A játék szüneteltetése

Kedves Olvasó! A 2004/2005-ös tanévtől a játék határozatlan ideig szünetel. Ez a döntés azért született, mert a szabályokat és a lebonyolítást teljesen át kellene szervezni annak érdekében, hogy a lelkes, de kisebb ismeretanyaggal bíró játékosok ne kerüljenek néhány forduló után behozhatatlan hátrányba. Azonban ennek megvalósítására pillanatnyilag nincs mód.


2004. szeptember

Visontay György szerkesztő

Játékszabályok

Egy játék szeptemberben kezdődik, és a következő év júniusáig tart.

A hónap feladatai – az előző hónap feladatainak megoldásaival együtt – a tárgyhó első napjaitól kezdve tekinthetők meg. Minden hónap anyagában három feladat szerepel.

A feladatok megoldásait elektronikus levélben kell beküldeni, a tárgyhó utolsó napjának 24. órájáig, a címre.

A játék jutalmazottainak listája, a játék befejezését követő hónapban, azaz júliusban kerül fel a hálóra.

A játékban – jelenleg – mindenki azonos feltételekkel, azaz korra, nemre, iskolázottságra stb. való tekintet nélkül vesz részt.

Ha egy feladatban két kérdés szerepel (pl. ki a szerző és mi a mű címe), akkor a helyes válasz kettő pontot ér. Csak az egyik kérdésre adott helyes válasz értéke egy pont. Ha a feladat mellett csak egy kérdés áll (pl. ki a mű szerzője), a helyes megoldásért kettő pont jár.

A legtöbb pontszámot elért megfejtők közül – a lehetőségeink függvényében – az első három kaphat jutalmat. (A jutalmazással kapcsolatban lásd az eddigi játékok eredménylistáit.)

Idős orvos ismerősöm mesélte el az alábbi történetet, ami érdekességén túl, mintát adhat az igazán nehéz feladványok megoldásához:

Még egyetemista korában, az egyik medika megbetegedett az évfolyamról. Lázas betegségét hetek alatt sem sikerült elmulasztani, pedig a diagnózis felállítására és a terápiára rendelkezésre állt az orvosegyetem belgyógyászati apparátusa. Amikor a dolog reménytelenné kezdett válni, valakinek eszébe jutott, hogy dolgozik az egyetemen egy kiváló sebész, aki ezen túl kitűnő diagnoszta. Miután áthívták, először alaposan megvizsgálta a beteget, majd közölte a diagnózist, végül kért egy hosszú tűt, melyet a megfelelő testrészbe szúrva, lecsapolta az ott felgyülemlett gennyes váladékot. Ezután a beteg néhány nap alatt teljesen meggyógyult. Amikor rákérdeztek, miből gondolta, hogy éppen ez volt a baj, rövid gondolkodás után szerényen csak ennyit mondott: – Hát mi más lehetett volna?

x

Játékeredmények
2004

Kedves Olvasó! A 2003/2004-es játék ideje alatt Bartolits István, Kozma Judit, Laczik Bálint, Márton Gábor, Nacsa János, Rácz Éva, Spieglerné Simola Mária és Varga Gábor küldött be helyes megoldásokat. Közülük Rácz Éva versenyen kívül játszott.

Egy helyes megoldás 12 pontot ér. Ha egy kérdés alkérdésekből áll, akkor egy helyesen megfejtett alkérdés 12/(alkérdések száma) pontot ér. Az összes kérdés helyes megválaszolásával 336 pontot lehetett szerezni.

Először, a versenyen kívül játszó Rácz Évának szeretnék gratulálni, aki idén is a legtöbb pontot szerezte (277).

 1. Kozma Judit (242,5 pont), aki 30 eFt értékű könyvvásárlási utalványt nyert.
 2. Bartolits István (204 pont), aki 20 eFt értékű könyvvásárlási utalványt nyert.

