Humor rovat

Egészségügyi papírok méretezése és szabványosítása

[Korai segédanyag az európai uniós szabványosítási törekvésekhez]
szabványosítás, Műegytem, Vicinális Dugóhúzó

A „Techniká”-ban megjelent Krompecher cikksorozat tömény kivonata. A bányász- és erdész-osztályon lapulevelet nyert doktori disszertáció.


Írta: ifj. br. dr. med. phil. univ. sub. auspic. ladis Laus von Krompecher, (ejtsd: Sárgaszurkossy László), élasszisztens, dipl. Gesundheitsingenieur, vizsgázott talajmechanikus, az alagnedvességtan ny. r. tanársegéde, okl. szobagnóm, a „Bevezetés a komplex alagürnedvességtan mindent felforgató tudománycsoportozatának előszavához szóló tanulmányok ideiglenes kézikönyvébe, tekintettel a csapcsapon forgóforgós ergó morgó vigyorgó pulykatűzhelyre” című tizenkétkötetes építészmű koszorús szerzője stb. stb. stb. sőt stb.

Előszó

Nem akarunk port hinteni olvasóink szemébe, – sőt ellenkezőleg sem, – de el kell árulnunk, hogy jelen tudományos cikket már csak igen kalandos úton sikerült megszereznünk. Bár valamennyi tudományos szaklapban és ripacsújságban megjelent, úgymint: Mozgástechnika, Baranyai világlapja, Képes Gyermekújság vagy Rádióamatőr, Sárbivalyi Alvajáró stb., stb., a közönség az utolsó példányokat is szétkapkodta. Végül is abesszíniai tudósítónk a négus udvari szemétdombján ráakadt a szerző által a négusnak dedikált különlenyomatra, meglehetősen zilált állapotban. A négus u. i. saját kezűleg használta fel a cikk útmutatásai nyomán.

Általános határozmányok

A V. D. I. (Vicinális Dugóhúzó Igazgatósága) szabványai szerint a papíron vízjegy, anyajegy és úvéjegy nem szükséges; bélyegzőbaltával egyik oldal sem látandó el, ellentétben a pezsgősüvegekkel, melyeknek fenekére van ütve, hogy ki csinálta. Viszont az újszülött csecsemők fenekén ilyen bélyegzőt nem találunk. (Ennek ugyan semmi köze a cikkünkhöz, de igaz.)

Alaki előírások

Németországban a végtelen szalaggá kiképzett bordás krepp-papír, nálunk friss indigóval színesített vagy középen zsilettel megkarcolt papír használatos. Háború esetén a smirgli kedveltebb.

Szilárdság

A haladási irányban fellépő húzófeszültség nem lehet nagyobb, mint két egymással összekötött farkú és égő taplóval szakszerűen ellátott majom farkának szakadási szilárdsága.

A veszélyes keresztmetszet mindig a papír közepén van.

Telítőszerek. Ülepítés

A telítőszerek vizsgálatánál a kísérletezőnek ügyelnie kell arra, hogy a vizsgálatot leülepedés előzze meg: A dupla Rüpingnél szokásos nyomások száma és intenzitása fokozható, míg megnyugtató eredmény nem mutatkozik. E nehéz mérnöki feladatot végző asszisztensek étrendjére is nagy gond fordítandó (bő, kalóriadús táplálék). Pl. kecsege élvezete után a vizsgálat is a legkitűnőbb eredménnyel kecsegtet.

Appretura

A kézi merítés jobb vagy bal kézzel, vagy papír nélkül történik.

Jóság

Paternosterek és végtelenszalagok jóságát általában az általuk fájdalommentesen továbbított kőzetek (szedivedimentek, canis-márga, króm-pehh, üledék, trasz) százalékos mennyiségével határozzuk meg.

Mértékegységek. Irányadó az új abesszín mértékügyi hivatal által elfogadott alábbi táblázat, mely a Kula-kula szennyvízkartel eddig is bevált egységeit fogadta el alapul. Tudnunk kell u. i., hogy minden terményt olyan űrmértékkel szokás mérni, amibe az a gyakorlatban úgyszólván belekívánkozik (pl. pohár víz, csésze tea, véka arany). A természetes C. G. S. rendszerben tehát a legkézenfekvőbb az alábbi táblázat., amelyhez tartozó alapegységnek platinából készült eredetijét Addisz Abebában őrzik.

I. táblázat
(A négus engedélyével.)
100 körömalja = 1 pofa
10 pofa = 1 sapka
10 sapka = 1 tarisznya
10 tarisznya = 1 nyoszolya
100 nyoszolya = 1 népszövetségi díszterem

Nemzetközi követelmények

A papírosokat általában bármely ábrázolat díszítheti. Szigorúan tilos azonban a népszövetség elnöke képét rányomtatni, mert ez módot nyújt minden világpolgárnak, hogy a tisztes népszövetséggel szemben véleményét tiszteletlenül nyilváníthassa.

K-er L-ló.

 • Max Brand: A csodarevolver. = Pesti Hírlap 1933. 124 lap.
 • Stachó: Analízis. (Az első 10 oldal.) Wodianer, 1933.
 • Baedeker: Stockholm und Umgebung. Leipzig. 1930. 684 lap.
 • Báró Eötvös József: A falu jegyzője. Révai, 1912. 301 lap.
 • Diebold: Seifenfabrikation. Alderan Braunschweig, 1872.
 • Dr. Ádám: A facies permagna sebészi gyógyítása. May K. Budapest, 1934.
 • Cserháti: Amit minden felnőtt leánynak tudni kell. Rózsavölgyi, 1902.
 • Eddington: The future of the world. London Mac Millan, 1928. 176 lap.
 • Wallace: Ki ölte meg Mortimert? Pallas. Budapest, 1934. 380 lap.
 • Szekeres és Zemplén: A csótány irtása. Pest, 1863. 8 lap.
 • Wilde: Tales. London Exeter, 1907.
 • Zamastil: Utasítás a Werndl puska kezeléséhez. 1878.
 • Vergilius: Aeneis (latinul). Editio Teubneriana
 • Tolnai: Képes Világtörténelem. Budapest, 1912.
 • Goppelsröeder: Beitrag z. Prüfung d. Kuhmilch. Basel, 1880.
 • Bicsérdy: A nyerskoszt. Szerző kiadása.
 • Incze: Szinházi Élet. 1921–1933.
 • Jáky: Középítéstan. I. (Téglakötések.)
 • Ismeretlen szerzőtől: Halotti Beszéd XIII. sz.
 • Krótsik: A hasonszenvi gyógymód. Trattner. Pest, 1827.

Vicinális Dugóhúzó 1936, 45–46. p. (Nemes Tihamér rajzaival)