Humor rovat

Szöveges feladatok

John Updike
matematika, fizika, szöveges feladatok

1. Éjszaka van. A, habár B-vel hál, C-ről álmodik. C egy ívelt kocsifelhajtó legtávolabbi (függőleges képsíkra vetítve a látványt: az ív delelő) pontján áll. Az íves építmény valószínűleg nem más, mint álombéli tükröződése valaha közösen birtokolt házuk kocsifelhajtójának. Az asszony alakja paradicsomszínű nyári ruhában – noha a perspektíva kicsinynek mutatja – szembetűnő. Feje hátravetve, keze a csípőjén, lábai magabiztos terpeszben. Páváskodik, talán nevet is. Az egész kép telítve van asszonyi vitalitással. A csupa sóvárgás. B álma zavartalan, békésen pihen abban a szilárd tudatban, hogy A szereti. És valóban: A miatta hagyta el C-t – mintegy bizonyításképpen.

Kérdés: A kettejük közül melyiket csalta meg inkább, B-t vagy C-t?

2. A hét utcasaroknyira lakik rendszerint használatos automata mosodájától, és 3,8 mérföldnyire pszichiáterétől, akihez az út sűrű délutáni forgalomban átlagosan 22 percig tart. Az átlagos kezelési idő – a szokásos, járulékos bevezető és levezető csevegést is beszámítva – 55 percig tart. A mosoda által favorizált felültöltős mosógépek átlagos ciklusideje 33 perc. A pszichiáter és a mosoda egy irányban van, a városból kivezető úton.

Kérdés: Berakhatja-e A a szennyest a mosógépbe a pszichiáterhez menet úgy, hogy a nedves ruhákat el ne lopják?


SZORGALMI FELADAT: Ha A délután 3 órában állapodott meg a pszichiáterrel, ha egy-egy háztömb hosszát egy-nyolcad (1/8) mérföld hosszúságúnak vesszük, ha A két, egymás utáni öblítésre állítja be a mosógépet, valamint az egész mosást a pszichiáter utánra ütemezi, és ha egy negyeddolláros (25 centes) érméért vásárolható öblítés-centrifugálás negyed óráig (12 percig) tart, és egy-egy töltet két ilyen ciklust igényel, mert különben a ruha nedves marad és hazafelé menet ozmotikusan átnedvesíti cipelőjét, akkor mindezen feltételek mellett legkorábban mikor tölthet magának egy pohár italt?


Kerekítsd az összeget a legközelebbi egész percre!

Oldd meg a feladatot két pohár italra!

Oldd meg háromra, belekalkulálva a mellény átnedvesedését is!

3. A-nak négy gyermeke van. Kettő egyetemre, kettő magániskolába jár. Az évi tandíj az egyetemen fejenként 6300 dollár, a magániskolában 4700. A évi jövedelme n * n háromheted (3/7) részét elviszi a szövetségi illetve a helyi adó. Egyharmad (1/3) C-hez megy, aki éppen korszerűsíti a kocsifeljárót. A teljes oktatási költség n öthuszonegyed (5/21) részével egyenlő. A heti pszichiátriai kezelés 45 dollárba kerül, a mosoda heti 1,10-be. Az egyszerűség kedvéért tekintsük úgy, hogy ezek A egyedüli kiadásai.

Kérdés: Meddig képes A ezt így folytatni?

4. A borsókő köbmétere 13 dollár. Egy teherautóra 3 ¼ köbméter fér fel. C kocsifelhajtója 8 láb és 6 hüvelyk széles és ellipszis alakú, melynek két fókusza – két régi krokett-tartóval kitűzve – derékszögben metsző vonal az ellipszist ettől a középponttól éppen kilenc lépés távolságra metszi – ahogy ezt az építési vállalkozó annak idején lemérte. Ő nagydarab ember, aki 48-as cipőt visel. Azt is mondja, hogy a borsókő átlagos kívánatos mélysége egy kertvárosi kocsifelhajtónál egy–másfél hüvelyk között van. Ha több, a kerék nyomot hagy; ha kevesebb, nem adja azt az elbűvölően csikorgó hangot, amelyet akkor kapunk, ha üveggolyókat pörgetünk egy kávéskannában.

Az ellipszis alakú kocsifelhajtó mellett ott van még egy ezt a Kedves útra bekötő egyenes szakasz is. Ennek a bekötőútnak hossza aránylik az ellipszis nagy tengelyéhez, mint gyök kettő aránylik a π-hez.

A teherfuvar alapárához hozzá kell még adni a sofőr órabérét, 10,50-et, továbbá alkalmanként annak a nagyvonalúan felajánlott sörnek az árát is, amelynek kartonja 1,80.

Kérdés: Miért csinálja C mindezt?

5. A pszichiáter úgy gondolja, hogy amit A észlel, az nem más, mint a C-től való lelki távolodással arányos növekedés. Az ún. „Trisztán-törvény” szerint azonban a vonzódás mértéke fordítottan arányos az elérhetőség mértékével, és az elérhetőség valamilyen mértékben arányos a lelki távolsággal. Ahogy az M lelki tömeget a távolodó perspektíva a látszólagos mértékre csökkenti, úgy nő ezzel arányosan a gravitációs vonzereje. Létezik valahol egy görbe, amelyet átlépve ez a gravitációs vonzerő túlnő a józan észen, annak ellenére, hogy a vonzás látszólagos forrása – akár a távoli csillagok látszólagos helyzete – nem más, mint illúzió.

Feladat: Szerkeszd meg ezt a görbét! Találd meg azt a csillagtávi pontot, ahol A gondolatai kezdenek elhajolni!


Segítségül: A szövegben szereplő „valamilyen mértékben” 3/7-ként számítandó át.


„Midas törvénye”: A birtoklás megszűnteti az értéket – mégpedig azonnal.

6. B gyönyörű. Tiszta kék szemek, kék farmer, miniszoknya, édes kis kék erecskék a selymes térdhajlatban. C gyorsan távolodik, már csak egy paradicsompiros pont a háborítatlan kék égen. A mind a négy gyereke ösztöndíjat kapott. A pszichiáter átköltöztette heverőjét egy diófa burkolatú, subaszőnyeges lakásba éppen az automata mosoda fölé, mindössze 22 lépcsőfoknyira a mosodától. A borsókő ára a gazdasági válság miatt drámaian esett. Gyönyörű nap ez a mai, ragyogó kék hétfő.

Kérdés: Mégis valahol valami baj van. Mi lehet az?

Pinke György fordítása