Humor rovat

Tháles

Csokonai Vitéz Mihály
csillagászat, Milétoszi Thalész

Míg Tháles a nagy égnek
Tüzeit csudálva nézi:(1)
Behúlla egy verembe.
Ah Lilla! a te orcád
Illyen gödört csinál ám,
Mikor reám mosolygasz;
És akkor abba lelkem
Melly nyakra-főre hull bé,
Míg andalogva bámúl
Ragyogó tüzes szemednek
Két földi csillagára!

Csokonai szobra Kaposváron
Fritz János alkotása, 1976
  1. Milétoszi Thalész (Milétosz, Kr. e. 624 körül–546) – a hét bölcs egyike, foglalkozott csillagászati megfigyelésekkel és olyan kozmológiai problémákkal is, mint például a Föld stabilitása.

Lilla; Vajda Julianna (Komárom, 1776–Dunaalmás, 1855): Csokonai Vitéz Mihály nagy szerelme, a híres Lilla-dalok ihletője. Vajda Pál komáromi kereskedő leánya, akivel Csokonai dunántúli utazása során ismerkedett meg. Nem volt egészen közömbös a költő iránt, de megunván a várakozást az állás után járó Csokonaira férjhez ment Lévai István komáromi kereskedőhöz. Amikor első férje meghalt, újra férjhez ment Végh Mihály református lelkipásztorhoz. 1855. február 15-én halt meg, 79 éves korában. Sírja a dunaalmási temetőben található.

Csokonai Vitéz Mihály: Versek. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1981. 360. p. (Csokonai Vitéz Mihály minden munkája.)