Humor rovat

A sokoldalúság vaksága

„Olyan sokoldalú vagyok, hogy az már szinte gömb.”

Sherlock Holmes és dr. Watson túrázni mennek, felállítják a sátrukat, és elalszanak. Néhány óra múlva Holmes felébreszti hűséges társát:

– Watson, nézzen föl az égre és mondja meg, mit lát!

– Millió csillagot látok.

– És mit mond ez önnek?

Watson eltöpreng egy darabig.

– Asztronómiai szempontból ez azt jelenti, hogy milliónyi galaxis létezik, és potenciálisan milliárdnyi bolygó. Asztrológiailag ez azt jelenti, hogy a Szaturnusz az Oroszlánban áll. Az idő tekintetében ez azt jelenti, hogy körülbelül negyed négy van. Teológiai szempontból ez a bizonyíték arra, hogy az Úr mindenható és hogy mi kicsinyek és jelentéktelenek vagyunk. Meteorológiai nézőpontból ez arra enged következtetni, hogy holnap gyönyörű napunk lesz. És önnek mit mond ez?

Holmes hallgat egy darabig, majd megszólal:

– Watson, maga idióta! Valaki ellopta a sátrunkat!!!

Sherlock Holmes egy Sidney Paget által, 1891-ben készített képen a The Strand Magazine egyik példányában
képforrás