Hídverés rovat

Műszaki–tudományos kislexikon

logika, negáció, telefonközpont, biokémia, biofizika

Negáció

matematika, matematikai logika

Queen Mother. …Come let’s kiss.

Eleazar. Away, away!

Queen Mother. No, no, sayes I; and twice away says stay…(1)

Anyakirálynő. …Gyere, csókolj meg.

Eleazar. Menj, menj!

Anyakirálynő. Ne mondj nekem ilyet; a menj kétszer azt jelenti, maradj…”

Telefonközpont

technika, elektromosság, telefon, telefonközpont

„Ezek a fehér ruhás, fehér álarcos mágusok csak staffázs és statisztéria a klasszikus misztériumban, amit játszanak. Olivecrona nem játszik komédiát. Ott ül a központban, munkaköpenyében, a tábla előtt, ami tele van lyukakkal és banándugókkal. Kapcsol és bont, kapcsol és bont. A finom huzalok bonyolult Gordius-csomójában tökéletesen kiismeri magát. Tudja, ki akar érintkezni kivel. Fülén a hallgató, és nyugodtan figyeli a zűrzavaros, egyre szenvedélyesebb, sürgetőbb, lihegő üzenetcsatát. Figyeli, de csak az érintkezés ellenőrzése szempontjából, a tartalomra nem kíváncsi. Igaza van. Rettentő ez a tartalom. Kik vitáznak itt, kik veszekednek és követelőznek és könyörögnek és fenyegetőznek itt, egymással, egymás hegyén-hátán, mindegyiknek a maga baja a legfontosabb, legégetőbb. Aljas zsibvásár, diszharmónia. Messziről, messziről, most bekapcsolódik egy külső, idegen ország központja. Előkelően fölényes, az igazgatót kéri, nem érdeklik a kisebb hivatalnokok; olyan magabiztos, mintha odaát a legnagyobb rend volna az országban. Pedig hallani halványan, a zsörtölődő mellékzöngéket. Olivecrona kapcsol és bont, kapcsol és bont. A külső vonal azonban nem hagyja abba, egyre élesebb és kihívóbb – mi az, nem hallotta, mit mondok? Követelem, követelem a választ! És csűrés-csavarás nélkül – igen vagy nem, igen vagy nem? Csitító hangok, eminnen. Tessék várni, tessék várni, előbb ezeket kell itt elintézni. Nem, előbb ezt, ez fontosabb a maguk nyavalyás belügyeinél, itt nincs most semmi más, tudnom kell, nekem tudnom kell, nem vagyok semmire se kíváncsi, mondta, vagy nem mondta, igen vagy nem, különben leteszem a kagylót. De nem lehet, a dolog nem olyan egyszerű, másról van szó, illetve másról is van szó… a mondatot hagyja befejezni… halló, halló! halló… ó… ó!”

A Budapesti Telefonközpont
(1881. 05. 01.)

Méregtelenítés

biofizika, biokémia, vese

„Az örök anyag boldogan halad
benned a belek alagútjain
és gazdag életet nyer a salak
a buzgó vesék forró kútjain!”

Atomrobbanás

fizika, atomfizika, láncreakció, maghasadás

„Ha ezer nap lángolna föl egyszerre az égen,
e Mahátmá dicsfényéhez az lenne csak hasonló.”

„Mintha az égen hirtelen ezer nap robbant volna ki,
úgy gyúlt s csapott mindenfelé az irtózatos ragyogás.”

„Mintha az égen egyszerre ezer Nap fénye tűnne fel,
annak a tündöklése hasonlíthatna e Nagy Lélek ragyogásához.”

„Mintha a mennyben egyszerre
ezer Nap lobbant volna fel,
oly tündökletes izzással
ragyogott a dicső nagyúr.”

  1. Hasonló részlet található Shakespeare Vízkeresztjében („if your four negatives make your two affirmatives” [V. I.]; „ha négy tagadás két állítás”; Radnóti Miklós és Rónay György fordí­tása) és Sir Philip Sidney Astrophil and Stella („That in one speech two negatives affirm”) című művében.
  2. Amikor robbantás előtt fogadásokat kötöttek a fizikusok egymás között, hogy milyen nagy lesz végül a durranás, Oppenheimer a Bhagavad-gītā szanszkrit eposzból idézett.
  1. staffázs – ‘emberi vagy állati mellékalak festményen ‹élénkítésre, a térbeliség kiemelésére›’; ‘díszül, kiegészítésül szolgáló dolgok, járulékok’.