Megcsapottak rovat

„Mi az idő?… Rajta, kérdezz!”

fizika, idő, matematika, térelmélet

Az idő és tér mindig foglalkoztatta az embert. Az alábbi részlet XX. századi írója éppúgy töprengett rajta, mint kétezer esztendő sok más gondolkodója. A történelem során a térre és időre vonatkozó tudományos ismeretek fejlődése váltotta ki a legnagyobb izgalmat a nagyközönség körében, a leghevesebb reakciót a visszahúzó erők részéről.

„Mi az idő? Titok – léttelen és mindenható. A jelenségek világának feltétele, mozgás, mely a testek térbeli létezésével s mozgásával párosul és vegyül. De vajon nem volna-e idő, ha mozgás nincsen? Nem volna mozgás, ha nincs idő? Rajta, kérdezz! Vajon az idő a tér függvénye? Vagy megfordítva? Vagy azonos a kettő? Kérdezhetsz váltig! Az idő tevékeny, igei jellege is van, érlel és »időzít«. Mit időzít? Változást. A most nem akkor, az itt nem ott, mert a kettő közt mozgás van. Mivel azonban a mozgás, mellyel az időt mérjük, körben jár s önmagába záródik, ezt a mozgást és változást szinte éppúgy nevezhetnők nyugalomnak és mozdulatlanságnak; mert az akkor állandóan megismétlődik a mostban, az ott az ittben. Mivel továbbá véges idő és korlátozott tér a legkétségbeesettebb erőfeszítéssel sem képzelhető, az emberiség elhatározta, hogy az időt és a teret öröknek és végtelennek »tekinti« – azzal az elgondolással, nyilván, hogy ez ha nem is éppen jól, de mégis valamivel jobban sikerülhet. De az öröknek, a változtathatatlannak a kitűzése nem egyértelmű-e minden korlátozottnak és végesnek logikai és aritmetikai megsemmisítésével, zérusra való redukálásával? Lehetséges-e az örökben egymásutániság, a végtelenben egymásmellettiség? Hogyan férnek meg az örök és végtelen segédhipotéziseivel olyan fogalmak, mint távolság, mozgás, változás, vagy akárcsak körülhatárolt testek létezése a mindenségben? Kérdezz, ne csüggedj!”

Egy másik fordításváltozatban:

„Mi az idő? Titok – lényeg nélküli és mindenható titok. Feltétele a jelenségek világának. Mozgás. Elválaszthatatlan a testek térbeli létezésétől és mozgásától. De beszélhetnénk-e mozgásról, ha nem lenne idő? Kérdezz csak, kérdezz! Mi az idő, a tér funkciója, vagy megfordítva? Vagy talán azonos a kettő? Kérdezz csak bátran! Az idő tevékenység, igei jellegű tevékenység. Az idő létrehoz valamit. Mit hoz létre? Változást. A »most« nem azonos az »akkor«-ral, az »itt« nem azonos az »ott«-tal, közöttük ott van a mozgás.”