Hídverés rovat

Egy ógörög dombormű

orvoslás, Aszklépiosz

„Talthübiosz, szólítsd sebesen közelünkbe Makháónt,
tisztanevű Aszklépiosz orvos igaz fiusarját,
hogy megnézze az Átreusz-sarjat, a hős Meneláoszt,
kit nyíllal meglőtt egy nyíllal bánni tudó trósz


És odaérvén már, hol a szőkehajú Meneláosz
várt sebesülten, s mind körülötte a legderekabbak
nagy körben: közepükre került az az isteni férfi
és a csatolt övből a nyilat kiemelte azonnal;
ám míg húzta, az éles horgok visszahajoltak:
hát csillámos övét szétszedte, s alatta a páncélt,
hasboritó lemezét, kezemívét rézmiveseknek.
Majd a hegyes nyíl vágta sebet meglátva, kiszívta
s meghintette tudósan az írral, az enyhet-adóval,
melyet még apjának adott Kheirón, a segítő.”

Ezek a British Museumban őrzött sebészeti műszerek a hellenisztikus korban készültek. – A görög világ atlasza 163. p.
Ez az epidauroszi szentélyből való Aszklépiosz-szobor a római korban készült. A barátságos férfi, valamint a bölcs és jóindulatú kígyó szinte elfeledteti az orvoslás kegyetlen és kétes eredetét. – A görög világ atlasza 162. p.

Mit ábrázol és milyen célból készült a fenti dombormű?

Ez az athéni Nemzeti Múzeumban őrzött domborművön látható hatalmas, életnagyságúnál nagyobb láb [Aszklépiosznak szánt] fogadalmi ajándék, annak jelképe, amit az isten meggyógyított.

A görög világ atlasza 162. p.