Megcsapottak rovat

Ikonok mindenütt?

Korunk tobzódik a piktogramokban,a ikonokbanb. Utóbbit a számítástechnika terjeszti, mértéktelenül. Némely program valamennyi ikonját megjelenítve, nem marad helyünk a képernyőn a munkára. Az irodalom – eddigi ismereteim szerint – kevésbé fertőzött. De, nézzünk mindjárt egy klasszikus példát.

„A Helységnévtárban következő két sor foglaltatik Szelistyéről: »Szelistye, Szeben megyében, szelistyei járás, 3750 lakos, 1064 ház, tsz. Nagyszebenc, jb. helybend. piktogramefgh

Ötödfél-száz évvel előbb, Szilágyi Mihály őnagyságának gubernátorságai idején még nem lehetett volna ennyit írni Szelistyéről. Akkor még nem volt annyi lakosa, se vasútja, se távíró drótja, se méhköpűje, se postakürtje. Hanem azért mindezekből a felsoroltakból egy sem az, ami hiányzott, valamint most se tudja még a Helységnévtár a legbecsesebbet, amije van.

  • a piktogram – általában kis méretű kép, amelyet gyakran közmegegyezésre használunk valaminek a jelzésére.
  • b ikonszámítástechnika esetünkben, az angol számítástechnikai szaknyelvből beszivárgott műszó. Jelentése: számítógépes programot (alkalmazást) jelképező képecske. A számítógépes programokat többnyire az ikonjukra kattintva indítjuk el.
  • c tsz. Nagyszeben – Helységnév-mutatóban: törvényszék. Például: tsz. Nagyszeben – az illetékes törvényszék Nagyszeben városában székel.
  • d jb. helyben – Helységnév-mutatóban: királyi járásbíróság van a városban.
  • e gubernátor latin – kormányzó.
  • f mozdony – Helységnév-mutatóban: vasútállomás személy, poggyász- és áruforgalomnak, marha-rakodóhellyel.
  • g távíró drót – Helységnév-mutatóban: vasúti távírda-hivatal.
  • h méhköpűrégies, népi fatörzsből vájt vagy vesszőből font kaptár.
  • i postakürt – Helységnév-mutatóban: a helységben postahivatal található.