Megcsapottak rovat

„…könyű az árnyéknac tíz grádufsakl alá fzállani…”

A szögméréshez használatos fokskála egyike legrégebbi mértékrendszereinknek. Az ókori Babilon csillagászaitól ránk maradt rendszerben 360° a teljes szög. Érdekes az oka annak, hogy miért éppen a 360-as számot választották bölcs elődeink e nevezetes jellemzőre. Még meglepőbb, hogy a Szentírás szövegében is fellelhetők a csillagászati szög, valamint az ezzel szoros kapcsolatban álló időméréssel kapcsolatos, nagyon is konkrét utalások:

„Es mikor azt kérdene Ezechias, Mitfoda iele léfien hogy meg gyogyit engemet az WR, és fel mégyec harmad napra az Wrnac házába:

Felel Efaias: Ez léfien ieled az Wrtól, hogy ő meg czelekedi ezt ez dólgot mellyről fsolott te néked: Azt akarodé hogy az óránac árnyéka elő mennyen tíz grádufsal, vagy hogy vifzfza terien tíz gradúfsal.

Felele Ezezhias: könyű az árnyéknac tíz grádufsakl alá fzállani: Nem akarom azt, hanem hogy hátra mennyen az árnyéc tíz grádufsal.

Kiálta ezért Efaiás Prophéta az Wrhoz, és vifsfsa terité az árnyékot az mutató Orán mellyet Achaz czináltatott vala, tíz grádufsal, melyeken immar alá ment vala.”