Humor rovat

Eddington paródia

fizika, kvantumfizika, finomszerkezeti állandó

„Az alfa rejtélye a valóságban egy kettős rejtély. Az első rejtély az alfa numerikus értéke, α ≈ 1/137, amely évtizedek óta napirenden van. A másik az értelmezési tartománya.”1

„Ha az alfa – a finomszerkezeti állandó – nagyobb lenne, mint amekkora, akkor nem tudnánk megkülönböztetni a dolgokat a vákuumtól, és a természeti törvények kifejtése reménytelenül nehéz lenne. Azonban az a tény, hogy az alfa értéke 1/137, nem véletlen, ez maga a természet törvénye. Az világos, hogy ennek a számnak a megmagyarázása a természeti filozófia központ problémája.”2

A fizikában ismeretes a dimenzió nélküli ún. „finomszerkezeti állandó”, melynek számbeli értéke 1/137. Miután nem volt ismeretes fizikai elmélet, amelyből a fenti, kísérletileg meghatározott állandót levezethették volna, Sir Arthur Eddington a híres csillagász bátor kísérletet tett a 137-es szám magyarázatára. A matematikai bűvészmutatvány jellegű, fizikai megfontolásokban szűkölködő levezetést több fizikus veszélyesnek tartotta és kigúnyolta. Íme, Vlagyimir A. Fock fizikus versének részlete:

137–1840

Though we may weigh it as we will,
Exhausted and delirious,
One-hundred-thirty-seven still
Remains for us mysterious.
But Eddington, he sees it clear,
Denouncing those who tend to jeer;
It is the number of (says he)
The world’s dimensions. Can it be?!
The world enfolding you and me?
The world that holds Sir Arthur E.?
The very world we smell and see?—
Oh come, he can’t be serious!

Akárhogy mérünk, számolunk utána
– Ernyed a kéz, s felforr az agy –
Az egy-száz-harminc-hét továbbra
Sötét, rejtélyes szám marad.
Ám Eddington nem érti: hogy lehet
Ésszel nem érni fel e számjegyet.
Mert ez a szám (azt mondja ő, a dőre fej)
A világ-dimenziók száma. Higgyük el?!
Azé a világé, amelyben élni kell
Nekünk s neked, Sir Arthur Eddington, s amely
Minden érzékszervünkre hat? No menj,
Ez nem lehet komoly beszéd!

Well, here’s a number of my own
(In tit for tat I revel):
One-thousand-eight-four-oh. I’ve shown
It’s strictly on the level.
Sir Arthur, keep your puny sum,
It’s yours from now to Kingdom Come!
My 1 and 8 and 4 and 0
Will fit a world we’ve yet to know—
So on and upward with the show!
And on my cauldron down Below
Let these four figures shine and glow,
Bewildering the Devil!3

Ím az én számaim – nem tévhit
(Ne töprengj sokáig, elárulom):
Az egy-ezer-nyolc-száz-negyvenet én itt
A helyérték szerint ábrázolom.
– Sír Arthur, tartsd meg magadnak satnya számod,
Talán feltárja néked majd a másvilágot,
Mert erre a miénkre nem való.
Erre az egy, a nyolc, a négy s a nulla jó,
Ezekkel itt minden feltárható,
Mi van, s mi lesz. Ezért én e négy ragyogó
Számot családfámra írom; nem látható
Ugyan, de elűzi tőlem az ördögöt.

Bárány György fordítása

Sir Arthur Stanley Eddington
(1882–1944)
brit asztrofizikus
George Gamow
(1904–1968)
orosz születésű amerikai fizikus
Vlagyimir Alekszandrovics Fock
(1898–1974)
szovjet fizikus
  1. Malcolm H. Mac Gregor (2007): The Power of Alpha. = World Scientific 69. p.
  2. Max Born, A. I. Miller (2009): Deciphering the Cosmic Number: The Strange Friendship of Wolfgang Pauli and Carl Jung. W. W. Norton & Co. 253. p.
  3. Rendered by B. P. G. into English verse, from the original Russified German.
  • Georg Gamow: A fizika története. Budapest: Gondolat, 1965. 335–336. p.
  • George Gamow: Biography of Physics. Harper & Row, New York, 1961. 327. p.