Humor rovat

Chemiai-versemény

(Készült 1865-ben Heidelbergában, Wartha Vince doktorátusára)
Szily Kálmán
kémia, periódusos rendszer, Wartha Vince, Szily Kálmán

BUNSEN szerint fémek negyvenheten vannak,
Ha tudná, örülne TÖRÖK JÁNOS annak.
Negyvenheten és tizenkét nemzetségben,
Szent szám, minthogy ott áll az ó-szövetségben
Egy nemzetségben több, másikban kevesebb
Hadd írjak – új dolog – őrólok éneket.

Nátrium legelől jár, ő a fővezér;
Maga van, büszke, a többivel meg se fér.
Metall-mágnás; roppant nagy az ő országa.
Szégyen tőle: annyit járni a konyhára.

Most jön a kálium, szép kis öccsével,
Ő csukva, összeveszne az oxygénnel.
Híres a két kis öcs, érdeklik az embert,
Itt találták őket Kirchoff és Róbert.

Vérlángú líthium-mal jön egy kis sereg
Vakító magnézium itten „keser”-eg.

Mész-, strontián-, baryt-nak beadott VOLTA
Tudjuk már, mi légyen a dolognak volta.
Jó lett volna úgy-é elem-nek beállni?
Nektek bajotokra született GALVÁNI.

Jöttek hárman, nevök: erbeny, terbeny, ytter
Izök alkalmasint ekkelhaft és bitter.

Cer-, lanthan-, disym-ről kár lenne beszélni,
Doktorátuson nem kell ezektől félni.

Tész thorium, timany, beryll egy csoportot,
Csak a középső lát, Deville óta, boltot.

Hár ezek kilencen vajjon kit kísérnek?
Vegyészink őt cseleny-nek keresztelék meg.
A jámbornak becsületes neve mángán,
Mi is így hívjuk tán majd esztendők jártán.
Itt a vanádium, vas, chróm, urán, nickel.
(Olvasóm, nehéz a kádencia, hidd el!)
Kobalt, zink, indium s thallium a végén,
Egyik szemével már az ólomra nézvén.

Az ólommal kezdett BUNSEN új csapatot,
Belé foglalt fémet, úgy valami hatot.
Bizmut, réz, cadmium, higany s mi ez? szilber!
Te is oxydálódtál? így jár az ember!
Hevedben nem tudtál O-nak ellentállni,
Ily szégyen, úrból ennyire alászállni!

Au! Félre plebs! Most jönnek a nagyurak;
Elől az arany – itt is ő csinál utat.
Pt, Pd, Rh előzi Ir, Ru, Os-t
Ezeken aztán nem fog semmiféle Roszt.

Pát inas kullog még itt; wolfrám, molybdén
– Urak után cselédnéppel vesződném én?

Stannum, titán, tantal, niob járnak hátul,
De messze estek a közös jó baráttul!
Szegény zircón! Tudni én csak azt szeretném,
Ha a titán metall, azért nem vagy te is fém?…

Elhallgat a lantos, elzöndül az ének,
Ajánljuk magunkat hős WARTHA VINCÉnek!”

A LIFE magazin periodusos rendszere, 1949-ből

Technikus III (1921–1922) 9–10. 212–213. p.