Humor rovat

A technikus és az ördög

technika, Műegyetem, műszaki mechanika, Vicinális Dugóhúzó

Történt vala ebben az évben egy zord februári éjszakán.

Szegény Füles kollégánk könyökig vájkált a jóban, pedig még csak éjfél előtt járt az idő. Jámbor ember ő, de jelenleg mégis elkeseredve bámult a kandalló fényébe. Már egész nap strapálta magát és még semmi látszatja, ez az átkozott számítás nem akar stimmelni.

– Hallatlan! … ilyen még nem fordult elő mérnöki praxisomban. Hm, hm, fél perc mulya tizenkettő. Az ördög tudja megcsinálni!

A kandalló tüze egy pillanatra elhomályosodott s a következő pillanatban egy ijesztő alak libbent a padlóra.

– Itt vagyok, segítek neked!

Füles barátunk meglepetten tekintett a kései vendégre.

– Ah, te vagy az, Belzebub, nem vártalak. Mi újság a pokolban?

A pokol fejedelme meglepetten nézett rá, nem várta, hogy ilyen kis meglepetést okoz és ilyen fölényesen bánjanak vele.

– Óh, hagyjuk ezt, még lesz idő, mikor személyesen győződhetsz meg róla. Nincs időm egy emberrel foglalkozni, talán térnénk át a tárgy üzleti részére.

– Nem értem.

– No, no, hiszen hívtál, hogy valami kis feladatot oldjak meg, ami nektek, embereknek nehezen megy. Nagyon szívesen vállalom a feladatot, de… talán nem veszed rossz néven, ha a fizetségre térek előbb. Mindennek ára van.

– Micsoda?

– Nem veheted rossz néven, hogy mindjárt ezzel kezdem. Nekem mindegy, milyen feladat, én mind megoldom, de mindennek ára van. Ti, földi halandók, az egyes munkák között, tehetségetekhez képest, különbséget tesztek. Nálam egy ára van mindennek, egy egészen kis ára, csupán a lelketeket kérem, mert most, a XX. században, annyira megjavultak az emberek, hogy félnünk kell a pokol kihalásától. Ha eladod a lelkedet, egy pillanat és kész a feladat, amin öt hétig gürcölnél. Nos?

Füles barátunk gondolkozott. Az ördög kihívó magaviselete dühösítette. Előbb felülkerekedett benne a józan emberi ész, de aztán legyintett:

– Eh, mit! – és belecsapott Belzebub tenyerébe. – Rendben van! Áll az alku! Lássuk a feladat megoldását.

– Hát miről is van szó?

Füles felvette hivatalos arcát és elkezdte:

– A feladat a következő: a mellékelt 100-szorosan határozatlan tartó (rácsos tartó) p irányú elmozdulásai határozandók meg az adott terhelés hatása alatt kismozgásokkal, föltéve, hogy … de mi az?

A pokol fejedelme tágra nyitott szemmel, rémülten meredt rá. Valamit akart mondani, de a következő pillanatban a kandallóhoz ugrott s eltűnt. Ijedtében még a szerződést is ottfelejtette.

Füles úr elkeseredve bámult újból a kandallóba.

– Hogy csináljam meg, mikor még az ördög sem tudja?

És hevesen törte tovább a kopoltyúját.

Per.

Vicinális Dugóhúzó 1927, 18. p.