Miután több játékos küldött be azonos, ugyanakkor nagyon kicsiny pontértékű megoldást, így harmadik helyezettet sajnos nem lehet megállapítani.

Köszönöm a játékban való részvételt, a nyerteseknek pedig szívből gratulálok.


2004. július

Visontay György szerkesztő

Játékeredmények
2003

Kedves Olvasó! Legyőzve a számítástechnika ellen fellázadt testem és lelkem, elkészítettem a 2002/2003-as játék kiértékelését, melynek eredménye az alábbiakban látható:

1–2. Rácz Éva és Kozma Judit (28,5–28,5 pont)
3. Bartolits István (23,0 pont)

Eddig meg soha nem volt ilyen kiegyensúlyozott a verseny, továbbá több megoldást kifejezetten élvezet volt olvasni, a bennük közölt háttér-információk okán.

Jelen helyzetben az első díj (30 eFt) és második díj (20 eFt) összege összeadódik majd megfeleződik. Így a két első helyezett nyereménye a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság Közoktatási Szakosztálya jóvoltából 25, 25, míg a harmadik helyezetté 10 eFt értékű LIBRI könyvvásárlási utalvány, továbbá mindhármuknak az Enciklopédia Kiadó egy-egy ajándék kötete:

A nyerteseknek, továbbá minden helyes megoldást beküldőnek szívből gratulálok!


2003. július

Visontay György szerkesztő

Játékeredmények
2002

Kedves Olvasó! A korábbi gyakorlattal ellentétben – rövidítve – kigyűjtöttem a 2001/2002-es játék kérdéseit és helyes (pontosabban, általam helyesnek vélt) válaszait. Az elmúlt időszakban az alábbiak okoztak örömöt:

1. Nem csupán jó megoldások érkeztek, de olykor a beküldő egész kis – pontosításokat, kiegészítéseket, forrásokat, sőt a feladattal kapcsolatos személyes élményeket tartalmazó – tanulmányt mellékelt a megoldáshoz.

2. A második legjobb eredményt elért megfejtő az ELTE bölcsészhallgatója.

3. Több intenzíven érdeklődő olvasót regisztráltam – már amennyire ezt meg lehet állapítani.

Az első három helyezett:

 1. Rácz Éva (25,5 pont)
 2. Kozma Judit (22,0 pont)
 3. Nacsa János (8,0 pont)

Az egyszerűség kedvéért, minden helyes megoldás egy pontot kapott, míg az általam talán kevésbé szabatosan feltett kérdésekre adott értékelhető válasz felet. (Utóbbira egy példa: itáliai tanulmányai során Janus Pannonius mestere Guarino da Verona volt, azonban a köztudatban Janus mestereként Vitéz János szerepel, ami részben igaz is [lásd a lista 26. tételét].) Minden helyes megoldást beküldőnek gratulálok. Az első három helyezett nyereménye az NJSzT Közoktatási Szakosztályának jóvoltából 30, 20, illetve 10 eFt értékű LIBRI könyvvásárlási utalvány, továbbá az Enciklopédia Kiadótól egy-egy ajándék kötet.

2002. július

Visontay György szerkesztő

Játékeredmények
2001

Kedves Olvasó! Bekövetkezett az, amire a játék indítása óta vártam: az idei győztes majd’ minden kérdésre hibátlanul válaszolt. A legszebb megoldása talán az Arisztotelész-idézet helyének meghatározása volt – egy angol nyelvű internetes szöveggyűjtemény segítségével. A jutalmazás finanszírozását idén is az NJSzT Közoktatási Szakosztálya vállalta magára, 60 eFt összértékű könyvvásárlási utalvánnyal, továbbá a TypoTex Kiadó a nyerteseknek Tóth Imre tudományfilozófus Palimpszeszt című kötetének egy-egy példányát ajándékozta.

