Humor rovat

A technikus tragédiája

technika, Műegyetem, gépészkar, Vicinális Dugóhúzó
A technikus tragédiája

ELSŐ SZÍN

A dékáni hivatalban. Az úr altisztektől környezetten tanszékében. Megtört technikusok serege görnyedezik. A három Ark-segéd a tanszék mellett áll. Ádám mint Lucifer. Ezerwattos ívfény.

Technikusok kara.
Nem hiszed el Babám, hogy technikus vagyok
Majd elhiszed Babám, ha úvézni fogok!
Kilenc pengő az ára, leszúrom a quaesturában,
Nem nyomja fejemet az úvé-bú …

Az úr.
Be van fejezve a nagy µ, igen.
Az alkotó forog, a gép pihen.
Órákig eláll tengelyén,
amellett elég kis mértékben igényel javító munkálatokat.
Fel hát műhelyem szerelői, fel,
Kezdjétek végtelen munkátokat.

Szerelők különböző átmérőjű és osztású fogaskerekeket, tengelyeket és Sellers-csapágyakat vonszolnak. Rádió zenéje halkan és recsegve, egyébként semmi különös.

1. Ark-segéd.
Ki a tengelyeket szantiméterrel kimérted,
Anyagot alkotván beléjük
és chróm-nickel acélból egyszerűen kiesztergályoztattad.
Üdv Neked σ-k és τ-k Mestere. Leül.

II. Ark-segéd.
Ki az örökké változó irányú tárhálések okozta rugalmas deformációkat a minimumra csökkentetted, s a rugalmassági modulus értékét, mely 2 000 000, pengőértékben kifejezve lényegesen egyszerűbbé tetted.
Üdv Neked Rugalmassági Modulus Mestere. Leül.

III. Ark-segéd.
Ki mindezt nyilván vasszerkezettel tetőzöd be,
Üdv Neked Rácsos Tartó Mestere. Leül.

Szünet. Majd többször egymásután izgatott csengetés.

Az úr.
No és ön nem tud
Felelni?

Lucifer.
Nagyon sajnálom. Mink a központi
Épületből vagyunk szigorló gépészmérnök-candidánsok,
S ily messze útra nagy híred hozott.

Tudós.
Dicséretes buzgóság, mondhatom.

Lucifer.
Mert bár – szép hölgy gyanánt –
A tudománynak gazdag ágai
Együtt igézők csak, de mindamellett a
Vegytan a közép, hol élete lakik.

Tudós.
Nagyon jó! Találtad!

Lucifer.
Igaz, hogy ezt mondá az analizisről
Előttem már egy igen kedves mathematikus.

Tudós.
Hiúságból mindenki önmagát
Tekinti látkörében a középnek. – De
Tekintsétek e múzeumot. Nézzétek ez
Állatot, mely négy puha kerekén szaladt,
Az ötödikkel kormányozták, s a gyanútlan
Embereket hangos röfögéssel maga alá gyűrte,
Amely művelet gyakran azoknak életébe került.
Na megcsökönyösödött, nem lehetett tovább
Hajtani…

Ádám.
Ez egy régimódi Rolls-Royce, automobil.
Mind áll, mit róla mondasz.

Tudós.
Itt ez
Üvegharang alatt e szürke köd: gőz,
Melynek őseink külön tanszéket szenteltek a
Műegyetemen.
Régen elavult már.

Ádám.
Pedig régen
Nélkülözhetetlennek minősítették.

Lucifer.
Vigyázz, Ádám elárulod magad!

Tudós.
Nézzétek e kontár rajzot. E kusza
Vonalak mind körzővel és vonalzóval készültek.
Manapság ezt gépeink végzik a legnagyobb
Pontossággal.

Ádám.
Ez egy Sellers-csapágy rajza.
Mennyit vesződtem vele annakidején!

Tudós.
Itt a számítás. Legtöbbet vesződtek a súrlódással.
Nem jöttek rá, hogy azt velejében lehet
Egyszerűsíteni. Mi már elimináltuk a
Súrlódást, így nem kell számítani.

Ádám.
Ó, mért nem találták ezt fel előbb! De
Mást, mást mutass, ezt mind ismerem.

Tudós.
Valóban nagy tudós vagy idegen.
Ím itt van az utolsó rózsa, mely
Nyílt a világon. Hasztalan virág.

Ádám.
Ah, hányszor álltam nagy csokorral
Kezemben dobogó szívvel egy órakor
A Gellért-téren.

