XXIV. évfolyam · 2020 | XXV. évfolyam 1. szám · 2021. január | XXVI. évfolyam · 2022

David Knight

A kémia és a metaforák

kémia, metafora

Azt mondják, minden nyelv költészetként indul és algebrává egyszerűsödik le. A kémiában is érvényes ez az állítás. Az emlékezetes kémikusokra utaló nevek, például a Glauber-só, a küllemre utaló nevek, például a kénvirág, vagy az egzotikus nyelvekből származó elnevezések, például a realgár, a XVIII. század végén új neveknek adták át a helyüket, s mai szavaink ezekből származnak.

David Knight

A kémia képei

kémia, szerkezet, folyamat, ábrázolás

A korszakonként változó illusztrációk és szimbólumok végigkísérik a kémia történetét. A kívülálló számára a régi jelképek sokszor misztikusak voltak, mintha csak a laikus megtévesztésére szolgáltak volna. Az alkimisták király-, oroszlán-, kígyóábrázolásai mindig megfejtésre szorultak, ahogy a – sokszor versben írt – szövegek is csak a beavatottaknak tárták fel titkaikat.

A műelemzés kémiája

fizika, kémia, Raman-mikroszkópia

A londoni University College munkatársai nemrégiben egy XIII. századi bizánci/szíriai evangéliumot elemeztek Raman-mikroszkópiával. A kutatók arra kerestek választ, milyen festékekkel készültek a képek és miért feketedtek meg az évszázadok során.

Honnan származik az elemek neve?

kémia, elemek, nevezéktan

David W. Ball 1985-ben jelentette meg „Egyszerű etimológia: mi van a névben?” című cikkét, melyben közölte az elemek neveinek fordítását. Most az etimológia mellett azt is megvizsgáljuk, hogy a tudósok miért az adott nevet adták az újonnan felfedezett elemeknek, és nyomon követjük az idők folyamán változó elnevezési szokásokat.
XXIV. évfolyam · 2020 | XXV. évfolyam 2. szám · 2021. február | XXVI. évfolyam · 2022

Tillmann J. A.

A mindenség médiuma

A zenéről és a természetes hangról ••••••••••

kozmológia, harmonia caelestis, szférák zenéje

A zene azért nevezhető a mindenség médiumának, mert egyedülállóan képes közvetíteni köztünk és a világ között. Ennek a kapcsolatnak ismertebb néhány médiumelméletelőtti megnevezése: a régiek musica mundana, harmonia caelestis, szférák zenéje nevekkel illették.

Tillmann J. A.

A zene ‘mágiája’

Egy kényes kozmikus tárgy – a YELLO és a kozmológia szerint

kozmológia, YELLO együttes

Ez a Yello duó Solar Driftwood című darabjában, az amerikai ismeretterjesztő adások kommentátorainak hanghordozásában kerül kinyilatkoztatásra. Az előadó, Dieter Meier mély és átható énekbeszédét egy női kórus kíséri; a mediális maszkon átsüt az irónia.

Schiller Róbert

A béna nyelv

A természettudós poézisének természetéről

természettudomány, megismerés, tudás

Doboka Márton, a vármegye inzsellérje, hites matematikus, se szónoknak, se társalgónak nem volt valami híres. Szavát leggyakrabban azon kezdve, hogy „azt mondom, hogy mit is mondok”, nemritkán ennyiben is maradt a mondandójában.

Oxigén

kémia, flogiszton, oxigén, Joseph Priestley, Antoine Laurent Lavoisier, Carl Wilhelm Scheele

Három kémikus találkozik egymással 1777-ben – Carl Djerassi és Roald Hoffmann színdarabjában, az „Oxigén”-ben.