Huhogók rovat

Az egységes kultúráról

Simonyi Károly
két kultúra, humán kultúra, reál kultúra, harmadik kultúra, tudomány, művészet

Azt mindenesetre le kell szögeznünk, hogy: egyetlen, egységes kultúra van, de csak számunkra, a befogadó individuumok számára merül fel az a kérdés, hogyan lehet annak lényeges elemeit kiválasztani, magunkévá tenni, tanítani. Tudomásul kell azonban azt is vennünk, hogy a nagy alkotók – művészek, tudósok – szükségszerűen öntörvényűek és öntörvényük esetleg a teljes egyoldalúságot jelenti számukra.

A tudós egy szent, vagy művész extázisával. Az emberi kultúra egységét fejezi ki ez az arc, egy görög tudós arca egy középkori katedrálisban.

Ptolemaiosz szobra az ulmi katedrálisban
Id. Jörg Syrlin alkotása · 1470

Simonyi Károly: A fizika kultúrtörténete. Lektorálta Mátrai László, Vekerdi László. 3., átdolgozott kiadás. Budapest: Gondolat, 1986. Bevezetés. 15. p.