Megcsapottak rovat

Matematikai talizmánok

Albrecht Dürer: Melankólia, 1514
matematika, számelmélet, bűvös négyzet
Melankólia · Albrecht Dürer · 1514
$$\begin{matrix} 16 & 3 & 2 & 13 \\ 5 & 10 & 11 & 8 \\ 9 & 6 & 7 & 12 \\ 4 & 15 & 14 & 1 \end{matrix}$$

Mindegyik sorban, mindegyik oszlopban és átlóban a számok összege ugyanaz, éspedig 34


Ezeket a négyzeteket a középkorban különleges tulajdonságaik miatt bűvösnek tartották, és talizmánként hordták. Úgy gondolták, hogy viselőjüket megóvják mindenféle rossztól. Gyakran sokszorosították azt a bűvös négyzetet, amely Dürer híres Melankólia című metszetén (bal oldali kép) látható. A jobb oldali kép a metszet egyik kinagyított részletét mutatja… Az utolsó sorban a középső számok az 1514-es évet jelzik, mint tudjuk, Dürer metszete akkor készült. Dürer valószínűleg ebből a két számból indult ki, és próbálgatással kereste meg a többit.

Források
  • Øystein Øre: Bevezetés a számelmélet világába (Invitation to Number Theory). Budapest: Gondolat, 1977.
  • Erwin Panofsky: Dürer as a Mathematician (A matematikus Dürer). = The World of Mathematics Vols. I–IV. A Small Library of the Literature of Mathematics from A’h-mosé the Scribe to Albert Einstein. With Notes and Commentaries by James R. Newman. With a new foreword by Philip and Phylis Morrison (Az új kiadás előszavát írta Philip és Phylis Morrison). Second and updated edition. Redmond (Washington): Tempus Books of Microsoft Press, 1989. (Tempus Books.)
  • Peter Strieder: The Hidden Dürer (A titokzatos Dürer). English translation by Vivienne Menkes. Oxford: Phaidon, 1978.