Hídverés rovat

A nagy vadászat

Kiss Dezső, Kónya Katalin
Az első kiadás (Gondolat Könyvkiadó, 1988) 1999-ben néhány pontban korrigált változata
fizika, elemi részecskék, gyorsítók, detektorok, atomelmélet, elektron, proton, neutron, kölcsönhatások, magenergia, hadron, nukleon, kvark, neutrínó, fizikai kutatóközpontok, CERN, buborékkamra, képregény

Köszönettel tartozom a két szerzőnek és a CERN vezetőségének az internetes közlés engedélyezéséért, továbbá Kiss Dezsőnek, a javított és aktualizált változat elkészítéséért. – A szerk.

Hogy ezt is megértük: a képregény-formájú Biblia mellett képregény a karácsonyi piacon a részecskefizikáról! A Könyvek Könyve analógiájára (humorizálhatnánk némi komolyan gondolt tartalommal), a természettudományok között is legfontosabb ágazat bemutatásának szokatlan formáiról. Nem, nem akarjuk a képregény-műfajt ostorozni, hanem éppen ellenkezőleg: fel akarjuk fedezni azokat a specifikus tulajdonságait, melyek az információátadás terén a szó szoros értelmében egy új dimenzió nyitását rejtegetik vagy éppen kínálgatják. A részecskék képregényes világa alcímével és belső tartalmával – tisztességes bevallani – idegen ötlet alapján került a magyar szellem termőtalajába és hozott az ötletadójánál szellemesebb, élénkebb, de ugyanakkor tárgyhűbb „virágot”. Érdemes lenne ennek érzékeltetésére bemutatni az eredeti ötletet tartalmazó mű és a Kiss Dezső és Kónya Katalin alkotó munkájából született magyar realizáció lapjait. Látható lenne, hogy a nagy CERN számára Brian Southworth és Georges Boixander hogyan készített propagandaanyagot, ami a Közös Piac adófizetőnek kívánta elmagyarázni a szinkrociklotron meg a raktározó gyűrű építésének az anyag fundamentális fizikai tulajdonságai feltárásában betöltött fontos – bár költséges – szerepét: látható lenne, hogy ez a mű „16 éven aluliaknak” sikerült rajzokkal, de azért igazi felnőtt-humorral oldotta meg feladatát. A magyar realizáció képi megjelenítései tényleg nem ál-gyerekrajzok. E sorok írója éppen ebben a komolyabb ábrázolásban látja a képi közvetítésnek – az ötlet adójáénál – magasabb szintjét, komolyabb humorát. Mert mind a vadonatúj magyar szöveg írója, mind a képek rajzolója – bízvást mondhatjuk – jót játszottak azzal, hogy a kötetet a magyar könyvpiacra segítették. Ennek a szívből jövő, mondhatnánk, hogy önfeledt, ha nem tudnánk, hogy céltudatos alkotó játéknak már a hangulata is többet vall a részecskefizika tudománya, a részecskefizikus hivatása és természetesen a tudomány tényeinek és világának képi közvetítése szépségeiről, mint a CERN-kiadvány. Nem kívánjuk leértékelni a CERN-kiadványt, hiszen az volt az úttörő és az általa kifürkészett úton lehetett csakugyan azt jobban, a más újat az új forma eszközeivel hatásosabban kifejezni. Reméljük, nemcsak ennek vagy annak a szakmának a profijai fognak jól szórakozni ebben az új tükörben megpillantva magukat. Talán elviszi az olvasó társadalom egy új rétegéhez is ez a kötet egy alaptudomány társadalmi és szellemi fontosságának üzenetét. Gratulálunk Kiss Dezsőnek a szöveg, Kónya Katalinnak a képi megoldás szellemes, játékosan komoly és (észrevétlenül) tanulságos megoldásáért. No meg vállalkozó szellemükért, amiben a Gondolat Kiadó elismerésre méltóan partnerük volt.

A*I [Abonyi Iván]


1. Az atom és összetevői

2. Kölcsönhatások, kvarkok, neutrínók

3. Gyorsítók

4. Detektorok

5. Nemzetközi intézetek

Források
  • A nagy vadászat avagy a részecskék képregényes világa. Összeállította Kiss Dezső. Rajzolta Kónya Katalin Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1988.
  • A szerző javításait tartalmazó kézirat.
  • A Természet Világa recenziója a kötetről.