Hídverés rovat

Van Gogh-képeket fejtő csillagászok

Jéki László
fizika, csillagászat

Csillagászok állapították meg nemrég, hogy pontosan mikor festette Vincent van Gogh a Holdkelte [Esti táj kelő Holddal] című képét. Munkáinak nagy részéről kiterjedt levelezése alapján állapították meg a művészettörténészek, hogy hol és mikor alkotta őket. A Holdkelte képről is hírt adott egyik levelében, de a keltezés nélküli levél megírásának időpontját máig vitatják.

Van Gogh 1889. május 8-tól 1890. május 16-ig kórházban volt Dél-Franciaországban, Saint-Rémyben, a Szent Pál apátságban. Az ott töltött egy év alatt 150 festményt és 140 rajzot készített, e képek egyike a Holdkelte. A műveiről 1928-ban összeállított katalógusban az F735 jelű kép még Naplemente címmel szerepelt. 1937-ben már Felkelő Hold néven említik, 1939-től pedig Holdkelte a címe. A művészettörténészek nem tudtak egyezségre jutni a megfestés időpontját illetően, az egyes szerzők szerint szóbajöhető időpontok: 1889. augusztus–szeptember, szeptember, július 6. (A két szélső határ: május 9., a Saint-Rémybe érkezés napja és szeptember vége, akkor küldte el a képet testvérének.)

Van Gogh leveleiből egyértelmű, hogy kórházi szobája keletre nézett, tehát a képen csak felkelő égitest szerepelhet, lenyugvó nem. A kép iránt érdeklődő csillagászok szerint a fényes narancssárga gömb vagy napnyugta táján felkelő telihold, vagy egy csaknem teljes hold, amely röviddel napnyugta után, az esti szürkületben kelt föl. Megfelelő számítógépi programmal meghatározták a fenti feltételeket 1889-ben kielégítő holdkeltéket, ilyenek lehettek május 15–17., június 13–15., július 12–14., augusztus 11–13. és szeptember 9–11. idején. A lehetséges időpontok további szűkítésére a helyszínre utaztak. Ma is áll a képen látható kettős ház és ugyanilyen a szirt, a dombok vonala, persze helyenként már új épületek takarják. Helyszíni mérésekkel meghatározták a jellegzetes tereprészletek magasságát, irányszögét (azimut). Ebből kiszámították a képen látható Hold pozícióját, a számítógép pedig visszakereste, hogy mikor látszott éppen olyan magasságban és szögben a Hold a kórházi ablakból. (A kutatást némileg nehezítette, hogy a ma is kórházként működő épületben nem juthattak be Van Gogh egykori szobájába.) A mérések alapján két időpont maradt végül: május 16. és július 13. Ezek között már könnyű volt a választás, hiszen a képen aratás utáni mező látható sárga boglyákkal.

Van Gogh tehát 1989. július 13-án festette a Holdkeltét. A Hold aznap helyi idő szerint 9 óra 8 perckor kelt fel, a meteorológiai feljegyzések szerint tiszta volt az égbolt. A képen a boglyák árnyéka nem felel meg az éppen felkelő Hold helyzetének, a magasabban álló, délebbről világító Hold vet ilyen árnyékokat. Eszerint Van Gogh előbb a domborzatot és a Holdat festette meg, ezután látott hozzá a mezőhöz. A valódi természetet festette meg, nem emlékezetére és képzeletére hagyatkozva dolgozott.

Pontosan 6 darab 19 éves Hold-ciklus telt el azóta, ezért 2003. július 13-án ugyanúgy, ugyanott kelt fel a Hold, mint hajdan Van Gogh szeme előtt. A Southwest Texas State University csillagászai erre az időpontra időzítették közleményük megjelenését a Sky & Telescope című folyóiratban.

A texasi csillagászok Van Gogh iránti érdeklődése nem korlátozódott erre az egyetlen képre. Néhány éve az Út ciprussal és csillaggal című festménnyel kapcsolatban is új felismerésre jutottak.

A képen az esti félhomályban két fényes, csillagszerű objektum látható az alkonyi égen a Hold vékony félholdja közelében. A művészettörténészek nem tárták fel, mik is lehetnek ezek az égitestek, ezért a csillagászok álltak neki a feladat megoldásának. Ez a kép is Saint-Rémyben született, a művész egyéves ottlétének vége felé. Van Gogh 1890. május 16-án utazott el Saint-Rémyből. A csillagászok három kérdést tettek fel. Május 16-át megelőzően mikor volt újhold? Melyik napon jelent meg az esti égbolton a telőben levő félhold? Voltak akkor a közelében fényes csillagok vagy bolygók?

