Humor rovat

„Stercus et urina medici…”

François Rabelais
Részlet a Pantagruel-ből
orvoslás, vizelet- és székletvizsgálat

Ismeretes, hogy nagy hagyománya van a különféle szakos egyetemi hallgatók vetélkedésének. Példának okáért Rabelais latin nyelvű diákdalokból idéz a Pantagruelben, melyekkel az orvostanhallgatók és a jogászok akkoriban egymást gúnyolták:

„Stercus et urina medici sunt prandia prima;
Ex aliis paleas, ex istis collige grana.”

[„Az ürülék és a vizelet az orvos első étkezései.
Amazoktól szalmát gyűjthetsz, emezektől magvakat.”]

– Rosszul mondod, – szólla Rondibilis, – a második sor így hangzik:

„Nobis sunt signa, vobis sunt prandia, digna.”

[„A mi számunkra jelek, tinektek azonban méltó étkezések.”]

– Ha feleségem megbetegszik…

– Akkor megnézem vizelletjét, megtapintom pulzussát és megnézem hasának és köldök-tájékának állapotját, miként Hippokrates parancsolja, 2. Aphorisrm. 35., minekelőtte tovább mennék. – Nem, nem, – mondá Panurge, – nincs ez helyén. A mi dolgunk ez, jogászoké, a De ventre inspiciendoa rubrikája szerént, Rebarbarás klistélyt készitek néki.”

  • aDe ventre inspiciendolatin A római jog kódexének egyik fejezete: a has (magzat) vizsgálatáról.

Benedek Marcell fordítása

Rabelais, François
(1494–1553)
francia író, orvos, humanista.
(Musée de Versailles, France)
Forrás

François Rabelais: Gargantua és Pantagruel. (Szemelvények.) Fordította Bendek Marcell. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1954. 161. p.