Hídverés rovat

Lev Tolsztoj felvételi kérelme a kazáni egyetemre

matematika, Nyikolaj Lobacsevszkij

Lev Nyikolajevics Tolsztoj (1828–1910), a nagy orosz író életrajza szerint, egy ideig keleti nyelveket és jogot tanult a kazáni egyetemen (1844–1847), majd gazdálkodással foglalkozott. Ezután, érdeklődésének középpontjába az erkölcsfilozófia, a zeneelmélet és zenetanítás került. Végül katonai pályára lépett, amelyet már ismert íróként fejezett be. Volt azonban életében egy pillanat, amikor kapcsolatba lépett korának egyik legnagyobb matematikusával, Nyikolaj Lobacsevszkijjel. Erről tanúskodik az alábbi levél, melynek magyar fordítását Hetényi Zsuzsa irodalomtörténésznek (ELTE BTK) kell megköszönnöm.


„Benyújtva 1844. május 29.1


Nyikolaj Ivanovics Lobacsevszkij Úr Őexellenciájának,
a Cári Kazáni Egyetem Rektorának,
Tényleges Államtanácsosnak és LovagnakKérelem

A Cári Kazáni Egyetem Filozófiai Fakultásának Keleti Tagozatára Török és Arab szakra23 óhajtván beiratkozni, kérném Őexellenciáját, hogy adjon engedélyt vizsgára bocsátásomra. – Okirataimat: születési anyakönyvi kivonatomat, amelyet №252 alatt a Tulai Egyházi Konzisztórium állított ki, valamint Nemesi Származásomat igazoló Oklevelemet, amelyet №267 alatt a Tulai Nemesi Küldöttgyűlés állított ki, tisztelettel mellékelem.


Lev Tolsztoj Gróf


Lev Tolsztojt vizsgára bocsátani a 2. Bizottságban,
és felkérni, hogy mutassa be egészségi igazolását.
1844. május 29.
Lobacsevszkij rektor4


Egészségi igazolásomat rövid időn belül lead5 leadom.
L. Tolsztoj 1844. május 30.”

Lobacsevszkij aláírása
  • 1Lobacsevszkij kézírásával – A ford.
  • 2Lobacsevszkij kézírásával beszúrva – A ford.
  • 3Tolsztoj keleti nyelvek iránti érdeklődése talán nem is olyan meglepő, ha figyelembe vesszük, hogy első neves őse Pjotr Andrejevics, I. (Nagy) Péter konstantinápolyi követe volt, aki a grófi rangot „felbecsülhetetlen szolgálataiért” kapta. – A szerk.
  • 4Lobacsevszkij kézírásával – A ford.
  • 5sic! – Tolsztoj áthúzta. – A ford.
Források
  • Török Endre: Tolsztoj-szócikk. = Világirodalmi Lexikon 1–19. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1970–1996.
  • V. F. Kagan: Lobacsevszkij. Moszkva – Leningrád: Szovjet Tudományos Akadémia, 1948 [orosz nyelven].