„Mi az idő?… Rajta, kérdezz!”

fizika, idő, matematika, térelmélet

Az idő és tér mindig foglalkoztatta az embert. Az alábbi részlet XX. századi írója éppúgy töprengett rajta, mint kétezer esztendő sok más gondolkodója. A történelem során a térre és időre vonatkozó tudományos ismeretek fejlődése váltotta ki a legnagyobb izgalmat a nagyközönség körében, a leghevesebb reakciót a visszahúzó erők részéről.

Mi az idő? Titok – léttelen és mindenható. A jelenségek világának feltétele, mozgás, mely a testek térbeli létezésével s mozgásával párosul és vegyül. De vajon nem volna-e idő, ha mozgás nincsen? Nem volna mozgás, ha nincs idő? Rajta, kérdezz! Vajon az idő a tér függvénye? Vagy megfordítva? Vagy azonos a kettő? Kérdezhetsz váltig! Az idő tevékeny, igei jellege is van, érlel és »időzít«. Mit időzít? Változást. A most nem akkor, az itt nem ott, mert a kettő közt mozgás van. Mivel azonban a mozgás, mellyel az időt mérjük, körben jár s önmagába záródik, ezt a mozgást és változást szinte éppúgy nevezhetnők nyugalomnak és mozdulatlanságnak; mert az akkor állandóan megismétlődik a mostban, az ott az ittben. Mivel továbbá véges idő és korlátozott tér a legkétségbeesettebb erőfeszítéssel sem képzelhető, az emberiség elhatározta, hogy az időt és a teret öröknek és végtelennek »tekinti« – azzal az elgondolással, nyilván, hogy ez ha nem is éppen jól, de mégis valamivel jobban sikerülhet. De az öröknek, a változtathatatlannak a kitűzése nem egyértelmű-e minden korlátozottnak és végesnek logikai és aritmetikai megsemmisítésével, zérusra való redukálásával? Lehetséges-e az örökben egymásutániság, a végtelenben egymásmellettiség? Hogyan férnek meg az örök és végtelen segédhipotéziseivel olyan fogalmak, mint távolság, mozgás, változás, vagy akárcsak körülhatárolt testek létezése a mindenségben? Kérdezz, ne csüggedj!

Egy másik fordításváltozatban:

Mi az idő? Titok – lényeg nélküli és mindenható titok. Feltétele a jelenségek világának. Mozgás. Elválaszthatatlan a testek térbeli létezésétől és mozgásától. De beszélhetnénk-e mozgásról, ha nem lenne idő? Kérdezz csak, kérdezz! Mi az idő, a tér funkciója, vagy megfordítva? Vagy talán azonos a kettő? Kérdezz csak bátran! Az idő tevékenység, igei jellegű tevékenység. Az idő létrehoz valamit. Mit hoz létre? Változást. A »most« nem azonos az »akkor«-ral, az »itt« nem azonos az »ott«-tal, közöttük ott van a mozgás.