Humor rovat

Geometria a kézimunkákban

A legnépszerűtlenebb tudomány szépségei
Konkoly Kálmán beszélgetése Kerékjártó Béla matematika professzorral
matematika, geometria, topológia, Kerékjártó Béla

Geometria a mindennapi életben


A geometria gyakorlati jelentőségére példákat sorol fel Kerékjártó professzor:

– Bizonyára mindnyájunkat érdekel a látás geomet­riája, a perspektíva, – mondja. – Ezzel legelőször Leonardo da Vinci és a magyar származású Dürer Albert foglalkozott. Az ő nevükhöz fűződik annak alkalmazása is. Az optikában felvetődött geometriai kérdések és a per­spektíva elmélete vezettek el a projektív geometriára, amely az újabb geometriának igen fontos és nagyon tág területe. Tárlatokon magam is többször megállapítottam, hogy a projektív geometria ismerete sok modern festőt megkímélne a képeiken gyakran látható szemléleti hibáktól.

Lantot rajzoló
Albrecht Dürer · 1525 · fametszet · 13 x 18,2 cm
The Metropolitan Museum of Art, New York

Legújabb, legáltalánosabb fejezete azonban a geomet­riának a topológia, amely a geometriai alakzatok legben­sőbb tulajdonságaival foglalkozik és az alaptételeket is új megvilágításba helyezi. Szemléletessége miatt a geometria legérdekesebb területe és majd mindenütt alkalmazásra ta­lál matematikában, geometriában.

…és a kézimunkákban…


A topológia első részletes feldolgozását a tudományos világirodalomban Kerékjártó Béla írta. Joggal tekinti tehát valósággal szellemi gyermekének ezt a fiatal, nagyjelentő­ségű tudományágat. Nagy szeretettel beszél róla és reméli, hogy a geometriának ezek az újabb fejezetei megint ma­gukra vonják a művelt közönség érdeklődését.

– A szerencsés véletlen is segítségünkre jöhet, – álla­pítja meg. – Klein Félix ismert matematikus mesélte ne­kem egyszer, hogy egyik igen nehéz matematikai művét több hölgyismerőse kezében látta. A jelenség nem volt el­szigetelt, a könyv olyan hamar elfogyott, hogy szépirodalmi műnek is becsületére vált volna. A titok nyitjára maga Klein Félix jött rá. A könyvben közölt geometriai ábrák megtetszettek a hölgyeknek, nagyon csinosnak talál­ták és – kézimunka-mintának használták.

– Talán egyszer, – teszi hozzá végül, – a divatnak szüksége lesz geometriára s ez újra divatba hozza a geomet­riát, mint az általános műveltség szükséges tényezőjét…

Ábrák Felix Klein könyveiből
Kerékjártó Béla
Széchenyi József felvétele a kötetből
Forrás

Konkoly Kálmán: Magyar alkotók. Hírneves magyar tudósok, művészek, szakemberek műhelyéből. Budapest: Singer és Wolfner Irodalmi Intézet Rt., 1942. 77. p.