Humor rovat

Az oroszlán barlangjában

vagy tíz másodperc története
matematika, ábrázoló geometria, transzformáció, Romsauer Lajos, Műegyetem, Vicinális Dugóhúzó

Szín: Tágas szoba, árnyékkal, szabályos testekkel, képekkel, képsíkokkal, képsíkszögekkel, képsík szögfelezőkkel,… füst,… Romsauer… Bejön hat gólya, kalapjaikat leforgatják, kabátjaikat kifejtik.

R az elsőhöz. Szerkessze meg az árnyékot…

I. elsápad.

R. …a megrövidülést…

I. megrövidül.

R. …és vetítse ki…

I. kivetődik.

R a másodikhoz. Szerkessze meg a vetítősík, felezősík és profilsík közös pontját.

II. Az a végtelenben van. Mindjárt elhozom. El.

R a harmadikhoz: Adva van az ortogonális axonometrikus tengelykereszt megrövidülésének projekciója és a normális transzformációjának árnyéka…

III. folytatja. és a nyomháromszög izometrikus rézangyalának keserves kínja a hetvenkettedik transzformációban… közben lassan el.

R a negyedikhez. Szerkessze meg a nyomgörbét.

IV. nyomban meggörbül.

R az ötödikhez. Adva az ortogonális parallel-projekcióban az ellipszis két konjugált átmérőjének árnyéka és a hiperbolikus fényhenger inflexiójának elliptikus aszimptotái…

V. már régen kint van.

R a hatodikhoz. Szerkessze meg a rézsüsík és csavarvonal metszéspontját!

VI. pléhpofával. Egyenes és sík metszését úgy szerkesztem meg, hogy:…

R a galléron ragadott gólyával, mint gördülő ponttal a folyosóig érő, evolvenst szerkeszt.(1)

Függöny

  1. ábrázoló geometria – Nem titok, hogy szinte minden felsőoktatási intézmény rendelkezik legalább egy, a hallgatók megrostálására igencsak alkalmas tantárggyal. Pl. a gépészkaron az ábrázoló geometria szolgálta a célt. – A szerk.
  1. Romsauer Lajos – az ábrázoló geometria nyilvános rendes tanára a Műegyetemen.

Vicinális Dugóhúzó 1927, 36. p.