XVII. évfolyam · 2013 | XVIII. évfolyam 1. szám · 2014. január | XIX. évfolyam · 2015
dummy
Kepes György
„A világ új képe a művészetben és a tudományban” című kötet „Művészet és tudomány” című fejezete
matematika, fizika, építészet
dummy
Kőszegi Lajos
matematika, kombinatorika, sakk
XVII. évfolyam · 2013 | XVIII. évfolyam 2. szám · 2014. február | XIX. évfolyam · 2015
dummy
Raymond Queneau
J. Favard úr „Kvantitatív Nyelvészeti Szeminárium”-án 1964. január 29-én tartott előadás szövege
OU. LI. PO., matematika, mátrixalgebra
dummy
Saxon Szász János
avagy a tér és az idő pontosítása
matematika, fizika, pont, tér, idő
XVII. évfolyam · 2013 | XVIII. évfolyam 3. szám · 2014. március | XIX. évfolyam · 2015
XVII. évfolyam · 2013 | XVIII. évfolyam 4. szám · 2014. április | XIX. évfolyam · 2015
dummy
Borbandi Bettina, Fükéné Walter Mária
A fizika és a táncművészet kapcsolatáról
fizika, mechanika
dummy
Tóth Árpád
Gustave Flaubert Bouvard és Pécuchet című regényéhez
kémia, biológia, geológia, orvoslás
dummy
Gustave Flaubert
(részlet)
természetrajz, csillagászat, biológia, növénytan, mezőgazdaság, geológia, ásványtan, meteorológia, őslénytan, vegytan, anatómia, orvosi fiziológia, gyógyszertan, orvoslás
XVII. évfolyam · 2013 | XVIII. évfolyam 5. szám · 2014. május | XIX. évfolyam · 2015
dummy
Németh László
matematika, nemeuklideszi geometria, Bolyai Farkas, Bolyai János
dummy
Németh László
matematika, nemeuklideszi geometria, Bolyai Farkas, Bolyai János
dummy
Kocsis István
Monodráma
matematika, nemeuklideszi geometria, Bolyai Farkas, Bolyai János
dummy
Kocsis István
Drámai monológ két részben Bolyai János hitéről, küzdelméről és szerelmeiről
matematika, nemeuklideszi geometria, Bolyai Farkas, Bolyai János
XVII. évfolyam · 2013 | XVIII. évfolyam 6. szám · 2014. június | XIX. évfolyam · 2015
XVII. évfolyam · 2013 | XVIII. évfolyam 7–8. szám · 2014. július–augusztus | XIX. évfolyam · 2015
dummy
Daniel Defoe
A ragály terjedése
orvoslás, járvány, pestis, London, 1664
dummy
Németh László
Dráma négy felvonásban
dummy
Ruzsa Z. Imre
Egy elszigetelt mozzanat a magyar matematikatörténetben
matematika, számelmélet, Janus Pannonius, Jani Pannonii
dummy
Edgar Allan Poe
filozófia, matematika, természettudomány
dummy
Edgar Allan Poe
matematika, kriprográfia, titkosírás
XVII. évfolyam · 2013 | XVIII. évfolyam 9. szám · 2014. szeptember | XIX. évfolyam · 2015
dummy
Vermes Miklós
Pint-Cowen: Rose windows (London, 1979, Thames and Hudson Ltd.) alapján
matematika, geometria, katedrális, Chartres
XVII. évfolyam · 2013 | XVIII. évfolyam 10. szám · 2014. október | XIX. évfolyam · 2015
dummy
Bognár János
A szodomai alma
biológia, növénytan, calotropis procera
XVII. évfolyam · 2013 | XVIII. évfolyam 11. szám · 2014. november | XIX. évfolyam · 2015
dummy
T. A.
A Buffon-féle tűprobléma
matematika, valószínűségszámítás, geometriai valószínűség
dummy
Laczik Bálint
Jules Verne, fizika, mechanika, pörgettyűmozgás
XVII. évfolyam · 2013 | XVIII. évfolyam 12. szám · 2014. december | XIX. évfolyam · 2015
dummy
Kőszegi Lajos
Vázlat/labirintus egy gyökérmondathoz a romantika korából:
„…Baukunst als einer erstarrten Musik…”
építészet
dummy
Surányi Dezső
A növények örök himnusza
(részletek)
növénytan, botanika