Hídverés rovat

Kutya-kaland

Gyöngyösi Mária – Kiss Anna – Fükéné Walter Mária
Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola
kémia

Minden megismerés a látással, hallással kezdődik, minden megismerés a színek, hangok észlelése nyomán teljesedhet ki.

„A megismerés: vágy. Sóvár akarat. A kielégítetlen kiván(csi)sága, behatolása az ismeretlen Birodalmába! A megismerés: szomjúság.”

írja Tillmann J. A., az olvasó számára különleges élményeket nyújtó kötetében.

A természettudományi tárgyak tanulása során az érdeklődés, a kíváncsiság fenntartása esetenként olyan lehetőségek felhasználásával történhet, amely a játék, a képzelet eszközeivel sajátos gondolkodáshoz vezet.

„A tudományos megismerés a világ részleteinek teljességét célozza meg, a köznapi megismerés rendszerezésével, tudjuk jól, a magyarázatok is a részletekre irányulnak.”

Az anyagok belső szerkezetének megismeréséhez, a mikrovilághoz a diákok útja a modellalkotással, ennek nyomán a képzelet kiteljesítésével vezet. Ha képzeletük szárnyalását bátran elfogadjuk, érdekes tapasztalatokat szerezhetünk ennek az útnak egyes állomásairól.

Induljunk ki a következő megállapításból:

„A kreatív képzeletalkotásnak a művészetben és a tudományban egyaránt fontos szerepe lehet.”

Minden alakzat, minden mintázat – „mint valamely kontúr” jelenik meg a tapasztalataink megélése során és a képzeletünkben.

„A dolgokkal, struktúrákkal, mintákkal igyekszünk a tapasztalatainkban rendet teremteni, a világ és az elme folyamatai így a sokféleségben öltenek formát.”

„Az iskolában a természet megismerése egy »összetett játék« lehet, a játszók és a játéktér szerencsés találkozása által.”

A játszók ötletei, kreativitása derűvel töltheti meg a tudományos tartalmakat.

Álljon itt egy festő szakos és egy textilszakos diák írása a játék élményéről, a tudás megszerzésének egy sajátos megoldásáról. Az illusztrációkat – a fotókat is – természetesen ők készítették, válogatták a szöveg mellé:

Kutyusok a Színek birodalmában

Mi az, ami felkelti a figyelmünket? Kémiából elsősorban a terem, a szertár lenyűgöző, különleges világa… levesz bennünket a lábunkról, hogy testközelből láthatjuk azokat a tárgyakat, amelyeket általában a Tanárnő használ. Anyagokat és eszközöket használhatunk a saját „színes fantáziánk” szerint, ez különleges élmény számunkra. A fantáziánkra lett bízva, mit hozunk létre a szertár különleges vagy hétköznapi tárgyai segítségével. Egyik alkalommal, amikor kísérletezéshez készülődtünk, hirtelen ötlettel játszani kezdtünk a molekula modellek alkatrészeivel, amelyeket mi csak színes gömböcskéknek és furcsa alakzatoknak véltünk. Tanárnő a kémiai oldalát látta elsősorban, különböző atomokat, kötő és nem kötő elektron párokat tett elénk. A molekulákat kissé háttérbe szorítva egy kreatív versengéssel új és újabb állatokat hoztunk létre, azaz megszülettek a Kutyusok, az általunk teremtett lények, amelyek valóságos falkává nőtték ki magukat. Csak alkottunk, de nem csak a jó móka miatt vágtunk bele, hanem a színek csodás világára voltunk kíváncsiak. A „Színes feladatok” között nem ez volt az első.

Kezdetben csak a színekre voltunk kíváncsiak, azonban Tanárnő bevezetett bennünket a kémiai változások jelenségeinek csodáiba, ezáltal közel hozott egy lenyűgöző világot. Örülünk ennek és szeretnénk, ha minél többen értenék meg, az érdeklődés a kémia vagy csak a színek iránt, tudáshoz, alkotáshoz vezet. Ötletek születnek, új alkotások jönnek létre, élmények gazdagítanak bennünket.

A kémia különleges világa kimeríthetetlen, csak kreativitásra van szükség és szabadságra, hogy azt csinálhassuk, amit elképzelünk és a változásokat létrehozhassuk. Keverjük a színeket – a vegyületeket – és ámulattal nézzük, milyen különleges dolog születik belőlük, mint színvilágilag, mind formailag. Különleges színkeveréseknek lehettünk tanui, ami ellentmondott mindannak, amit eddig a Színekről tudtunk. Kékek, barnák sárgák… különösek és lenyűgözőek. Még sok érdekes kísérlet vár ránk…


A fotó megörökít, felidéz, az emléknyomokat rögzíti, így a képként látott jelenség magyarázatra vár, az észleléssel felfogott változás értelmezést igényel, tudás születik. A részekből felépített egész „atomjaira” esik szét (mint a kutyusok gömbökre és furcsa alakzatokra…) bemutatja belső szerkezetét, feltárja a jelenségek okát, magyarázatát. A színek, formák, mintázatok tehát anyagokat jelölnek, kölcsönhatásokat takarnak, változásokra utalnak.

„A tűnékeny kutyalét sokfélesége, sokszínűsége ugyanakkor a falka stabilitását jelzi, a stabilitás pedig a megismerés és az alkotómunka alapja.”

  • Csermely Péter (2012): Bloghálózatos életfilozófiám. TypoTex Kiadó, Budapest
  • Gansch, Christian (2007): Szólótól a szimfóniáig. Lexecon Kiadó, Győr
  • Julesz Béla (2000): Dialógusok az észlelésről. TypoTex Kiadó, Budapest
  • Kepes György (1979): A világ új képe a művészetben és a tudományban. Corvina Kiadó, Budapest
  • Tillmann J. A. (1992): Szigetek és szemhatárok. Holnap Kiadó, Budapest

Elektronikus kézirat.