Humor rovat

„Dörzsölt kenőcsöt, három ténoszi / Foghagyma főt vetvén belé…”

Arisztophanész
Részlet a Plutos című vígjátékból


S nem jött az isten még le?

Karion
Még nem akkor. –
Aztán pedig majd furcsát is tevék:
Mert, hogy leszálla, s hozzánk ért,1 nagyot
Szeleltem, felfuvódván a hasam.


Utálva fordúlt tőled el, tudom.

Karion
Nem a; hanem Iaso2 elpirult
Kíséretében, Panakeia2 meg
Befogta orrát… nem tömjént eresztek.


Hát ő maga?

Karion
Föl sem vevé, bizisten.


Parasztos isten úgy hát, mint te mondod.

Karion
Nem; csak ganéjturkáló.3


Vakmerő!

Karion
Féltembe’ a fejem beburkolám;
Ő meg körűljárt méltóságosan
S mind sorra nézte a betegeket.
Majd a legénye kőmozsárt teve
Elé, ütővel, és szekrényt…


De te
Hogy láttad ezt, ha a fejed be volt
Takarva, gaz csont?

Karion
A szűrön keresztűl:
Mert volt azon lyuk, Zeus uttarcs’, elég.
Előbb is a Neoklides szemének
Dörzsölt kenőcsöt, három ténoszi
Foghagyma főt4 vetvén belé; továbbá
Aszattat,5 ebtéjjel vegyítve, törte
Mozsárban, és ecettel föleresztve,
Kiforditá pilláit, úgy kené meg,
Hogy jobban fájjon. Ő pedig nagyot
Bődült, s ugrott, szaladt; hanem az isten
Mosolygva szóla: „ülj itt, kenve, már:
Hogy több gyülésben izgágát ne tégy!”6


De mily derék s bölcs honfi az az isten!

Karion
Akkor pedig, Plutónnak7 űlve mellé,
Előbb is megtapintá a fejét;
Majd tiszta gyolcsot vévén, a szeme
Héját letörlé; Panakeia8 meg
Arcát, fejét bársonnyal fedte be.
Cuppanta egyet ajkával az isten,
Mire a szentélyből két roppant kigyó
Rohant ki…


Oh, szerelmes istenek!

Karion
Szépen becsúsztak a bársony alá
S körülnyalák pilláit, úgy hiszem;
S előbb mint tíz pohár bort te kiinnál,
Felálla Plutos, látva, asszonyom.
Én örömembe’ tapsolék, s uram
Költém – azonban kígyóstúl az isten
Nagy-hirtelen már a szentélybe tűnt.
Plutost meg a mellette feküvők
Falták-ölelték, mit gondolsz? egész
Éjjel virasztva, míg feljött a nap.
Én meg becsűltem az istent nagyon, hogy
Plutost szemessé tette oly hamar,
S Neoklidest még jobban megvakítá.

693–746. sorok

Arany János fordítása

  1. Asklepios.
  2. Asklepios leányai.
  3. Mint orvos, azt is vizsgálja.
  4. Tenos szigete híres volt fokhagymáiról.
  5. Bűzös aszat (assa foetida).
  6. Vö. Nőuralom 255. v. és 397. hol hasonló recept fordul neki elő.
  7. Így. A két isten eredetileg egy.
  8. Szó szerint: minden fájdalom elleni szer (Panacea).

Arisztophanész vígjátékai. Fordította: Arany János. Budapest: Magyar Helikon, 1968. (Helikon klasszikusok.)