Humor rovat

A dinámok birodalma

(királydráma)
avagy a dán dinamfi tragikus története
A BME Építőmérnöki Mechanikai Tsz. Drámaírói Munkaközössége
(Dr. KALISZKY prof., Dr. NÉMETH doc., Dr. VÉRTES doc., Dr. ÁRVAY adj. Dr. GYÖRGYI adj., HAVAS tud. o. v., CSERHALMI ts., Dr. GÁSPÁR, NÉDLI, LOVAS, VELSZ adj.)
fizika, mechanika, erő, végeselem-módszer, Műegyetem, Vicinális Dugóhúzó

Főszereplők:
dán dinám
felesége dinamina
dán dinámfi
zéruserő
(mint az apa szelleme)

továbbá:
erők és ellenerők, társerők és társerőpárok és egyéb labilis alakzatok.

Kezdetben a társerők és társerőpárok egyensúlyban voltak, és naphosszat folytak a dinám-dánomok.

Megbomlott az eggyensúj, mikor kinyírták a főerőcsavart és az zéruserővé változott. A dinámrendszer véges elemeire esett szét: erőkre, ellenerőkre és megoszló erőkre.

EGY ÉJSZAKA, miközben cikáztak az erővektorok, és az égen villogtak a támadáspontok, a rendszer súlypontjában megjelent a zéruserő és így szólt: „Új apád, a dán dinám zérusra redukált. Változtasd meg irányodat és értelmedet! Nincsen akció reakció nélkül!”

A dán dinámfi így válaszolt: „Ne lássak többé erőkeresztet, ha nem nyírom ki azt, aki apámat megfosztotta vetületétől és nyomatékától, és ezáltal zéruserővé tette őt (gyengébbek kedvéért).

Pix ZÉRUS VAGY NEM ZÉRUS? – ez itt a kérdés. A külső erő működhet-e a belső magon kívül? Vesszenek a csúszólapok és a labilis alakzatok, és alkosson zárt vektorsokszöget az egész dán birodalom!”

ÉS EKKOR ÉS CSAKIS EKKOR megindultak a hatásvonalakon a nyírási középpontba. Megszűnt a dinamikai egyensúly.

A rúderők a dán dinám védelmére keltek, de a dán dinámfi egy hármas átmetszéssel véges elemekre osztotta őket. Megszűntek a kényszerek, nincsenek kényszererők. A trón elvesztette stabilitását. Egy Ritter-csel után alkalmazott Culmann-egyenessel zérusra redukálta a dán dinámot.

A dinamina pedig felkiáltott: „Nincs többé belső magom! Jól elcrossoltuk ezt fiam!”A dinámok birodalma ismét egyensúlyban van, fönn az égen ragyog az erőkereszt, hirdetve az egyensúly szükséges és elégséges feltételét és a külső és belső munkák egyenlőségének örökérvényű elvét. A zéruserő pedig így szólt: „Legyen hirdetője ennek a Kmf. 35. minden szombaton délután háromtól ötig.”

Vicinális Dugóhúzó 1974, 8–9. p.