A mai adatbázisokkal és megfelelő számítógépi programmal a kérdésekre gyorsan megkapható a válasz. A művész elutazását megelőző újhold április 19-én egyetemes időben 8 óra 6 perckor jelent meg. A következő újhold május 18-ra esett, Van Gogh addigra elutazott. Saint-Rémyből a holdsarló április 20-án, helyi idő szerint este 7 órától látszott, ekkor az újhold még csak 35 órás volt, sarlója ezért volna oly keskeny. Fényes csillag azonban nem volt a közelében azon az estén, a legközelebbi fényes csillag, az Aldebaran 20° távolságban volt. A kutatók meglepetésére viszont közel, 4°-on belül volt a Vénusz bolygó, fényességével uralta az egész nyugati eget. A Vénusztól 3° távolságban és kissé lejjebb, a horizonthoz közelebb a Merkúr látszott, akkor fényesebbnek látszott a Szíriusz csillagnál. 1890. augusztus 20-án este, röviddel naplemente után a Vénusz, a Merkúr és a Hold volt az égen egymáshoz közel látható három fényes test. A Hold gyors mozgása miatt a három égitest egymáshoz ennyire közel csak azon az egyetlen estén, április 20-án látszott, a következő este már nem. (A Hold 13°-ot mozdul el naponta.) Megvolt a megfejtés, egyetlen kis hibával. Az égbolton balról kezdve Hold, Vénusz, Merkúr volt a sorrend, a festményen pedig éppen fordítva, a Holdtól balra látszanak az égitestek. A változtatásnak valószínűleg kompozíciós, művészi elrendezési okai voltak. A ritka égi jelenségre egyébként a korabeli sajtó előre felhívta a figyelmet. Van Gogh Saint-Rémyben április 20-án este láthatta a Hold, a Vénusz és a Merkúr tündöklését és ez adta az ihletet a festményhez.

Vincent van Gogh · Önarckép
olaj, vászon · Courtauld Institute, London.
képforrás

Hetedhéthatár 2003. november 21.

Közismert, hogy Vincent Van Gogh pszichiátriai betegségben szenvedett. Betegségének alakulása, azaz a beteg állapota különböző időpontokban – megbízható orvosi dokumentáció hiányában is – viszonylag jól követhető. Hogyan lehet ez?

Van Gogh műveit vizsgálva (színhatások, ecsetkezelés stb.) különféle következtetéseket tud levonni a festő állapotáról az erre szakosodott pszichiáter vagy pszichológus. A módszer nem mai keletű, az orvosok jó ideje ismerik az alkotás, önkifejezés feszültségoldó hatását. Olykor kiállításokat is rendeznek a betegek műveiből. Világos pillanataiban (amikor nem gyötörték hallucinációk és agressziója is megszűnt) Van Gogh-nak is megengedték a Saint-Rémy elmegyógyintézetben, hogy festéssel töltse idejét. Ez idő alatt, mintegy 150 üde színezésű, örvénylő ecsetvonásokból épülő, lendületes képet festett. (Jómagam az 1970-es évek elején találkoztam a pesti orvosegyetem pszichiátriai klinikáján a módszer alkalmazásával.) Azonban Van Gogh nagy mértékben megkönnyíti az elemző helyzetét azzal, hogy számos jól datálható önarcképet készített. Az alábbi táblázat nagyjából kronológiai sorrendben mutatja be az 1886 és 1889 között keletkezett önarcképeket. (Ha a kurzort egy képecske fölé visszük, buborék formában megjelenik a keletkezés időpontja, míg a képre kattintva megtekinthetjük azt nagyobb méretben.)

886. tavasz, Párizs
1886. tavasz, Párizs
1886. tavasz, Párizs
1886. tavasz, Párizs
1886. ősz, Párizs
1886/87. tél, Párizs
1887 eleje, Párizs
1887. március-április, Párizs
1887. tavasz, Párizs
1887. tavasz, Párizs
1887. tavasz-nyár, Párizs
1887. tavasz-nyár, Párizs
1887. nyár, Párizs
1887. nyár, Párizs
1887. nyár, Párizs
1887. nyár, Párizs
1887. ősz, Párizs
1887. december, Párizs
1887. nyár, Párizs
1887. nyár, Párizs
1887. nyár, Párizs
1887. nyár, Párizs
1887/88. tél, Párizs
1887/88. tél, Párizs
1887/88. tél, Párizs
1888 eleje, Párizs
1888. augusztus, Arles
1888. szeptember, Arles
1888. november-december, Arles
1889. január, Arles
1889. január, Arles
1889. augusztus vége, Saint-Rémy
1889. szeptember, Saint-Rémy
1889. szeptember, Saint-Rémy

Egyes feltételezések szerint a festő skizofréniában szenvedett. (Pár éve láttam egy hosszabb ismeretterjesztő filmet, melynek fő témája Van Gogh betegsége volt, de sajnos a pontos diagnózisra nem emlékszem.) Hogy állunk manapság a betegség gyógyításával?

A korszerű gyógyszerelés és az azt kiegészítő egyéb módszereknek (mozgás, tánc, festés, színház) köszönhetően a betegek egy csoportja a kezelés eredményeképpen gyakorlatilag gyógyultnak tekinthető, egy másik csoport állapota a kórházi kezelés után ambulánsan szinten tartható, míg a maradéknál az orvosok nem tudnak átütő eredményt elérni. (A pontos csoportmegoszlás jelenleg nem áll rendelkezésemre.)