Megcsapottak rovat

Matematikai teológia

matematika, gyökvonás

Ami azokat illeti, akik nem állítják nyíltan, hogy [a Teremtő] testtel rendelkezik, ám ragaszkodnak ahhoz, hogy mozog, vagy pihen, vagy haragszik, vagy elégedett, vagy más ehhez hasonló [cselekedetet tulajdonítanak neki], ezzel valójában, ha nem is a szavak szintjén, de átvitt értelemben testi mivoltát támasztják alá. Ahhoz hasonlít ez, mint amikor valaki azt mondja: „Nem kérek Rúbentől száz dirhemet, hanem tízezer négyzetgyökét kérem.” Ez az ember pusztán nem ejtette ki a „száz” szót Rúben előtt, ám értelmileg azt fejezte ki. S amennyiben tarthatatlannak bizonyult az az állítás, hogy [a Teremtő] test[tel rendelkezik], úgy ezzel együtt érvénytelen az az állítás is, hogy a testekre jellemző bármilyen járulékos tulajdonság köthető hozzá.

Hegedüs Gyöngyi fordítása

Beküldendő a szerző neve és a mű címe.

Szaádja Gáon: Kitáb al-amánát w-al-itikádát (Hit és tudás könyve),. [Második értekezés. Keletkezés: X. század.]

Elektronikus kézirat (Hit és tudás könyve).