Hídverés rovat

Minden relatív

Jean-Pierre Petit
Részlet a képregényből
fizika, relativitáselmélet, téridő

A fordító ajánlása:


Bizonyára mindenki akinek megakad a szeme a Minden relatív címen, megsejti, hogy Albert Einstein relativitáselméletéről lesz szó. Remélhetőleg az még tovább fokozza az érdeklődését, hogy a címlap alapján egy képregényszerű feldolgozás kínálja magát.

És valóban így is van! Anselme Lanturlu, a képregény főhőse hihetetlen kalandokat él át megismerésre áhítozó kíváncsi kalandvágyában „Albert bácsi” csodálatos elvarázsolt „Kozmikus parkjában”. Albert bácsi a háttérben marad, a magyarázat vigaszát, a felfedezéshez szükséges bátorságot egy rendkívül bájos nőalak Sophie – akinek a neve közismerten a Sophiából, a görög bölcsességből származik – gondosságából meríti Anselme. Viszont kellenek még társak a megismerés utazásának kalandjaihoz, a lassú Tireziász (a csiga) és a szivarozó pelikán „személyében”, az ő szerepük, hogy a maguk lényéhez ragadt szemlélet alapján kötekedjenek Anselme fejében kialakuló gondolatokkal.

Amikor nekem megadatott a szerencse, hogy fizikus-kollegám képregényeit megismerhettem, rögtön láttam, e köteteket (mert még sok hasonlót készített a fizika, a matematikai közgazdaságtan és a geometria világáról) a magyar olvasók élvezetére és szellemi épülésére magyarul is hozzáférhetővé kell tenni. Ez – sajnos – csak két kötet erejéig sikerült eddig. Az egyik ez a Minden relatív, a másik az Infláció. Az Olvasó nyugodtan komolyan veheti a rajzok humorát, mert fantasztikus rajzkészségű fizikus–geométer–matematikus képzelődik itt. Bölcs humora más, elveiben hiteles, a hivatalos előképzettség gátlásait elkerülő, vagy azokat lebontó hozzáállása, megközelítése fájdalommentes bevezetőül szolgálhat bizonyos modern kérdések bizarrságának kihámozásához.

Csak egy dolog még. A Minden relatív így egyszerűen címbeli kijelentésként NEM IGAZ. A hivatalos fizika a történelem fintorának tartja, hogy az einsteini elméletre a relativitáselmélet címszó ragadt rá. Szellemét tekintve ugyanis az az óhaj vezeti, hogy a természettörvényeket fokozatosan egyre abszolútabb formában lehessen kimondani. Vagyis úgy, hogy azokat a megfigyelők mozgásállapotától független (így abszolút) módon lehessen megfogalmazni. A speciális elméletben az inerciális vonatkoztatási rendszerek körében az egyes kiszemelt rendszerektől függetlenül, míg az általános elméletben a tetszőleges mozgásállapotú megfigyelők vonatkoztatási rendszerei körében. A fordításkor a Szerző címválasztását kívántuk tiszteletben tartani, ezért még egy kérdőjel beiktatásával sem akartuk módosítani a szöveget. Minden relatív? Nem, egyáltalán nem, vannak azért abszolút fogalmak is. Előbb azonban meg kell barátkozni azzal, hogy a hossz, az időtartam és egyes más fizikai fogalmak a megfigyelő mozgásállapotától függenek, mert a fény terjedési sebessége a légüres térben viszont mindenki számára abszolút módon ugyanaz.


1999. január

Abonyi Iván

Petit, Jean-Pierre: Minden relatív. Anselme Lanturlu kalandjai. Képregény a relativitáselméletről (Les Aventures ďAnselme Lanturlu. Tout est Relatif). Fordította Abonyi Iván. Budapest: Gondolat, 1991.