Hídverés rovat

Tudományos kislexikon

matematika, számelmélet, játékelmélet, fizika, idő, relativitáselmélet, görbült téridő, kvantumelmélet, meteorológia, forgószél, biológia, mikrobák, biokémia

forgószél

fizika, meteorológia, turbulencia

„Vagy sohasem láttál olyan forgó szelet
Mint az, aki mindjárt megbirkózik veled,
És az útat nyalja sebesen haladva,
Mintha füstokádó nagy kémény szaladna?”*

  • * Arany János: Toldi I. ének 4. versszak. = Arany János összes költeményei I–II. kötet. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1967. II. kötet. 100. p.

prímszám

matematika, számelmélet

„A tórul felszállt vala a pára. Hattyúk úsztatnak, tizenhetet számoltunk össze. A tizenhét az prímszám, mondá Kéri uram. És hogy mi vólna a prímszám. Prímszám kedig az vólna, az mi csak őnmagával és eggyel vóna osztható. Osztható meg az, hogy maradék nélkül megvan. Igen, a tizenhét prím, tényleg. Csak az számít, mondá Kéri, pusztán az, valamit az emberek az elalvás előtti öt percekben gondolnak. Az öt es prím, válaszoltam vala sovány eszezés múltán, és ezt, hogy az öt prím, jó jelnek alejtom vala.”

Csokonai Lili: [Esterházy Péter]: Tizenhét hattyúk [részlet] 161. p.

Részlet az Érzékek iskolája című, 1996-ban készült magyar filmdrámából

(Esterházy Péter 1987-ben írta meg Csokonai Lili álnéven Tizenhét hattyúk című fiktív vallomását, melyből Sólyom András készített filmet. A történet egy fiatal lány életének tragédiáját meséli el, melynek középpontjában a viszonzatlan szerelem krónikája áll, annak minden gyönyörűségével és kínjával.
Szereplők: Gryllus Dorka, Kaszás Attila, Kovács Lajos, Udvaros Dorottya, Nyertes Zsuzsa, Nagy Kriszta, Lázár Kati. Forgatókönyvíró: Sólyom András. Zeneszerző: Cserepes Károly, Másik János, Presser Gábor. Operatőr: Máthé Tibor. Zene: Ando Drom együttes.)

tudományos igazság

„– Nem számít az, fiam, hogy kinek van igaza – felelte Hubka néni, és ráncos öreg arca elmosolyodott. – Az igazság az egy olyan nagy dolog, hogy arról a magunkfajta embereknek nem illik beszélni. Olyan az, tetszik érteni, mintha egy király vagy fejedelem arról akarna előadni, hogy mit tesz az, éhezni. Hogy jövök én ahhoz, hogy az igazságról beszéljek, nem igaz? Énnekem, tetszik tudni, van egy kis házam itt a szomszédban, egy istállóval, s az istálló mögött van egy kis szoba s oda a környékbeli rossz nők bejárnak a gavallérjukkal, s ha van kedvük, a hamutartóban hagynak pár fillért a használatért. Hát tetszik érteni, hogy beszélhetnék én igazságról? Ha valakinek ott ellopják az óraláncát, s az illető egyén ír egy névtelen feljelentést a főkapitány úrhoz, akkor a főkapitány úr persze hogy azt gondolja, hogy a Lojzi néni lopta el a smukkot, ahogy itt a jassznépek mondják. S valószínűleg ez az igazság, no mondja, fiatalúr, tessék felelni!

Lőrinc elpirult. – Én még túl fiatal vagyok ahhoz – felelte –, hogysem véleményem lehetne az igazságról.

– Jól mondja – bólintott az öregasszony. – Túl fiatal, én is túl fiatal vagyok még. A Józsi úr is túl fiatal, igaz-e Józsi úr, mi valamennyien túl fiatalok vagyunk.”

Déry Tibor: A befejezetlen mondat, 464. p.

idő

fizika

„És jöttek éjek, világűr mélyek
Hogy egymást cserélték asztallapok
Ömlött a bor, sok társaság volt,
Kezemről az órát elvesztve rég,
Bámultam az idő természetét
Kezemről az órát elvesztve rég.”*

görbült téridő

fizika, relativitáselmélet

„Valószerűtlen púpot a háton,
valószerűvé tenni kell.
Méghozzá úgy, hogy világnak hátát
hajlítni kell egy púpig el.

És ha egy gigászi gerinc is hajlik,
Richárdnak púpja majd mintát követ.
Meggörbedt időben meggörbedt férfi,
legelső divatfi még lehet.”*

  • * Bereményi Géza: Dal a ravaszdi Shakespeare Williamról. = Műcsarnok
A dalrészlet Cseh Tamás előadásában

modell módszer, modell verifikáció

tudományos megismerés

„Szép ez a mese, de a valóság ronda,
Ezerötér énekel a mikrofonba.”*

  • * Irigy Hónaljmirigy: Kannibál Anna bál. = $nassz Vegas!.

tudományos forradalom

tudományfilozófia

„Mióta a világ varázstalanítva lett
Mióta minden banális óra szerkezet
Megfejtett világból csak téged nem értelek
A megfejtett égbolt miattad maradt végtelen


Mióta a világ varázstalanítva lett
Csak te maradtál titkos értelmű képzelet
Tested a gazdag mindent kínál nekem
De én csak az arcod, az arcod kívánom végtelen.

Mióta a világ titoktalanítva lett
Már mindent értek?
Egyet kivéve: Tégedet!”*

kvantumelmélet

fizika

„Volt egy időszak, amidőn éjt-nap
Lapot keverve kártyáztam én.
Káró, kőr, bubi, királynő
Töprengve Isten természetén
Az egyik lap a másik fölé
Töprengve Isten természetén.”*

A dalrészlet Cseh Tamás előadásában

mikrobák

biológia

„A Mikróba olyan parány,
hogy puszta léte is talány,
de azt remélik dőre fők,
hogy mikroszkóppal látni őt.
Csuklós nyelvének otthona
száz kurta-furcsa fogsora;
hét bojtos farkán rengeteg
rózsaszín májfolt hempereg,
mindegyik folton pacni van,
s a pacnin negyven masni van;
hinárzöld, lágy szemöldöke:
mindezt nem látta senki se,
de a Tudósok váltig azt
bizonygatják, hogy így igaz –
s hol bizonyíték nem segít,
ott biztosan segít a hit.”*

  • * Gergely Ágnes fordítása. Hilaire Belloc (1870–1953): A Mikróba. = Gergely Ágnes: Képtelen világ

játékelmélet

matematika

„Aki előtt a kaput becsukják
És azt kiáltják, rosszkor születtél
Megáll a csöndben és arra vár még,
Hogy tán kiszólnak, talán csak játék.”*

  • * Bereményi Géza: Az égboltsapkájú. = Jóslat.

ismeretelmélet (episztemológia)

tudományfilozófia

„Semmi mást nem értünk meg a felebarátunkból,
Mint a változásokat, melyeket ő váltott ki mibennünk és pont.”*

agy biokémiája

biológia, kémia, pszichológia

„Elmémbe, mint fémbe a savak,
Ösztöneimmel belemartalak”