Nyomhagyók rovat

„Gyönyörködni titkos, mély harmóniákban”

Teller Ede versei
fizika, elmélet, tény, atomfizika

„Maxwell egyenletei valóban gyönyörűek. Amikor befejeztem tanulásukat, azon az estén meghallgattam Beethoven IX. szimfóniáját. A szimfóniát kicsit még a Maxwell-egyenleteknél is szebbnek éreztem, de mindenképp jóval nehezebbnek.”

A tudós és világa

Teller Ede

Vers cím nélkül

(A tudós és világa)

Keresni, várni, semmit sem akarni,
Szeretni, vágyni, egyedül maradni.
Nézni a világot becsukott szemekkel,
Látni azt, amit még nem látott meg ember
Gyönyörködni titkos, mély harmóniákban,
Emlékezni arra, mit sohasem láttam.
Szeretni, imádni a szent tisztaságot,
A szelet, a felhőt, a havat, az álmot.
Tenni a helyeset, nem kis öröm pénzért,
Nem a túlvilági örök üdvösségért.
Tudni, hogy nincsen cél, tudni, hogy nincs Isten,
félni, hogy talán még igazság sincsen,
tudni: az ész rövid, az akarat gyenge,
hogy rá vagyok bízva a vak véletlenre.
És makacs reménnyel mégis, mégis hinni,
hogy amit csinálok, az nem lehet semmi.
És örülni tudni a nagy megnyugvásnak,
A fájdalmat, örömet gyógyító halálnak.”

Forrás

Teller Ede egy vers-átköltése

Mennyire tekinthetők értékesnek a puszta tények, ha nem kapcsolódnak semmilyen elmélethez? (Halála után egy fiókjából került elő kis cédulán. Talán egy a Fehér házban tartott unalmas megbeszélésen írt át és töltött meg érdekes tartalommal egy ismert régi kuplét.*)

“A fact without a theory
Is like a ship without a sail,
Is like a boat without a rudder,
Is like a kite without a tail.

A fact without a theory
Is like an inconclusive act.
But if there’s one thing worse
in this confusing universe:
It’s a theory without a fact.”

Saját fordításomban:

„Elmélet nélkül a tény mire jó?
Vitorlavesztve hánykódó hajó,
Csónak, melynek kormánylapátja tört,
Papírsárkány, mit szélvész meggyötört.

Elmélet nélkül a tény oly sivár,
Mint tett, melytől az ember mit se vár.
E zavaros mindenség tengerén
Egy rosszabb van, mitől irtózom én:
Elmélettől, ha nincs mögötte tény!”

 • * A man without a woman is like a ship without a sail,
  Is like a boat without a rudder, a kite without a tail.
  A man without a woman is like a wreck upon the sand,
  And if there’s one thing worse, in this universe,
  It’s a woman, I said, a woman, it’s a woman without a man!
  A man without a woman (Silver dollar); Written by Alfred Williams (ca. 1907); Billy Murray lyricsplayground.comA szerk.
Forrás

Atom Alphabet / Atomenciklopédia

Teller elkezdett egy verses ábécét a fia számára:

A stands for atom; it is so small
No one has ever seen it at all.

A mint atom: oly parányi,
Semmiképp se lehet látni.

A annyi, mint atom: olyan kicsike,
hogy nem látta még soha senkise.

B stands for bombs; the bombs are much bigger.
So, brother, do not be too fast on the trigger.

B mint bomba: jóval nagyobb,
El ne süsd, még elkapkodod!

B annyi, mint bomba: ez sokkal nagyobb, komám,
hát ne kapkodj e fegyver ravaszán.

F stands for fission; that is what things do
When they get wobbly and big and must split in two.
And just to confound the atomic confusion
What fission has done may be undone by fusion.

F: fisszió. Ami bomlik és nagy,
Tudd meg, öcsi: kettéhasad.
Fissziót fúzió állítja helyre,
Hogy az atomzűrt megszüntesse.

H has become a most ominous letter;
It means something bigger, if not something better.

A H vészjósló betű!
Utal valami nagyobbra,
De lehet hogy valami jobbra.

S stands for secret; you can keep it forever —
Provided there’s no one abroad who is clever.

T annyi, mint titok: örökké megőrizheted,
ha nem akad külföldön, aki ügyesebb.”

Források