Nem veszem át!

Sajó (búcsúzik). Alászolgája… én megyek!

Hacsek. Holnap bejön?

Sajó. Most azért sem megyek… és ha megpukkad, akkor is megmagyarázom magának azt az Einsteint!

Hacsek. Mondja, mi van a szalámival!

Sajó. Hagyja már azt a koszos szalámit!

Hacsek. Koszos is?… Pláne nem veszem át!

Sajó (rávág az asztalra). De most az Einsteinról van szó!… Tudja milyen ember az?

Hacsek. Egy lókötő!

Sajó. Az lókötő?… A legnagyobb tudós a világon!… Minden relativ, uram!

Hacsek. Mi van a szalámival?… Meséljen egy-két Ehrenfeld-viccet.

Sajó. Ez passzol magához!… Hallgasson ide… Megy a…

Hacsek. Ezt ismerem!

Sajó. Hát akkor ezt hallgassa meg…

Hacsek. Ezt is ismerem!… Ezt a négyet ismerem!… Nincs valami uj?

Sajó. Nem tudok semmi mást… Ellenben mit szól, hogy rálőttek a Zogura…

Hacsek. Kire?

Sajó. A Zogura!… Az albán Zogura…

Hacsek. Na, meséljen… új dolog?… új dolog?

Sajó. Dehogy, már egy hónapos történet…

Hacsek. Rálőttek?

Sajó. De nem találták el!

Hacsek. És mit szólt az Ehrenfeld-lány?

Sajó. Mit szóljon… Mi köze van neki ahhoz?

Hacsek. Azt is letagadta?… Megáll az ember esze?

Sajó. De ez egy egész más dolog… Ez Bécsben történt!

Hacsek. Oda mentek lakni?

Sajó. Csak a Zogu lakott ott!

Hacsek. És a Megdili nem?

Sajó. Kicsoda?

Hacsek. A Magdi?

Sajó. De ő nem volt ott!

Hacsek. Nem?… Ahá! Tudom már, ő volt. Hol volt azalatt a Magdi? A kofferben…

Sajó. Jóságos Isten!… Én már látom, maga azt se tudja, hegy ki a Zogu?!

Hacsek. Ki lehet?… A nagyorrú!… Az adta el a koffert a Teleki-téren…

Sajó. Na, tudtam… Hát tudja, ki a Zogu?… Egy király!

Hacsek. Király?… Na tessék… Úgy éljek, Sajókám, megmondtam, hogy ez a leány karriert fog csinálni…

Sajó. De az Ehrenfeld-lánynak semmi köze sem volt a Zoguhoz!

Hacsek. A Kleinre is ezt mondta…

Sajó. Tudja mit… Beszéljünk inkább az Einsteinről!

Hacsek. Mi van a szalámival?

Sajó. Nézze, hagyjon a szalámival… Ilyen marhaságokkal jön, mikor Einsteinről van szó… De tudja, mennyire relatív minden?… Még az se biztos, hogy én magával beszélek?

Hacsek. Nem biztos, hogy velem beszél?

Sajó. Nem! Meglehet, sőt valószínű, hogy valaki egész más ül itten! Ehhez mit szól?

Hacsek (pofon vágja). Nesze, te csibész!

Sajó (felugrik). Hacsek, megőrült? Miért ütött maga engem pofon?

Hacsek. Én?

Sajó. Hát ki más?

Hacsek. Mit tudom én kivel ül le maga egy asztalhoz?…

Vadnai László
Albert Einstein