Humor rovat

Poor Grand Old Man · Szegény jó öreg

matematika, Erdős Pál, számelmélet, prímszámok

A Magyar Tudományos Akadémia,
az Eötvös Loránd Tudományegyetem,
az MTA Rényi Alfréd Matematikai Intézet
és a Bolyai János Matematikai Társulat
nemzetközi matematikai konferenciát szervez
Erdős Pál emlékére


PAUL ERDÖS AND HIS MATHEMATICS

címmel, 1999. július 4-től 11-ig.


Ennek kapcsán július 9-én, péntek délután 4 órai kezdettel az MTA székházában (Budapest, V. ker. Roosevelt tér 9.)


ERDŐS PÁL ÉS A TANÍTÁS
címmel egy speciális programot szervezünk magyar nyelven.


Erdős Pál mindig szívesen foglalkozott fiatalokkal (akiket szeretettel epszilonnak becézett). Rendszeresen tartott előadásokat középiskolásoknak, egyetemistáknak és tanároknak, sok tehetséges kezdőt indított el a kutatás útján. Erdős Pálnak ezt az arcát idézi fel néhány tanítványa:

Lovász László, Pósa Lajos és Ruzsa Z. Imre.


A visszaemlékezések között elhangzanak kedvenc feladatai.

Alakját videofelvétel segítségével is felidézzük.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

A szervező bizottság nevében: T. Sós Vera

Néhány napja, amikor a fenti levelet kaptam, arra gondoltam, hogy a rendezvénnyel párhuzamosan e hasábokon is érdemes lenne megemlékezni Pali bácsiról. A P. G. O. M. című dal (szövegét írta Allen J. Schwenk), 1988. június 2-án, Kalamazooban, a VI. Nemzetközi Gráfelméleti Konferencián hangzott el a The Candy Man dallamára. A cím magyarázata az, hogy Erdős saját magát (különböző életkorokban) így titulálta:

55 éven felül P. G. O. M. Poor Grand Old Man (szegény öregember)
60 éven felül + L. D. Living Dead (élő halott)
65 éven felül + A. D. Archeological Discovery (régészeti lelet)
70 éven felül + L. D. Legally Dead (jogi szempontból halott)
75 éven felül + C. D. Counts Dead (lényegében halott, hiszen haláláig
az MTA tagja marad, de egyéb joggal nem bír)

P. G. O. M.

(Poor Grand Old Man)

Allen J. Schwenk

Who can take prime numbers and find their density
Using only techniques he calls elementary?
P. G. O. M. can show it’s log n over n.
P. G. O. M. can, he just mumbles log log n
To make it all come true!

Who can take each edge with fixed probability
Put them all together and prove connectivity?
P. G. O. M. can do it asymptotically,
P. G. O. M. can, he just mumbles log log n
To make it all come true!

Who’ll tell you that his age
Is more than you would gauge?
By billions you would slight the figure.
Although it can’t be found with rigor,
We’re glad to say its growing bigger.

Couples in his lingo are known as boss and slave.
Put the two together, that’s how epsilons are made,
In Uncle Paul’s slang, oh in Uncle Paul’s slang.
Raise your glasses in a toast, drink the poison you like most
And he’ll respond with O. J.

Who often gets to look
Into God’s perfect book?
Proofs chosen by The Great Librarian
Are elegant and slick, not hairy, an’
They often sound a bit Hungarian!

Who can take a sequence, partition it at will,
Find arithmetic progressions remaining in it still?
P. G. O. M. can, by citing Van der Waerden,
P. G. O. M. can, he just mumbles log log n
To make it all come true!

Who else can help you take
An Erdös number great,
Collaborate with skill and power,
Reduce it to one in an hour,
And have time left to take a shower?

Whose mind is always open to problems old and new,
And who makes his conjectures worth a thousand bucks or two?
Uncle Paul can, and he seldom has to pay.
Just try to solve a few, you’ll find out they’re hard to do,
It always happens that way.

And yet, P. G. O. M. can, he just mumbles log log n
To make it all come true!

SZE. J. Ö.

(Szegény Jó Öreg)

Allen J. Schwenk

Ki tudná a prímek sűrűségéről
Elemi úton, ahogyan szerinte köll,
Belátni, mint SZE. J. Ö., hogy log n / n.
SZE. J. Ö., mormolja egyre log log n,
Hogy minden igaz legyen.

Veszed adott valószínűséggel minden élét
Bizonyítva így a gráf összefüggőségét
Akár SZE. J. Ö., aszimptotikusan,
SZE. J. Ö. mormolja egyre log log n,
Hogy minden igaz legyen.

Korát meg nem mondanád
Hacsaknem hibázva jókorát.
Míg egyre több lesz,
Pontosan meg nem határozható,
Örömünkre mindaddig találgatható.

Egy házaspárt a rab meg az ura alkotja,
És általuk készülnek az epszilonok
Pali bácsi nyelvén, a Pali bácsi szerint.
Emelje poharát a szónok, s ki-ki kedvenc mérgét,
Hadd’ koccintson ő is – az orendzsússzal.

Te rátalálsz könnyen
Egy végtelen könyvben
A bizonyításokra, miket
Legszebbekből gyűjtött Dicső Nagyúr,
És jó néhányat magyarul.

Fölbontod a számsorod,
Hogy tetszőleges a maradvány,
És mégis, ott a számtani haladvány
Akár SZE. J. Ö., vagy a Van der Waerden.
SZE. J. Ö. mormolja egyre log log n,
Hogy minden igaz legyen.

Ki más segítheti
1-re csökkenteni
Erdős számodat röpke óra alatt?
Szelleme óriási, tudása, hatalma,
Még időd is marad egy gyors zuhanyra.

Bölcs agya nyitva áll minden problémára,
Ezreseket érő sejtéseinek se szeri, se száma.
Dehát Pali bácsi kérdései ritkán fizetnek.(1)
Hogy mennyire nehezek,
Tessék megpróbálni bármelyiket.

És SZE. J. Ö. mormolja egyre log log n,
Hogy minden igaz legyen.

Részlet Erdős egyik előadásából
Erdős Pál
(1913–1996)
by W. Kuperberg
Erdős gyermekkori képe
T. Sós Vera és Erdős Pál
  1. Erdős különféle érdekes és fontos matematikai állítások bebizonyítására pénzjutalmat tűzött ki. Ha valaki elvégezte a bizonyítást, Pali bácsi zsebből fizetett. Csakhogy ez nem volt olyan egyszerű. Ismereteim szerint, a legnagyobb kitűzött pénzjutalom 3000 US$ volt.
  1. Az Erdős-féle szlengben: rab – férj, úr – feleség, epszilon (a matematikában a kis mennyiségek jele) – kisgyerek.
  2. Erdős-szám – Erdős Erdős-száma 0. 1 az Erdős-száma azoknak, akikkel Erdősnek közös cikke van. 2 azoké, akikkel nincs közös cikke, de akiknek van közös cikke olyanokkal, akikkel van közös cikke stb.
  • A VI. Nemzetközi Gráfelméleti Konferencia szórólapja.
  • Elektronikus kézirat.