Humor rovat

Egy modern angol társasági hölgy

William Makepeace Thackeray
Részlet a Sznobok könyve címen publikált cikkgyűjteményből
orvoslás

Lady Blanche és Lady Rose Gurch közül az első orvoskodó, a második pedig széplélek természetű. Hajlamos vagyok azt hinni, hogy a Ladynek vizesborogatás tekerőzött a teste körül az alkalommal, amikor volt szerencsém összeismerkedni vele. Mindenkit gyógykezelésbe vesz a környezetében – melynek ő az ékessége –, és saját személyén minden módozatot kipróbált már. Elment az udvarhoz, és hitet tett St. John Long mellett, megesküdött Buchan doktorra, nagy mennyiségben szedte Gambourge általános orvosságát és egész dobozszám Parr éltető piruláit. A fejfájások tömegét orvosolta Soinstone-féle szemporral; karkötőjében Hahnemann képét viseli, Priessnitz hajfürtjét pedig a melltűjében. Saját bántalmait és az idő szerinti barátnőinek a panaszait sorban elbeszélte minden hölgynek a szobában, kezdve háziasszonyunktól Wirt kisasszonyig, miközben félrevonta őket a sarokban, és bronchitiszről, hepatitiszról, vitustáncról, idegbajról, fejfájásról és effélékről suttogott. Megfigyeltem a szegény kövér Lady Fayanco halálos rémületét a lányának, Lury Fayanco kisasszonynak az egészségi állapotára vonatkozó valamiféle közlés után, Sagónét pedig, amint elsárgult, és Lady Blanche figyelmeztető pillantása nyomán letette a harmadik pohár madeirát.

  • John Long (1798–1834) – divatos kuruzsló Londonban; kétszer is vád alá helyezték emberölésért páciensei halála miatt.
  • William Buchan (1729–1805) – angol orvos, a népszerű Domestic medicine (Házi gyógyászat) (1769) szerzője.
  • Bartholomew Parr (1750–1810) – angol orvos, a London medical dictionary (Londoni orvosi szótár) (1809) szerzője.
  • Samuel Christian Friedrich Hahnemann (1755–1843) – német orvos, a homeopátia megalapítója.
  • Vincenz Priessnitz (1799–1851) – sziléziai német természetgyógyász; ő kezdeményezte a hidegvizes borogatás alkalmazását a láz csökkentésére.
William Makepeace Thackeray
(1811–1863)
angol író
Sajnos a szerző csupán sznobként gondolt rám és nem készített az idézett részhez illő rajzot. Így kénytelenek vagyunk beérni a További utazgató sznobok című fejezet illusztrációjával. – A szerk.
Forrás

Thackeray, William Makepeace: Sznobok könyve. Írta egy a sok közül. (The Book of Snobs) A szerző rajzaival. Fordította Illés László. Budapest: Európa, 1963.