 1. Rácz Éva (ha jól számoltam, huszonöt helyes megoldással) 30 eFt értékű könyvvásárlási utalványt nyert
 2. Nacsa János (tizekettő és fél helyes megoldással) 20 eFt értékű könyvvásárlási utalványt nyert
 3. Krammer Gergely (négy helyes megoldással) 10 eFt értékű könyvvásárlási utalványt nyert

Mindhárom nyertesnek szívből gratulálok.

Tóth Imre: Palimpszeszt

2001. július

Visontay György szerkesztő

Játékeredmények
2000

Kedves Olvasó! Idén is kicsit hektikusan jöttek a megoldások, pedig a feladatok összeállításánál nem törekszem nehézségre, hiszen a mű kézbe vétetése a cél. Példaként megemlíthetem a catholikonra (Molière: Képzelt beteg) vonatkozó kérdést, amelyre egyetlen visszajelzés sem érkezett, miközben a darab egy jegyzetekkel ellátott kiadása tartalmazza a megoldást. Mindezek ellenére, értékelhető eredmény született. Idén a jutalmazás finanszírozását az NJSzT Közoktatási Szakosztálya vállalta magára, 30 eFt összértékű könyvvásárlási utalvánnyal:

 1. Nacsa János (öt helyes megoldás)
  nyereménye: 15 eFt értékű könyvvásárlási utalvány
 2. Krammer Gergely (négy helyes megoldás)
  nyereménye: 10 eFt értékű könyvvásárlási utalvány
 3. Laczik Bálint (két helyes megoldás)
  nyereménye: 5 eFt értékű könyvvásárlási utalvány

Minden helyes megoldást köszönök, a nyerteseknek gratulálok, nyereményeiket előzetes egyeztetés után juttatom el hozzájuk. Végül szeretnék köszönetet mondani a játék, illetve a webfolyóirat minden segítőjének.

A játék szeptembertől jelentkezik új feladatokkal.


2000. július

Visontay György szerkesztő

Játékeredmények
1999

Kedves Olvasók! Örömmel jelenthetem, hogy lassan, nyögve-nyelősen bár, de teljessé vált a játék, hiszen immár helyes megoldásokról is beszámolhatok. Miután Szakosztályunknak nincs lehetősége a sikeres megoldókat mondjuk 20–150 eFt értékű számítástechnikai berendezésekkel jutalmazni (ezt a gyakorlatot egyelőre kénytelen-kelletlen meghagyjuk a nem ritkán zérus szellemi teljesítményt elváró egyéb kezdeményezéseknek). A nyerteseknek:

 1. Krammer Gergely (négy helyes megoldás)
 2. Barabás László Barna, Breyer Jenő, Fábri Péter (két-két helyes megoldás)
 3. Bürger Gáborné (egy helyes megoldás)

ebben az évben „be kell érniök” a Magyar Tudománytörténeti Intézet és a TypoTex Kiadó kiadványaival:

Csupán két dolgot sajnálok. Az egyik: viszonylag kevés olvasó küld megoldást, pedig magánbeszélgetések során kiderül, hogy többen is megtehetnék. A másik: a középfokú oktatási intézményekből változatlanul nem kapok visszajelzéseket, miközben a monitorozás során szerzett benyomásaim alapján (a látogatottságról részletes statisztika természetesen nem készül) elmondhatom, hogy a látogatók mintegy negyven százaléka a Sulinet hálózaton keresztül érkezik az ország egész területéről.

Végül szeretnék köszönetet mondani a játék segítőinek, különösen Laczik Bálintnak, aki 1998 szeptemberében és 1999. januárjában hat szép feladattal gazdagította az anyagot.

A nyerteseknek ezúton gratulálok, a nyereményeket pedig emilben való előzetes egyeztetés után mindenkihez eljuttatom. Míg az olvasókönyv a nyári hónapokban is „üzemel”, a játék szeptembertől jelentkezik új feladatokkal.


1999. július

Visontay György szerkesztő