Megcsapottak rovat

Arisztotelész nem teljesített
ígérete

matematika

A kilencvenes évek elején azzal a problémával fordultak hozzám, hogy Arisztotelész egyik művének korábban már kiszedett, ógörög idézeteket tartalmazó kommentárjait a tönkrement szedőgép miatt nem tudják felhasználni. Egy erre a célra írt számítógépprogram segítségével sikerült a szöveget újrafelhasználhatóvá tennem. Az alábbi részletet az azóta megjelent kötetből választottam:

„Minthogy azonban a jó és a szép különbözők (mert az előbbi mindig a cselekvésben van, míg a szép a mozgásnélküli dolgokban is), azok, akik azt állítják, hogy a matematikai tudományok semmit sem mondanak a szépről vagy a jóról, tévednek. Mert ezek a tudományok állítják és bizonyítják leginkább azokat; ha nem is nevezik meg őket, műveiket és meghatározásaikat bizonyítják, akkor pedig nem áll, hogy semmit sem mondanak róluk. A szép legfőbb fajtái a rend, az összemérhetőség és az elhatároltság, amiket a matematikai tudományok bizonyítanak leginkább. És mivel ezek (gondolok itt a rendre és az elhatároltságra) sok dolog okainak látszanak, nyilvánvaló, hogy a matematikai tudományok az olyan okról is fognak beszélni, ahogy bizonyos módon ok a szép. Behatóbban más helyen fogunk még ezekről szólni.”

Ez azonban a filozófus munkásságának kutatói szerint nem következett be.