Lucifer.
Kérem Méltóságos
Uram, tessék visszaadni az
úvéjegyemet, mert ez mégse járja, hogy már 9.60 P az ára.
Különben
Én már teljesen leégtem,
nem is szólva arról, hogy a világ nem kezdődik csapággyal,
S nem végződik fogaskerékkel.

Az úr.
De kérem, micsoda hang ez!!!

Lucifer.
Nem adhatok mást, csak mi lényegem.

Az úr.
Hah! – Köszönöm, elég lesz!

Lucifer.
Ez nem megy olyan könnyen. Kérem vissza az úvéjegyemet.

Az úr gúnnyal.
Legyen amint kívánja,
A jegy itt van a kezemben.
Megátkozom, aztán a magáé legyen.
De aztán egy hónap múlva…!

Lucifer magában, néma kárörömmel.
Fukar kezekkel mér, de hisz’ nagy úr,
S egy hónap elég lesz nekem.

Technikusok kara.
Nem nyomja fejemet az úvébú…

TIZENKETTEDIK SZÍN

X alakra épült nagyszerű 286 emeletes Műegyetem udvara. A tetőkön antennák hálózata. Óriási repülőgép-taxipark. Alul nagy oszlopos csarnokokban műhelyek, rádió-leadóállomás, lift a Holdba, Marsba és a Gellérthegyre, akkumulátor-telepek, nagyfeszültségű generátorok, rádiumgépek, esőcsináló, a víz és a Nap energiáját bergenizáló ultraviola készülékek stb. – Bal oldalon hatalmas múzeum, tudományos felszerelések, chemiai laboratórium, melyben egy tudós új találmányán dolgozik. A Műegyetem lakói mind fehér köpenyben vannak. Ádám és Lucifer az udvar közepén transcendens liften fölbukkannak. Mesterséges nappal.

Ádám.
Hol vagyunk, mi ez az óriás
Épület?

Lucifer.
Ez egy Műegyetem.
Műegyetemekből áll most a világ.
Kolloquium, szigorlat, úvé és ehhez
Hasonló régi eszmék már nincsenek.
Nem kisszerű volt-é a rajzterminus fogalma?
Előítélet szülte egykor azt.
A tudomány áll őrül most az
Ily túlkapások fölött.

Ádám.
Beteljesült hát lelkem ideálja!
Ez mind derék, ezt így kívántam én is.
Jer, vezess, hogy lelkem kéjelegjen
A boldogságban, melyet annyi harcra
Jól érdemelt díjul kapott a technikus.

Lucifer.
Szóljunk be e tudóshoz.
Üdvözlégy, tudós!

Tudós.
Meg ne háboríts
Nagy művemben, nem érek rá fecsegni.

Lucifer.
Ádám, te rajongsz!

Tudós.
Virágot terme még a szellem is,
S csalóka álmok karján ringatózva
Eltékozolta a legjobb erőt.
Itt őrizünk még ritkaság gyanánt
Egy Fizika II. könyvet. Tele van hieroglifákkal,
Mit nem tudok megfejteni.

Ádám.
Én sem.
De hisz ép ez a dicső. Az ember nem érti
És százszor elbukik, mégis költészet,
Mi szövegét átlengi.

Tudós.
Tudom és
Ezért nálunk 60 éven alul senki sem
Olvashatja, nehogy eltántorodjék
A számító, józan értelem útjáról.

Ádám.
Dehát a dajka tündér-daljai,
Ezek nem oltanak-é a gyönge szívbe
Sejtelmeket?

Tudós.
Igen bizony, s azért
Dajka-gépeink rádiói a racionális törtfüggvények
Részletszorzatainak parciális integrálásáról

Beszélnek gyermekeinknek.

Csengetés hangzik. Minden irányból fehér-köpenyes emberek sereglenek össze.

Ádám.
Mi ez?
Mi készül itt?

Tudós.
Most kezdődik az
Úvé, mely a Műegyetem társadalmának
Kitartó szorgalmát és főként türelmét
Növelni hivatott. Addig kell úvére
Járniok, míg megtörnek és
Plépofával tűrik a kudarcot.

Ádám.
Ó! Vezess, vezess új létre, Lucifer!
Csatára szálltam szent eszmék után,
S találtam átkot hitvány úvéjegyben.

Lucifer.
Itt gyorssegély kell. Ádám, utazunk!

Ádám és Lucifer n-ed fokú süllyesztő hatására katalizátorok jelenlétében nagy nyomás alatt dissociálnak.

FÜGGÖNY

VÉGE

Lázár

  1. quaestura latin – iskolában gazdasági hivatal

Nemes Tihamér rajzaival

Vicinális Dugóhúzó 1927, 14–17. p.