Humor rovat

Orvosi bölcsesség

Agathiasz
orvoslás, tüdőgyulladás, Bizánc, 6. század

Elnyúlt Alkimenész, lázban gyötrődve, az ágyon.
Torkán nem jött más, mint reszelős köhögés,
Úgy szúrt oldala, mintha ezer kés éle metélné,
Hörgő légzéstől mellkasa fulladozott,
Ám megjött locsogó-szavú Kallignótosz, a kószi,
Bölcsességével telve, segíteni kész.
Néki a prognózis kéznél van minden esetre,
S nem jósol soha mást, csak mi amúgy is igaz.
Lesvén Alkimenész fekvését, arca-vonását,
Hozzáértően fogta a két tenyerét,
Átgondolta a krízisről szóló fejezet-részt,
Hippokratészig visszaidézve a tant,
S akkor a prognózist kinyilatkoztatta merészen,
Jól felemelt hangon, s ünnepi arccal ekképp:
Hogyha a hörgést abbahagyod, s megszűnik a szúrás,
S hogyha a légzésben enyhül a lázas iram,
Akkor nem halsz meg te tüdőgyulladásban: ezek mind
Azt jelzik minekünk: múlnak a kórtünetek.
Csak nyugalom! De azért hívd törvényünk tudorát és
Végrendelkezvén, kezdd el a bölcs búcsúzást.
S engem, ezért a remek prognózisomért, örökössé
Tégy meg, egész vagyonod harmada éppen elég.”

Agathiasz Mürénaiosz (kb. 536–582/594)

A „VI. század leghíresebb költője” (Levcsenko). Apja szónok és történetíró, maga is tekintélyes történész, a „szkholasztikosz” címet viselte. Konstantinápolyban élt, ott is halt meg, fiatalon.

Kortársa és barátja volt Paulosz Szilentariosznak; maga is buzgón folytatta az alexandriai hagyományt. Kilenc könyvben írta meg a Daphniakát hexameterben, azonban ez a műve elveszett. Fennmaradt százegy – erotikus, vallásos, gnómikus – epigrammája, eleven stílusukkal, világosságukkal, formai tökéletességükkel tűnnek ki. Szerkesztett egy antológiát – az Új epigrammaciklust (Küklosz neón epigrammatón) –, amelybe saját verseivel együtt régebbi költők epigrammáit is beiktatta.

A bizánci irodalom kistükre. Válogatta, a bevezetést, az ismertető szövegeket és a jegyzeteket írta, valamint a képanyagot összeállította Dimitriosz Hadzisz. „A bizánciak a magyarokról” című részt összeállította, a bevezetést, az ismertető szövegeket írta, valamint a képanyagot összeállította Kapitánffy István. Budapest: Európa Könyvkiadó, 1974. 341, 343. p.