Humor rovat

Punical phantasy

magyar nyelv, angol nyelv, görög ábécé

Nemrégiben kaptam meg Jéki Lászlótól az MTA Központi Fizikai Kutató Intézet történetét összefoglaló kötetét. Már-már közismert csőlátásommal szinte azonnal felfedeztem az Oktatás, továbbképzés, közművelődés című fejezetben Gyulai József fizikus (MTA Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutató Intézet) érdekes és humoros kirándulását a költészet területére. A „felfedezést” tett követte. Az összeállítással a Digitális Irodalmi Akadémiából – számomra elfogadhatatlanul – máig hiányzó Karinthy Frigyes szellemi öröksége előtt szeretnék tisztelegni.

Radó György verse és hipotézise

Élet és Irodalom 1983. március 4. páratlan oldal


A szó-intarzia Karinthy Frigyes szellemes nyelvi játékainak egyike. Megvalósításához azonban nem volt elég a filozófus költő leleménye: szükség volt a megtelelő, szinte beláthatatlan lehetőségeket kínáló nyelvi közegre is. – Alig hiszem, hogy a magyaron kívül léteznék még egy olyan nyelv (a görögöt is beleértve), ahol egy balladában intarziaként az egész görög ábécét el lehetne helyezni. A magyarban lehet, így:

Görög Ilonka balladája

Te csalfa lány,
többé talán
érted magammal sem csatázok.
Hidd el, találkát nem kívánok.

Mindent köd lep. Szil ontja szét
bús illatát … Megedzé talmi vágyad
a szívemet. S tüzét, a balga kéjt
öt hét alatt kihúnyni látta ágyad.
Mióta már hiába várom,
hogy lángra kap parázs alól
a tűz, s mint vadgalamb dalol
szívünk – üres minden, könnyel párom,
bennk … Kinek egy szó elég,
s máris lefekszik, annak rút herék,
s mily baromik rontják el életét.
… Ma még pirulsz tán
s kacér hódító is lehetsz.
Meddig? Tíz évig, húszig, majd mehetsz
sétálni napnyugta utáni utcán.
S akkor – „Vén seprü” – „Psz, Ilonka az”
– „Másképp hívják” – így pusmog két kamasz –
„Lotyónak hívják…” S hasztalan szaladsz,
elér, rádcsap, szíven talál
a gyilkos szó meg a halál.

A hipotézis Gyulai-féle cáfolata

Élet és Irodalom 1983. április 8.


Radó György az Élet és Irodalom március 4-i számában azt írta Görög Ilonka balladája című verse mottójaként, hogy aligha létezik a magyaron kívül még egy nyelv, melyben a görög ábécé összes betűjét el lehetne helyezni. [Fizikus – A szerk.] Olvasónk most, megcáfolandó ezt a tételt, elküldte nekünk saját, angol nyelvű költeményét, Punical phantasy címen. Élvezetes művéből ízelítőül néhány sort közlünk:

“You can bet a dime,
if you see me, the polygam martyre,
cruising down the delta of the Nile,
sipping a pepsi lonesome!”

Hevenyészett fordításunkban:

„Lefogadhatod egy tízcentesbe,
ha látsz engem, a poligám mártírt,
a Nílus deltájában hajózni,
Pepsit szopogatva, magányosan.”

Ebből látható, hogy alaposan megszorulnánk, ha akár a Görög Ilonka, akár a Punical phantasy tartalmát, mondanivalóját kellene elmesélnünk tömör mondatokban, bár érdekesnek, mulatságosnak találjuk az ilyen kísérleteket. Egyetlen okunk van arra, hogy ezt az utóbbit már nem közöljük teljes terjedelmében: félő, hogy a Görög Ilonka költőjének elhamarkodott állítását cáfolandó, özönlenének hozzánk a hasonló, ábécés költemények, angol, német, francia, ndebele és urdu nyelven.

Gyulai József versének teljes szövege

Punical phantasy

You can bet a dime,
if you see me, the polygam martyre,
cruising down the delta of the Nile,
sipping a pepsi lonesome!

Please, don’t tantalize tall girls
and better get along with all
The tales about those cute
Cypriot angels in their huge
black apparels, and have a glance
on their whirling ‘lamb dance’.
It’s clear now, I must
take an unusual
exit from this
comic rondo.

Epilogue

This hokey-pokey is for hobby
(forget sigmation in ‘anabases’)
and better say: in the Port Authority
a ‘soup silo’? Nonsense as finding!
Please, rather stop hiding
drunk hijackers.

You, Poet, better keep silence all about,
You, Reader, come, gamble, but bail me out.”

1. Bizonyítandó, hogy a költők jobb helyzetben vannak mint a matematikusok, bemutatok egy olyan kérdéssort, amely – hasonló helyzetben – egy matematikus agyában szinte azonnal felmerül: Létezik egynél több megoldás? Véges vagy végtelen a lehetséges megoldások száma? Mekkora a számossága a megoldások halmazának? Rendezett halmazról van szó? stb.

2. Érdekes elképzelni az USA-ban és az Interneten elterjedt nyelvi divat (pl. U2 = You to stb.) kultúráltabb változatát Karinthy ötlete alapján (pl. You can β dime stb.).

3. Igen veszedelmes egy nyelv lehetőségeiről bármit is állítani. Miközben gyönyörűen átültethetők nyelvünkre Homérosz, Dante, Shakespeare stb. sorai, Széky János Thomas Pynchon amerikai író A 49-es tétel kiáltása című regényének fordítója a kötet utószavában így ír:

„Ráadásul Pynchon kedvenc szintaktikai formája a ’supplementive adjective clause’. Ez nem más, mint a mondatba bárhol beilleszthető, jelzői vagy magyarázó jellegű, tetszés szerint bővíthető, de néha csak egyetlen melléknévből álló igétlen mellékmondat. Minthogy semmiféle nyelvtani elem nem kapcsolja a mondat többi részéhez – még az angol nyelv szigorúan kötött szórendje sem –, mozaikszerű – és bizonyos értelemben slampos – mondatszerkesztésre ad módot. A magyarban nincs megfelelője.”