Hídverés rovat

Orvosi metaforák és hasonlatok

Hargitai Rezső
Roskó Gábor grafikáival
orvoslás, betegségtünetek, metafora, ádámcsutka, Xanthippe-szindróma, hermafroditizmus, Chaplin-járás, Káin-komplexus, Pickwick-tünetegyüttes

A betegségtünetek könnyebb megjegyzéséért, a komoly szakszövegek színesebbé tételéért sok hasonlat került át a mitológiából, a Bibliából, a történelemből és az általános irodalomból az orvosi irodalomba. Ebből idézünk most néhányat.

Ádámcsutka

Pomum Adami, szó szerint Ádám gyümölcsét jelenti, adam héberül embert jelent, a pomum alatt általában almát lehet érteni. A hagyomány szerint a tiltott fa almájának egyik darabja vagy annak csutkája Isten büntetése folytán Ádám gégéjében megakadt, s ez okozta a gégefő örökölt kidudorodását.

Aliz Csodaországban szindróma

Charles Dogson 1865-ben L. Caroll néven írta meg Alice’s Adventures in Wonderland című regényét, amelyben Aliz sok csodálatos élményt él át. Az idő–tér változik, a fakutya lassan tűnik el, először a farka, végül csak a feje marad meg egy darabig, végül a vigyorgása szűnik meg. A csecsemőből röfögő malac lesz, Aliz egyszer törpévé, máskor felnőtté változik stb.

Hasonló pszichés tünetek fordulnak elő migrén, epilepszia, mérgezés, kábítószer-fogyasztás kapcsán: a tér- és az időfélreismerés, megkisebbedési- megnagyobbodási érzések, alakváltozások illúzióit élik át az emberek. A tünetegyüttes emiatt nyerte nevét a regény ismert mesealakjáról.

Xanthippe-szindróma

Szókratész görög bölcs felesége állítólag rideg, házsártos asszony volt, aki férjének munkásságát nem értette meg. Túlzott rendszeretet jellemezte. A történelem rehabilitálta, de a róla elnevezett szindróma fogalma fennmaradt.

A tünetegyüttesen olyan magatartású nőt értünk, aki kínos tisztaságot tart fenn otthonában, állandóan takarít, a tiszta lakás öncélú kényszerré, ürüggyé válik számára.

Hermafroditizmus

A mitológia szerint Hermofroditosz Hermész és Aphrodité fia volt, akit Salmacis, egy tó nimfája meglátott és rögtön belé szeretett. Vonzalma olyan erős volt, hogy az isteni szülőket arra kérte, hogy a fiukkal egy lénnyé egyesülhessen. Az istenek ehhez hozzájárultak, s így a mondás szerint az új lény „egyik sem és mindkettő egyszerre” lett. Ezt a fejlődési rendellenességet régen az ördög művének tartották, ma szenzációként közlik az újságok, ha valakit közülük férfivá vagy nővé operálnak.

Chaplin-járás

Gyermekkorunkban gyakran mulattunk rajta, ma is gyakorta utánozzák a kifelé álló lábfejjel való „csoszogó” járását. Valóban létezik ilyen: oka egy ritka anyagcserezavar, amelynél a beteg talpa „hintaszéktalpnak” nevezhető, és sok egyéb elváltozás mellett járása Chaplin járásához hasonlít (homocystinuria).

Káin-komplexus

Káin – Ádám és Éva elsőszülött fia – vetélkedésük során megölte testvérét, Ábelt. Pszichopatológiai fogalom, amely szerint a testvérek – főleg a fiúk – között gyűlölködésbe vezető versengés alakul ki, amely az egyének minden megnyilvánulására kiterjedhet. A gyűlölet, féltékenység, túlzott ambíció a lelki egészség rovására megy. Ugyanekkor a fiú–lány testvéri viszony zavartalan.

Pickwick-tünetegyüttes

Charles Dickens egyik leghíresebb regényében, a Pickwick Klubban szerepel Joe, a piros arcú, igen kövér fiatalember, mint szolga. A tunya, szuszogó Joe minden pillanatban – még a bakon, lovak hajtása közben is – elbóbiskol, gazdájának állandóan ébresztgetnie, nógatnia kell, nehogy baleset következzék be.

Egyes igen elhízott betegekre jellemző a kóros aluszékonyság, a szuszogó, nehezített légzés, az arc kipirulása, az ajkak elkékülése. A betegség oka az agytörzs elsődleges szabályozási zavarában keresendő.

LAM (Lege Artis Medicinae) 2000/10. 932–933. p.